WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі мовленнєвої діяльності - Реферат

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі мовленнєвої діяльності - Реферат

Реферат на тему:

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі мовленнєвої діяльності

Особливої актуальності набуває становлення творчої особистості у процесі навчальної діяльності. Цю проблему досліджують І.Волощук, Н.Волошина, І.Головко, А.Дусавицький, Б.Ільюк, В.Костюк, І.Матюша, Л.Момот, К.Нор, Л.Шелестова та ін. Працями Л.Божович, Л.Венгера, В.Давидова, Д.Ельконіна, Н.Менчинської та ін. доведено, що періодом найінтенсивнішого креативного розвитку є молодший шкільний вік.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати дидактичні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності.

Аналіз наукових джерел з проблеми творчих здібностей обумовив висновок про складність, багатоаспектність їх природи, структури, шляхів розвитку, про недостатню розробку питання розвитку творчих здібностей у процесі навчання і дозволив тлумачити творчі здібності як інтегративну характеристику особистості, що спрямовує її на перетворювальну діяльність і забезпечує творчий рівень цієї діяльності завдяки єдності багатьох компонентів у її структурі: індивідуально-типологічного, когнітивно-пізнавального, емоційно-вольового, потребово-мотиваційного, екзистенційного і дієво-практичного. Оптимальним для педагогічного впливу визначено когнітивно-пізнавальний компонент творчих здібностей. На основі його компонентного аналізу психологічними передумовами розвитку творчих здібностей у навчальному процесі було визначено: сенсорний розвиток, розвиток довільної стійкої уваги та спостережливості, формування образної пам'яті, стимулювання наочно-образного мислення та уяви.

На сучасному етапі проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів набула особливої актуальності, оскільки гуманістична тенденція в освіті детермінує необхідність упровадження нових підходів до процесу навчання й виховання учнів початкової школи з максимальним використанням творчого потенціалу і сензитивності молодшого шкільного віку. Проаналізувавши теорію і методику розвитку творчих здібностей у сучасних педагогічних дослідженнях, було з'ясовано, що розвиток творчих здібностей має бути невід'ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та їхніх творчих можливостей.

Аналіз експериментальних даних, вивчення відповідної літератури, спостереження за роботою вчителів, констатуючий і формуючий етапи експерименту дозволяють припустити, що причинами незадовільного стану розвитку творчих здібностей учнів молодших класів є відсутність цілісного розуміння вчителями початкової школи стратегії розвитку творчих здібностей, обмеженість прийомів, які вчителі використовують для розвитку творчих здібностей учнів у процесі мовленнєвої діяльності; недостатня кількість методичної літератури з розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Основою розвитку творчих здібностей учнів початкових класів було визначено цілеспрямовану роботу з образами уяви як результату мовленнєвої діяльності молодших школярів. Успішність розвитку творчих здібностей у процесі мовленнєвої діяльності забезпечує дотримання таких дидактичних умов: активізація мовленнєвотворчої діяльності учнів початкових класів на основі збагачення емоційно-чуттєвого та комунікативного досвіду; забезпечення вербалізації уявлень учнів на основі мовленнєвотворчої діяльності.

Перевірка стану розвитку творчих здібностей молодших школярів після формувального експерименту підтверджує, що творчі здібності без спеціального стимулювання розвиваються повільно або майже не розвиваються. Про це свідчать результати кінцевого зрізу.


 
 

Цікаве

Загрузка...