WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Функції аудіювання - Реферат

Функції аудіювання - Реферат

Реферат на тему:

Функції аудіювання

У змісті навчання аудіювання виділяють три компоненти: лінгвістичний, який передбачає розуміння учнями мовних і мовленнєвих одиниць; психологічний – формування і розвиток лексичних, фонетичних і граматичних умінь та навичок, і методологічний – уміння зосереджено слухати вчителя, диктора, товариша.

Лінгвістичний компонент включає в себе мовний і мовленнєвий матеріал, тобто фонеми, морфеми, слова, фразеологічні сполуки, речення, тексти, що є притаманним для будь-якої мови, як рідної, так і іноземної. Психологічний компонент передбачає доведення сприймання і розуміння усного мовлення до рівня вміння й навички. Сюди входить розвиток уміння членувати мовленнєве повідомлення на смислові частини, розвиток слухової пам'яті, вміння виділяти основну думку, обмірковувати сприйняте тощо; тобто розвиток усіх тих психічних механізмів, які діють під час сприймання усних повідомлень рідною мовою. Методологічний компонент навчання аудіювання – це засвоєння учнями прийомів навчання, спрямованого на оволодіння вміннями сприймати усне мовлення. Сюди належать жести, міміка вчителя, зорові опори тощо. Вміння слухати уважно досягається за допомогою спеціальних настанов учителя. Отже, всі три названі компоненти ми включили й до процесу навчання аудіювання усних повідомлень рідною мовою.

В основі процесу сприймання усного мовлення лежить реалізація функцій аудіювання. В сучасній лінгводидактиці виділяються такі функції: пізнавальна, регулятивна, естетична і функція реагування. Стисло охарактеризуємо кожну з них.

Пізнавальна функція аудіювання полягає в бажанні слухача одержати інформацію з метою розширення уявлень про предмет чи явище, збагачення своїх знань про довкілля тощо. Це, наприклад, слухання лекцій, доповідей, радіо- і телепередач. Мета слухання – слухати, щоб знати.

Регулятивна функція аудіювання забезпечує виконання дій людей відповідно до одержаної інформації, сприяє усвідомленню правил виконання певних операцій, що дозволяє вдосконалювати свій досвід, знання, вміння у тій чи іншій галузі.

У процесі виконання подібних дій людина набуває навичок розв'язання завдань за зразком на основі аудіювання усної інформації інструктивного характеру. Мета – слухати, щоб уміти.

Естетична функція аудіювання виявляється у забезпеченні емоційної насолоди від слухання і осмислення віршів, музичних творів, уривків із художніх творів тощо. Це веде до підвищення культурного рівня слухача.

Функція реагування виникає як реакція на несподівані дії людей. Людину змушують слухати незнайомі співрозмовники на вулиці, в транспорті, магазинах.

У будь-якому випадку досить важливо, щоб людина, яка сприймає інформацію, чітко розуміла, для чого, з якою метою вона це робить, оскільки сформульована аудіативна мета дозволяє зробити процес сприймання усного мовлення оптимальнішим.

Результати аналізу методичних досягнень у галузі розвитку аудіювання свідчать про доцільність подальшої роботи в цьому напрямі, оскільки чинна методика не забезпечує повної реалізації можливостей розвитку аудіовмінь учнів.

Список використаних джерел

  1. Синиця І. О. Психологія усного мовлення учнів 4–8 класів. – К.: Радянська школа, 1974. – 206 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...