WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування в учнів трудової культури засобами народознавства - Курсова робота

Формування в учнів трудової культури засобами народознавства - Курсова робота

підвищеної складності, використавши різні методи, застосував знання в нестандартних умовах - одержав би нижчу оцінку.Це несправедливо.
Тому існуючу систему оцінок, яка склалася в шкільній практиці, необхідно вдосконалювати. Для цього треба визначити вимоги до кожного рівня володіння учнем знаннями, уміннями та навичками і розробити критерії вимірювання якості засвоєння знань.
Доцільно виділити 3 рівні засвоєння навчального матеріалу:Р1, Р2, Р3.
Кожний рівень відповідає певному основному виду навчальної діяльності школяра.
Рівень Р1 (А) характеризує засвоєння знань на репродуктивній діяльності, яка передбачає володіння фізичною термінологією, знання основних формул, виконання найпростіших операцій "за зразком" та логічних дій - аналізу та співвіднесення.
Рівень Р2 (В) характеризується елементами продуктивної (частково пошукової) діяльності. Яка вимагає від учня виконання операцій синтезу і узагальнення, застосування набутих знань з фізики, хіміїї, математики для розв'язання нетипових задач.
Рівень Р3 (С) відповідає творчому рівню засвоєннязнань і вмінь учнем. Досягнення цього рівня означає, що учень має глибокі знання і міцну практичну підготовку і не тільки з фізики, усвідомлює зв'язок цих знань і використовує їх для розв'язування нетипових задач, уміє знаходити приховані зв'язки, системтизувати і узагальнювати знання.
Приклад рівневих завдань при розв'язуванні однієї задачі:
Рівень Р1 (А). У закритій посудині під тиском
Р0 є 2 моль водню і 1 молю
кисню. Між ними відбувається
хімічна реакція утворення 2
моль водяной пари. Який тиск
установиться в посудині після
охолодження продукту реакції
до початкової температури?
Рівень Р2 (В) У закритій посудині під тиском
Р0 є суміш кисню і водню. Між
ними відбувається хімічна
реакція. Який тиск установиться
в посудині після охолодження
продукту рекції до початкової
температури?
Рівень Р3 (С) У закритій посудині є суміш
водню і кисню при температурі
t=270С. Маса водню m1=0,2 г,
маса кисню m2=3,2 г. Після
хімічної рекації у посудині
установився тиск втричі більший.
Знайти температуру Т2.
Наведений приклад демонструє суть рівневої диференціації при розв'язанні однієї і тієї ж задачі, ускладненої до рівнів Р2 і Р3 та обгрунтовує різницю у підході до оцінювання виконання за рівнями А, В, і С.
Одним із методів демократизації в оцінюванні знань учнів є залік, який здобув визнання самих учнів.
При заліковій системі кожна тема, яка вивчається, поділяється на окремі блоки; в кожному такому блоці закінчений за змістом матеріал. При виченні кожного блоку навчання оргнізовується за схемою:
x. Підготовчий етап.
1. Лекція.
Викладання нового матеріалу в формі лекцій з елементами бесіди. Лекція читається відповідно з планом, записаним на дошці. Кожний пункт плану - це запитання на майбутньому заліку.
Розв'язування задач алгоритмізовано.
2. Закріплення теоретичного матеріалу; - рішення якісних задач з застосуванням фізичних законів;
- розв'язування задач з детальним аналізом;
- самостійна навчальна робота, на якій учням пропонується ряд задач, простих і складних; складність визначається кількістю балів;
- міні-залік з теорії (індивідуальне, попарне, групове опитування, тест, диктант…);
- самостійна диференційована робота з 4-х варіантів, в кожному - задачі різної складності, щоб не відкидати слабких учнів;
xx. Після вивчення всіх блоків теми, проводиться
залік по всій темі і підсумкова котрольна
робота.
1. Теоретичний залік проводить учитель і найбільш підготовлені учні, які першими перед усім класом складають залік;
Теоретичний залік узагальнює матеріал всієї теми, виявляє подібність і відмінність всіх понять, встановлює співвдношення величинами, розкриває суть фізичних законів. Учні-асистенти опитують своїх учнів класу по окремому блоку питань і виставляють оцінки за знання з даного блоку матеріалу. Списки з оцінками подаються вчителю, який, при потребі, може щось уточнити у окремого учня, перепитати, а потім виставляє загальну оцінку за тему.
2. Контрольна робота, диференційована, рівнева.
Одна з переваг залікової системи заключається в тому, що оцінка з теми - не середньоарифметичне з поточних клітинок. Головні оцінки учень одержує в кінці теми на заліку. Ці оцінки більш реально відображають знання учня з теми.
Така робота має і моральні аспекти:
- виховується почуття відповідальності:
- з'являється стимул для вивчення теми;
- позитивний емоційний фон;
- сильні учні виступають у ролі вчителя по відношенню до слабких, самі поглиняють свої знання;
- створюється "ситуація успіху" для слабкого учня, якому надається можливість повторної відповіді.
Отже, ефективна система оцінювання знань учнів заліком переходить по схемі:
Залікова система
x. Підготовчий етап.
1. Лекція.
- вивчення нового матеріалу;
- приклади розв'язування задач з детальним поясненням;
2. Практичне заняття:
- закріплення теоретичного матеріалу;
- розв'зування задач з детальним аналізом;
3. Самостійна навчальна робота.
4. Міні-залік з теорії.
5. Самостійна робота (контроль).
xx. Залік.
- теоретичний залік;
- контрольна залікова робота.
В рефераті розглянуті лише два моменти успішного переходу учителя до гуманної, більш толерантної системи оцінювання знань учнів, що відповідають вимогам віку і сучасної школи.
Література:
Подлєсна О.П. Залікова система в
сучасній школі
Шмукляр Е.Г. Оцінка знань учнів
Шаповалов Н.П. З досвіду
впровадження залікої
системи
Закон України "Про Освіту"
Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад

 
 

Цікаве

Загрузка...