WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування в учнів трудової культури - Курсова робота

Формування в учнів трудової культури - Курсова робота

місце займає вислів доброзичливості "Будь здорова, як вода, а багата як земля!" Земля - найцінніше з усіх природніх багатств, якими дано нам володіти. Адже вона наша годувальниця. Від того, як ми до неї ставимося, як бережемо її, на скільки вміємо, дбайливо на ній господарюємо, величезною мірою залежить наше благополуччя.
Розділ ІІІ.
Питання виховання "господарської культури" молодших школярів на уроках праці
Дуже важливе питання у трудовому вихованні школярів є дбайливе ставлення до історико-культурних надбань та навколишнього природного середовища.
Це питання загострює Закон України "Про працю", "Про освіту". До них належить і виховання "господарської культури".
Під "господарською культурою" розуміємо якості людини, що визначають характер і результативність її господарської діяльності, її ставлення до природних багатств, предметів, засобів і продуктів людської праці, психологічну готовність і здатність оберігати та примножувати матеріальні і духовні цінності. У вихованні цих якостей важливу роль покликана відіграти загальноосвітня школа.
У своєму авторефераті "Педагогічні передумови виховання господарської культури молодших школярів Олена Богданівна пише: …"Господарське виховання дітей та молоді складає одну з найактуальніших проблем української народної педагогіки. Особлива увага тут акцентується на вихованні "дбайливого господаря", оскільки слово "господар" або "газда" (як говорять подекуди у західних областях України характеризує найкращі особистісні та громадські цінності людини.
"Як засвідчує досвід, ефективними педагогічними засобами у процесі виховання "господарської культури" у дітей служать 1) бесіди, розповіді, казки, легенди, оповідання, загадки, прислів'я, ігри, ребуси, кросворди та інші засоби народознавчого змісту. Розв'язання різного роду задач господарсько-економічного спрямування (з використанням ілюстрацій, числових даних, ситуативні задачі та ін.). Залучення учнів до посильних господарсько-трудових доручень, пов'язаних із купівлею продуктів харчування, доглядом за кімнатними рослинами та домашніми тваринами, самообслуговуванням (догляд за одягом, взуттям, прибиранням приміщення та ін.), виготовлення годівниць для птахів, надавання допомоги молодшим братикам і сестричкам та іншим членам родини тощо).
Результативним формам організації позаурочної виховноїроботи виявились гуртки, клуби за інтересами, які ми назвали "Господарочка" (для дівчаток), "Маленький господарик (для хлопчиків), "Умілі руки", де особливу увагу вчителі та вихователі приділяли оволодінню учнями початковими елементами "господарності", економному використанню матеріалів, часу, власних зусиль, охайності та відповідальності. Гурткові форми позаурочної форми роботи є дієвими й у плані ознайомлення школярів з типовим для кожного регіону України, творами декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема, з писанкарством та вишиванням…"
Висновок
Підсумовуючи вище згадані положення роблю висновок: трудове виховання - це найважливіший елемент виховання людини. Праця виховала людину. Віковічне зростання людського роду вдосконалювала його, привело до вершин розвитку науки і техніки.
Щоб дитина виросла повноцінним громадянином, з перших днів життя необхідно привчати її до праці.
Український народ відзначається великою працьовитістю свій досвід у вихованні нової людини, наш народ залишає у прислів'ях, піснях, приказках. Повернення до духовного коріння народу та світової педагогічної гуманістичної думки ставить у центрі нашої уваги особистість учня з його здатністю до розвитку та саморозвитку. Тому нашим обов'язком є вглиблюватися і вивчати народні скарби труда і культури.
Праця створює людину. Вона є першоосновою людського життя. Без праці не може існувати і розвиватися людське суспільство, вдосконалюватися людина, її здібності й природні задатки.
До основних видів трудової діяльності відносяться:
1) навчальна;
2) суспільно-корисна;
3) продуктивна праця.
Система трудового навчання передбачає трудовий характер школи - формування культу інтелектуальної і фізичної праці, полягає у засвоєнні наукових основ сучасного виробництва, засвоюється шляхом змісту освіти.
До форм організації належать:
1) зміст освіти на кожному уроці;
2) різноманітні гуртки і факультативи з трудовим вихованням;
3) трудові об'єднання школярів - старшокласників.
Використовується спільна робота школи і базового підприємства.
Ознаки, які повинні характеризувати рівень трудової зрілості випускників середньої школи:
А) прагнення в трудовій діяльності;
Спиратися на загальноосвітні і політехнічні знання.
Б) прагнення організовувати працю на наукових засадах: проявляти творчість, забезпечувати плановість, добиватись раціоналізації, економії, тощо.
В) Уміння використовувати набутий трудовий досвід у нових видах праці у різних умовах і ситуаціях;
Г) прояв активності і організаторських здібностей;
Д) забезпечення культури і естетики праці.
Методи трудового виховання.
1) усвідомлення необхідності праці;
2) виховання колективних трудових завдань;
3) особистий приклад вчителя і вихователя.
Список використаної літератури.
1. Формування трудової культури учнів засобами народознавства.
2. Виховання в учнів національної самосвідомості в процесі трудового навчання //Українське народознавство і проблеми виховання учнів. Матеріали наукової практичної конференції (10-12 жовтня) ( 1995 р. м.Івано-Франківськ) у 2-х частинах (ч.І за ред. Скульського).
3. Народознавчі елементи в трудовому вихованні школярів за
ред. Костіва ч.ІІ) - 186 с.)
4. В.О.Сухомлинський. Вибрані твори в 5-ти томах. Т.2.-К.
1976.-с.554
5. Домбровський С.В. Ступарик Б.М. Використання нардознавчого матеріалу у трудовому вихованні молодших школярів. Методичні рекомендації . Івано-Франківськ. 92-30 с.
6. М.Г.Стельмахович. Народная педагогия.К. Радянська школа. 85 р.-с.173 - 191.
7. Концепція трудової підготовки школярів України. Проект //освіта - 1993.- 30 серпня.
8. Будник О.Б. Педагогічні передумови виховання господарської культури школярів. Івано-Франківськ. 1997 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...