WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування комунікативних вмінь в учнів початкових класів - Реферат

Формування комунікативних вмінь в учнів початкових класів - Реферат

Реферат на тему:

Формування комунікативних вмінь в учнів початкових класів

Відомо, що на процес розвитку людини – формування її як єдиного індивідуального цілого, в значній мірі впливають конкретно-історичні умови суспільного життя. А сам цей процес розвитку реалізовується в ході різних видів діяльності і, в першу чергу, в спілкуванні.

Якщо спілкування з оточуючими повноцінне, діти швидко розвиваються, засвоюють знання дорослих. Причому, чим ширше коло спілкування, тим багатше формується особистість. Спілкування завжди реалізується через засоби. Засоби соціально-психологічного спілкування можна розділити на мовні (вербальні) і немовні (невербальні, екстралінгвістичні). До мовних засобів відносяться усні, друковані, письмові слова.

Проблема спілкування займає значне місце у працях видатних педагогів-психологів. Зокрема, проблеми розвитку спілкування дітей і дорослих, та їх вплив на особистість дитини досліджували О.В. Запорожець, Л.С. Виготський, М.О. Леонтьєв, М.І. Лісіна. Мотиваційну сферу спілкування дітей вивчали А.Г. Рузська, В.К. Котирло, Л.М. Проколієнко.

Мета дослідження – визначити психолого-педагогічні умови формування комунікативних вмінь учнів молодших класів.

Здійснивши аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження ми зробили наступні висновки:

  1. Розвиток спілкування підростаючої особистості потрібно розглядати не як вичленену, на основі дидактичних цілей пізнавальну задачу, а як завдання життєво-практичне, що витікає з природних потреб дитини. Неврахування цього положення безпосередньо відбивається на організації сучасного навчально-виховного процесу.

  2. Ефективність формування і застосування комунікативних вмінь залежить від загального інтелектуального розвитку школяра, який пов'язаний з його мовленнєвим розвитком. Важливим показником мовленнєвого розвитку можна рахувати словниковий запас слів. Також важливим джерелом словникового запасу є спілкування з дорослими (спілкування з батьками, вчителями), спілкування з дітьми (однокласниками, друзями). Вчителю необхідно прагнути виробляти навички вмілого, творчого використання різноманітних структур словосполучень і речень, навчати володіти інтонацією, за допомогою якої можна видозмінювати мовлення, навчати самостійно мислити.

  3. Спілкування має величезне значення для всебічного розвитку дитини та її самооцінки. Уміння спілкуватися є одним з критеріїв, що визначають готовність дитини до навчальної діяльності. Тому метою роботи вчителя початкових класів є формування таких комунікативних умінь: вміння слухати і чути іншого; вміння брати участь у вільній бесіді; вміння бути уважним до самого себе і оточуючих; вміння осмислити свої вчинки і вчинки іншого.

  4. Проаналізовані з даної точки зору підручники з розвитку мовлення школярів однобокі в досягненні завдань мовленнєвої комунікації. Проте завдання особистісного розвитку вимагають зміни даного відношення між предметними видами діяльності і видами спілкування.

Той чи інший навчальний предмет слід розглядати як конкретну форму спілкування, яка своїми засобами забезпечує формування понятійного змісту, втіленого в певну предметну здібність.

  1. Нами узагальнена спроба представити навчальну діяльність школярів, як розгорнуту форму спілкування. Тому основна увага в створенні методики навчального процесу зосереджується на засвоєнні мовленнєвих засобів і прийомів спілкування. Саме в їх надрах закладаються необхідні передумови для успішного оволодіння компонентами навчальної діяльності.

Така практика, на нашу думку, дозволяє поставити на реальну основу завдання управління процесом навчання і розвитку школяра. Лише враховуючи динаміку трансформації мовленнєвих засобів і прийомів комунікації, можна діагностувати реальний стан навчання і психологічного розвитку і будувати його прогностичні програми.


 
 

Цікаве

Загрузка...