WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток творчого мислення учнів початкових класів на уроках математики - Реферат

Розвиток творчого мислення учнів початкових класів на уроках математики - Реферат

Реферат на тему:

Розвиток творчого мислення учнів початкових класів на уроках математики

Визначальною рисою реформування освіти в Україні на сучасному етапі є перехід до особистісно орієнтованої моделі навчання та виховання, організації психологічних та педагогічних умов, що сприяють становленню індивідуальності, розвитку її внутрішніх можливостей, прагнень, потреб, інтересів.

Зміна цілей і цінностей в освіті вимагає розгляду багатьох теоретичних та практичних питань на нових методологічних засадах. Педагогічною наукою проводиться пошук засобів, які забезпечують ефективність навчання, допомагають кожному учневі повно засвоїти зміст програми і водночас створюють умови для самовираження, самовдосконалення у різних видах діяльності. У розв'язанні цих важливих завдань вагоме місце належить розвиткові творчого мислення учнів.

Теоретичні основи цієї складної, багатоаспектної проблеми знайшли відображення в працях відомих зарубіжних та вітчизняних психологів, дидактів, методистів. Дослідженнями дитячої творчості ми можемо вважати Л.С.Виготського, Н.А.Ветлугіна, Т.Г.Казанову, Н.С.Карпинську, Т.С.Комарова, В.Ф.Котляра та ін.

Дитина – це цілина, яка потребує постійної праці.Невипадковим є поворот в останні роки до проблеми творчості як учнів так і вчителів. Адже без педагогів з неординарним мисленням сучасна школа просто неможлива. Тільки такі вчителі здатні виховати творчу особистість. Всім відома істина, що творчого учня може виховати лише творча особистість.

В педагогічній і психологічній літературі багато говориться про індивідуальні особливості учнів, їх неповторність і своєрідність, про значення індивідуального підходу до них у навчально-виховній роботі. На жаль, дуже мало, а то й зовсім не говориться про індивідуальність педагогів, неповторне поєднання психічних властивостей у кожного з них. А саме це відіграє немаловажну роль в навчально-виховному процесі. Учитель на все життя запам'ятовується не змістом уроків (хоч і це важливо), а саме як особистість, індивідуальність.

На творчому характері педагогічної професії акцентували увагу класики педагогіки: Я.А.Коменський, І.Г.Песталоцці, А.Дістервег, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський та ін. Творчий учитель здатен побачити дитину не такою, якою вона є, а якою може стати за найбільш сприятливих для її розвитку умов; вивчити найактуальніші проблеми там, де їх не бачать інші, у випадку, коли треба висловити власну точку зору на педагогічні явища і по своєму, не посилаючись на авторитети, прийняти самостійні рішення, творчі педагоги почуваються впевнено і комфортно.

Отже, формування творчої особи учня має починатися з пошуку і виховання творчого вчителя. І, готуючись до кожного уроку, вчитель повинен продумувати всі види вправ, завдань, які будуть задані на уроці і можливі варіанти їх розв'язку.

Для активізації творчого потенціалу учнів початкових класів на уроках математики необхідно створювати умови: підбір навчальних завдань, які своїм змістом спонукають до творчої діяльності школярів; активізація сприйняття змісту завдань різних за характером.

Опрацювавши педагогічну літературу, провівши ряд спостережень, експериментальну перевірку, ми прийшли до ряду висновків щодо проблеми розвитку творчого мислення учнів початкових класів на уроках математики: трудність у вирішенні проблеми навчання безпосередньо пов'язана з психологічними закономірностями і умовами розвитку всієї системи пізнавальних процесів – сприймання, розуміння, уваги, пам'яті, мислення, уявлення; спостерігаючи за роботою учителів – практиків, а також аналізуючи наукову педагогічну літературу, ми прийшли до висновку, що вчителі і учні мало знають про особливості своїх творчих можливостей, умови їх використання та розвитку; ми переконані, що ефективність застосування того чи іншого методу залежить від індивідуальних якостей вчителя, його вміння з допомогою різних прийомів включати творчих, здібних школярів в активну пізнавальну діяльність, направляти їх зусилля на поглиблене оволодіння знаннями і вміннями.


 
 

Цікаве

Загрузка...