WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль і зміст методу розповіді вчителя у формуванні вмінь вживати синоніми - Реферат

Роль і зміст методу розповіді вчителя у формуванні вмінь вживати синоніми - Реферат

Реферат на тему:

Роль і зміст методу розповіді вчителя у формуванні вмінь вживати синоніми

Потреби сьогодення вимагають посилити практичне й виховне спрямування мовної освіти, формування мовно-мовленнєвої культури особистості. Адже мовлення – основа і результат розумової діяльності, найважливіший засіб комунікації, вираження української ментальності. Воно служить своєрідним ключем пізнавальної діяльності і, за висловловлюванням М.І.Жинкіна, є "каналом розвитку інтелекту".

З огляду на ту надзвичайно важливу роль, яку відіграє лексика в комунікативно спрямованому навчанні рідної мови, проблема розвитку зв'язного мовлення учнів займає одне з провідних місць. Одним із джерел збагачення словникового запасу й увиразнення мовлення школярів є вивчення синонімів. Вони є одним із найважливіших явищ у лексичній системі мови, адже відіграють важливу продуктивну роль у мовленні як засіб точного й образного висловлення думки, стилістичної диференціації текстів.

Робота з синонімами допомагає учням тонше сприймати слово, бачити в ньому, крiм основного значення, ще й різнi смисловi та експресивнi відтiнки, бути точнiшими у вживанні слів. У процесi роботи над синонiмами необхiдно сформувати в учнiв уміння: розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, добирати синоніми, замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом, вживати в тексті на місці пропущеного дібране за змістом синонімічне слово, самостійно вибирати із свого лексичного запасу найбільш влучний для висловлення власної думки синонім.

Визначальну роль у розвитку вмінь розуміти спільне або подібне між синонімами, усвідомлювати відмінності в їх значеннєвих відтінках і використовувати їх у власному мовлення є формування знань учнів про синонімію. В експериментальній методичні системі ми пропонуємо застосовувати метод розповіді вчителя для пояснення значень термінів "синонім", "синонімічний ряд", "основне слово у синонімічному ряду". Наводимо приклад пояснення вчителем нового матеріалу.

І.Слова-синоніми об'єднуються в групи тому, що вони мають спільне (чи майже одне й те саме) значення, означають ті самі явища об'єктивної дійсності (той самий предмет, чи ту саму ознаку, чи ту саму дію). Наприклад, слова дорога – шлях є синонімами, бо означають одне й те саме поняття ("смуга землі, призначена для переміщення"); військо – армія ("збройні сили держави"); вологий – сирий ("насичений вологою"); невідомий – таємний ("не відомий іншим, не відкритий") та ін. Отже, синоніми – це слова, близькі або й однакові за значенням, але різні за звучанням.

Однак, означаючи одне й те саме поняття, синоніми відрізняються відтінками значення. Наприклад: синоніми ліс, бір, діброва, пуща, праліс мають спільне значення: "велике за площею насадження дерев, кущів, трав'янистих рослин", але відрізняються один від одного відтінками значення: бір – хвойний ліс, діброва – листяний ліс, пуща – непрохідний ліс, праліс – незайманий, дрімучий, одвічний ліс.

ІІ. Синоніми утворюють ряд слів, що називається синонімічним рядом. Одне із слів синонімічного ряду є основним словом – найбільш загальним, визначальними для цього ряду слів. Воно не має якихось додаткових емоційних відтінків. Інші слова синонімічного ряду мають особливі відтінкові значення, або емоційне забарвлення, що відрізняє їх від основного слова. Наприклад, діло, робота, праця, труд. Ці слова позначають діяльність людини, але окремі із них мають відтінки у значенні. Діло – позначає "будь-яку працю, роботу, заняття взагалі" – це основне слово. Робота – означає "якийсь конкретний вид трудової діяльності". Праця – означає діяльність, але передусім тільки людини. Труд – найчастіше вживається у поезії, усній народній творчості.

Усі мовні знання учні закріплювали практично за допомогою системи завдань і вправ у результаті виконання яких і формувалися мовно-мовленнєві вміння вживати синоніми, вміло володіти мовою як засобом спілкування.


 
 

Цікаве

Загрузка...