WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика активізації засвоєння дошкільниками дієслів - Реферат

Методика активізації засвоєння дошкільниками дієслів - Реферат

Реферат на тему:

Методика активізації засвоєння дошкільниками дієслів

Досконале володіння мовленнєвими засобами передбачає високу культуру мовлення i вимагає розуміння значень слів, форм української літературної мови, а також уміння використовувати їх доречно й точно залежно від контексту мовленневої ситуації. У процеci оволодіння навичками зв'язного мовлення дітъми дошкільного віку важливу роль відіграє засвоєння ними семантики дієслів та вміння оперувати словами означеного лексико-граматичного класу відповідно до завдань комункації. Практика засвідчує, що найбільш складними для засвоєння дітьмиє дієслова зi словотвірними префіксами.

Проблема навчання дітей дошкільного віку словотворенню розглядалася науковцями різнопланово: в лінгвістичному аспекті (Л.А.Булаховський, В.В.Виноградов, М.П.Кочерган, М.Я.Плющ, О.О.Потебня, В.М.Русанівський, Л.В.Щерба та ін.), психологічному (Л.І.Айдарова, Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, Г.С.Костюк, О.О.Леонтьєв та ін.), психофізіологічному (М.М.Кольцова, М.І.Красногорський та ін.), лінгводидактичному (А.Г.Арушанова, А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, К.Л.Крутій, Г.І.Ніколайчук, О.М.Струніна, Е.А.Федеравичене та ін.). Науковцями було виявлено механізми оволодіння дітьми основами словотворення та визначені педагогічні умови його формування.

Засвоєння словотвірних моделей дітьми старшого дошкільного віку сприяє практичному одержанню певного обсягу словотвірних знань; формує у них уміння семантично правильно висловлювати думку; збагачує активний словник, підвищує рівень розвитку усного граматично правильного мовлення. Критеріями засвоєння дітьми префіксальних дієслів визначено активне вживання префіксальних дієслів у мовленні, розуміння їх у конкретній ситуації та поза нею, пояснення значення слова, творення похідних слів, усвідомлення словотвірної семантики.

Одержані результати констатуючого експерименту дозволили визначити типові помилки в засвоєнні префіксальних дієслів дітьми старшого дошкільного віку: неточність використання в мовленні префіксальних дієслів; обмежена кількість уживаних дієслівних префіксів; семантичні заміни одного префікса іншим; помилки в чергуванні приголосних і голосних під час утворення нових слів; наявність прикладів словотворчості; невідповідність нормі вживання префіксального дієслова з прийменником; змішування семантики дієслів руху, дії, стану.

Причинами цих помилок є логічна несумісність семантики дієслів дії, руху, стану та сем префіксів через їх нерозуміння, стилістична невідповідність дієслівних основ і префіксів; недостатня увага вихователів до збагачення мовлення дітей префіксальними дієсловами; нерозробленість методики навчання словотворення; обмеженість обсягу лексичних дієслівних одиниць, що включені в єдине семантичне поле у мовленні оточуючих; невміння утворювати слова за зразком, схемою-моделлю.

Ефективними в активізації мовлення дітей префіксальними дієсловами виявилися такі педагогічні умови: максимальна мовленнєва активність, зв'язок мовленнєвої практики з роботою над граматичним поняттям, поетапність роботи у різних видах діяльності, варіантність мовленнєвого матеріалу в процесі ознайомлення з префіксальною семантикою дієслів у казках та вправах, насиченість завдань позитивними стимулами.

На основі дослідження можна зробити висновок, що оволодіння дітьми моделями словотворення залежить від ступеня включення їх у предметно-практичну діяльність; практичне засвоєння дітьми словотвірних знань, формування відповідних умінь і навичок щодо оволодіння елементами словотвірного аналізу залежить від розуміння дітьми сем префіксів, їх словотвірної ролі та мовленнєвої активності дошкільників;усвідомлення словотвірної семантики префіксальних дієслів, рівень здатності дошкільників до рефлексії; словотвірна й семантична правильність залежать від знання та рівня розуміння семантики дієслів дії (руху, стану) і від обсягу активного словника дошкільника.


 
 

Цікаве

Загрузка...