WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Художньо-мовленнєва діяльність як засіб формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку - Реферат

Художньо-мовленнєва діяльність як засіб формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку - Реферат

Реферат на тему:

Художньо-мовленнєва діяльність як засіб формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку

Пріоритетними напрямками розвитку дошкільної освіти є глибоке засвоєння моральних норм, розвиток духовності шляхом вивчення дітьми художньої літератури, формування мовленнєвих умінь та оцінно-етичних суджень, підвищення рівня культури українського мовлення.

Реалізація завдань з удосконалення якості дошкільної освіти неможлива без роботи над систематичним і цілеспрямованим збагаченням літературних знань дошкільників, словникового запасу рідної мови оцінно-етичними категоріями, вихованням у них позитивних морально-етичних якостей, умінням оцінювати і висловлювати своє ставлення до довкілля і подій у художніх творах. Важливе місце в системі засобів формування оцінно-етичних суджень у дітей належить художньо-мовленнєвій діяльності.

Проблему художньо-мовленнєвої діяльності розглядали такі науковці: Богуш А.М., Чемортан С.М., Зимняя І.О., Карпинська Н.С., Славина Л.С., Виготський Л.С., Гальперин П.Я., Давидов В.В.,Ельконін Д.Б., Запорожець О.В., Леонтьєв О.М., Рубінштейн С.Л.,Щерба Л.В. та ін.

Під художньо-мовленнєвою діяльністю ми розуміємо діяльність, яка пов'язана із сприйманням літературних творів, виконанням їх, відтворенням, супроводжується образним, виразним мовленням, словесною творчістю та включає такі компоненти: сприймання на слух та розуміння дітьми змісту художніх творів; відтворення змісту і виконавча діяльність; театралізована діяльність; творчо-імпровізаторська діяльність.

Оцінно-етичні судження це – висловлювання, в яких на основі аналізу процесу і результату діяльності (змісту художніх творів) стверджується або заперечується адекватність поведінки чи вчинку людини (героя художнього твору) до морально-етичних нормам, прийнятих у суспільстві; це характеристика певного ставлення особистості до поведінки.

Серед причин недостатньої сформованості оцінно-етичних суджень у дітей дошкільного віку можна визначити: завантаженість дітей різними видами занять пізнавальної спрямованості; неузгодженість у плануванні роботи щодо формування у дітей оцінно-етичних суджень з художньої літератури і розвитку мовлення як на заняттях, так і в повсякденному житті, що призводить до збіднення словника дітей; недостатня обізнаність вихователів з інноваційними методиками формування оцінно-етичної компетенції в дошкільників, що стимулюють дітей до оцінної діяльності.

Педагогічними умовами ефективного формування оцінно-етичних суджень у процесі художньо-мовленнєвої діяльності є: наявність морально-етичного потенціалу художнього твору; тематичне і наскрізне планування художніх творів у різних видах діяльності; розуміння й усвідомлення дітьми сутності авторської моральної позиції художнього твору; взаємозв'язок навчально-мовленнєвої, художньо-мовленнєвої і театрально-ігрової діяльності у відтворенні і закріпленні дітьми змісту художнього твору; аналітико-оцінний характер висловлювань за змістом художнього твору та діяльністю однолітків.

Отже, темпи формування оцінно-етичних суджень залежать від розуміння й усвідомлення дітьми сутності відповідної морально-етичної категорії; адекватність оцінно-етичних суджень дітей дошкільного віку залежить від оцінної ситуації та об'єкта оцінки; в ситуації оцінки героїв художніх творів, однолітків адекватність підвищується, в ситуації самооцінки адекватність оцінних суджень різко падає; відчувається залежність темпів формування оцінно-етичних суджень та їх адекватності від виду діяльності. Навчальні заняття з художньої літератури і розвитку мовлення підвищують темпи і адекватність формування в дітей оцінно-етичних суджень. Темпи збагачення словника дітей лексикою морально-етичної спрямованості залежать від занурення дітей в активну оцінно-етичну діяльність як на заняттях з різних розділів програми, так і в повсякденному житті.


 
 

Цікаве

Загрузка...