WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості розуміння учнями творчих задач на уроках математики - Реферат

Особливості розуміння учнями творчих задач на уроках математики - Реферат

Реферат на тему:

Особливості розуміння учнями творчих задач на уроках математики

Визначення поняття "творча діяльність" можна поділити на такі, де творчість визначається як діяльність, спрямована на знаходження людиною нового суспільно значущого продукту і на такі, де творчість розглядається з позицій суб'єктивної для кожного індивіда новизни. Так С.О. Шумілін визначив творчість як діяльність, що складається із створення суттєво нового: нових речей або нових способів діяльності і ця діяльність спрямована на задоволення потреб людини у створенні нових духовних та матеріальних цінностей. За К.К.Платоновим творча діяльність є найвищим проявом інших видів діяльності, що у своєму результаті дає дещо нове, не шаблонне по єдності форми і змісту і прогресивне порівняно з раніше існуючим і відомим результатом подібної діяльності. За В.Т.Кудрявцевим психіка людини має творчу природу і ця її характеристика проявляється у різноманітних видах діяльності .

А В.О.Моляко визначає творчу діяльність як процес створення чогось нового суб'єктивно, раніше для даного конкретного суб'єкта невідомого. Тому прояви творчої діяльності мають місце на всіх етапах розвитку і діяльності дитини і дорослої людини. "І школяр, що засвоює нові знання, що розв'язує нову, незнайому задачу, і робітник, що виконує нове технічне завдання, і комбайнер, якому необхідно в процесі збирання врожаю врахувати вологість колосся, напрямок вітру, – усі вони займаються творчістю, вирішують творчі задачі" . Отже, творчу діяльність правомірно розглядати як процес розв'язування нових задач, які постають перед людиною протягом життя, у різних його сферах – у навчанні, в іграх, у професійній діяльності, в побуті тощо.

У психолого-педагогічній науці застосовується системний підхід до творчої діяльності, який дозволяє розглядати її у різних відношеннях, в яких вона існує як цілісне явище. В контексті основних положень системного підходу, виділених Б.Ф.Ломовим, творча діяльність являє собою цілісність внутрішньо найскладнішої організації, яка характеризується взаємопереплетенням різноманітних відношень між її компонентами [59]. Серед них виокремлюють якийсь основний. Частіше за все, як зазначалося вище, це – мислення, творча уява.

У зв'язку з характером протікання творчого процесу дослідники виділяють два протилежні аспекти його трактування. У першому випадку говорять про цей процес як такий, що протікає поетапно, усвідомлено, підпорядковується логічному мисленню.

Цілісна концепція творчості розроблена Я.О.Пономарьовим. Він висловив тезу про те, що форми поведінки дітей на етапах розвитку здатності діяти в умі подібні формам поведінки дорослих на відповідних фазах (ступенях) розв'язання творчих задач (не зважаючи на суттєву різницю у змістах поведінки). На основі положення про перетворення етапів розвитку психологічного механізму творчості в структурні рівні його організації і фази (ступені) розв'язання творчої задачі, сформульовано, у загальному вигляді, як закон перетворення етапів розвитку системи в структурні рівні її організації і ступені подальших взаємодій, що розвиваються. У сучасних дослідженнях Д. Б. Богоявленської творчість визначається як ситуативно не стимульована активність, яка проявляється у прагненні вийти за межі проблеми. В якості одиниці аналізу творчості О.І.Кульчицька визначає творчість як системне явище, яке включає сукупність взаємопов'язаних компонентів. Це творчі здібності: загальні та спеціальні здібності, індивідуальний рівень розвитку здібностей, предметна спрямованість здібностей. Це творчі процеси: сенсорні та когнітивні процеси; дивергентне мислення; мотивація творчості; якості особистості. Продукт творчості – відкриття, винаходи, конструкції, реконструкції. Четверта складова творчості – сама творча особистість.

Отже, з позицій системного підходу, творча діяльність розглядається як складна система, що має свої закономірності й етапи розвитку, є багаторівневим утворенням, у якому усі складові компоненти знаходяться у тісному взаємозв'язку. Центральне місце у творчій діяльності належить мисленнєвим процесам.


 
 

Цікаве

Загрузка...