WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів - Реферат

Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів - Реферат

Реферат на тему:

Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів

Ефективність реалізації завдань реформування освіти, спрямованих на виховання національно-свідомих і освічених громадян України, багато в чому залежить від культуротворчої домінанти навчально-виховного процесу. Учень сучасної школи має виховуватися непросто як носій певної суми знань, а як справжній громадянин з властивою йому мораллю, високою культурою праці та поведінки.

Тому особливої актуальності набуває питання особистісного розвитку школяра та створення психолого-педагогічних умов для формування культури навчальної діяльності. Це зумовлює поступовий перехід до суб'єкт-суб'єктної розвиваючої взаємодії.

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та експериментально апробувати систему формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Теоретичний аналіз проблеми формування культури навчальної діяльності молодших школярів, одержані результати науково-експериментальної роботи підтвердили гіпотезу і дозволили зробити загальні висновки:

У ході формування культури навчальної діяльності молодших школярів виявлена ефективність сполучення педагогічних проектів шкільних (уроки, нетрадиційні уроки) та позашкільних (самостійна робота учнів) форм організації навчання з проектами культури через упровадження педагогічного управління на таких технологічних етапах: планування системи уроків, планування уроку; планування проектів культури, планування самостійної роботи учнів за розробленими алгоритмами.

Формування культури навчальної діяльності молодших школярів забезпечується поступовим оволодінням ними відповідними уміннями культури дидактичного, психологічного, виховного, організаційно-управлінського змісту під керівництвом учителя, які потім виявляються в навчально-виховних ситуаціях і в життєдіяльності, складають систему умінь культури учіння учня початкової школи.

Культуроємкість навчальної діяльності молодших школярів має індивідуальний характер, визначається шляхом розрахунку коефіцієнта культуроємкості на основі розробленої математичної методики, яка ї дозволяє оцінювати ефективність навчальної діяльності учнівського колективу, групи та окремого учня.

Різні аспекти культури навчально-пізнавальної діяльності учнів розглядалися у ряді наукових досліджень (Н.М. Свєтловська, Н.Ф. Скрипченко, Т.К. Чекмарьова, Н.І. Прокопенко, В.О. Сухомлинський, Л.В. Скуратівський, О.Я. Савченко).

У ході проведеного нами дослідження було встановлено такі закономірності формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів: чим вищий рівень професійної готовності до формування культури навчально-пізнавальної діяльності педагога, тим швидші темпи і вища ефективність розвитку загально навчальних умінь і навичок учнів. Провідною у формуванні культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів виступає комплексна система вправ і завдань, побудована з урахуванням принципів співвідношення стрижньових і супутніх умінь і навичок, наступності та перспективності, спрямована на розвиток допитливості та інтересу учнів, позитивної мотивації, створення атмосфери постійного пошуку, відкриття нового.

Результати експериментальної роботи засвідчили, що сформовані впродовж навчання в молодших класах уміння закономірно підвищать рівень культури навчально-пізнавальної діяльності учнів.


 
 

Цікаве

Загрузка...