WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості формування мотивації навчання у молодшому шкільному - Реферат

Особливості формування мотивації навчання у молодшому шкільному - Реферат

Реферат на тему:

Особливості формування мотивації навчання у молодшому шкільному

Розбудова національної системи освіти активізувала педагогічні пошуки, зокрема оптимальної організації навчально-виховного процесу у початковій школі.

Завдяки теоретичним досягненням вітчизняної психолого-педагогічної науки школа впевнено підходить до конструювання нового змісту шкільних підручників. У практиці роботи початкових шкіл утверджується методика розвивального, особистісно-орієнтованого навчання.

З'ясування й забезпечення умов активізації особистісного потенціалу молодшого школяра зумовлене його новим соціальним статусом і зміною діяльності. Відомо, що провідною стає навчальна діяльність на визначеному віковому етапі. У зв'язку з цим у низці сучасних технологій навчання актуальним є вивчення мотивації та мотивів навчання, що тісно пов'язане з розвитком потреб, інтересів, стимулів навчання, саморозвитком особистості.

У сучасних наукових дослідженнях розкриваються психологічні механізми формування у молодших школярів мотивів навчання.

Формування мотивації навчання в шкільному віці без перебільшення можна назвати однією із центральних проблем сучасної школи. Її актуальність зумовлена оновленням змісту навчання, постановкою завдань формування в школярів прийомів самостійного набуття знань та пізнавальних інтересів, формування в них активної життєвої позиції.

Проблема формування мотивації навчання лежить на стику навчання й виховання, є найважливішим аспектом сучасного навчання.

Вітчизняні психологи, педагоги у підходах до суті мотивації навчання ґрунтуються на вченні К.Д.Ушинського, Л.С.Виготського, Г.С.Костюка. Узагальнення теоретичних джерел дало підстави з'ясувати, що мотивація – складне, інтегроване поняття, пов'язане із мотивами, потребами, інтересами. Водночас виявлено, що мотивація навчання – ширше у порівняні з мотивом, пов'язана з успішністю, оцінкою навчальних досягнень, розумовим (інтелектуальним) розвитком молодших школярів, їх ставленням до навчання. Існує також прямий зв'язок мотивації навчання із атмосферою, що складається в класі, колективі, із взаємостосунками вчителя й учня, із самооцінкою учнів. Мотиви навчання пов'язані із такими особистісними якостями як допитливість, працьовитість, а також із вихованням успіхом у навчанні; ґрунтується на врахуванні психологічних, вікових особливостей дитини молодшого шкільного віку, рівня розвитку її пізнавальних можливостей.

Водночас зазначимо, що вік – не головний визначник особливостей мотивації, а важливими є характер діяльності та система взаємодії з учителем, з однокласниками, батьками.

З'ясовано, що домінуючим у молодших школярів на початку навчання є зовнішні мотиви. Ці мотиви пов'язані із розумінням суспільної ролі школяра, а також вузько особистісними мотивами – задоволення самолюбства, почуття власної гідності. Другу групу складають внутрішні мотиви, які характерні для діяльності, спрямованої на здобуття знань. Чільне місце серед внутрішніх мотивів учіння школярів належить їхнім пізнавальним потребам.

Похідною негативних мотивів навчання здебільшого є відсутність у дітей інтересу до навчальної, а нерідко й пізнавальної діяльності. Відтак важливим у формуванні мотивації навчання є підвищення рівня інтересу, пізнавальної активності школярів.

Ми переконані, що рівень розвитку мотивів навчання молодших школярів залежить від методики керівництва процесом їх формування. Суть її полягає у правильному доборі змісту завдань, вправ, задач, форм і методів навчання, формування мотивації на всіх етапах навчання, забезпечення співробітництва на уроці, створення сприятливих умов для розвитку здібностей, потреб школярів.


 
 

Цікаве

Загрузка...