WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток мотиваційної діяльності учнів початкових класів у процесі навчання - Реферат

Розвиток мотиваційної діяльності учнів початкових класів у процесі навчання - Реферат

Реферат на тему:

Розвиток мотиваційної діяльності учнів початкових класів у процесі навчання

Дослідження психологічних аспектів виникнення, розвитку та формування позитивних мотивів учіння є одним з важливих завдань сучасної психолого-педагогічної науки. В даному контексті особливого значення набуває вивчення змістових та динамічних особливостей мотиваційної сфери дитини молодшого шкільного віку. На цьому етапі онтогенезу утворюється структура мотивів учіння, відбувається їх взаємне підпорядкування, визначаються провідні, домінуючі спонуки навчальної діяльності. Знання закономірностей становлення і функціонування мотивів учіння дає змогу створити оптимальну систему психолого-педагогічних впливів, що сприятимуть формуванню адекватних даній діяльності мотивів та запобігають виникненню "мотиваційного вакууму" наприкінці молодшого шкільного віку.

Теоретичні та експериментальні дослідження проблеми мотивів і мотивації проводилися вітчизняними й зарубіжними вченими у таких аспектах: -мотивація як складна система детермінації поведінки та діяльності (Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, В.А.Семиченко, П.М.Якобсон, Ж.Нюттен, Х.Хекхаузен та ін.); - в онтогенетичному аспекті (В.Г.Асєєв, Л.І.Божович, Д.Б.Ельконін, А.Н.Менчинська та ін.); - мотивація як стрижнева характеристика особистості (В.Г.Асєєв, Л.І.Божович, В.І.Ковальов, Г.С.Костюк, В.С.Мерлін та ін.); – мотив як регулятор різних видів діяльності, зокрема учіння (М.І.Алексєєва, Ш.А.Амонашвілі, М.Т.Дригус, А.К.Дусавицький, Н.П.Зубалій, А.К.Маркова, М.В.Матюхіна, Н.В.Пророк, О.В.Скрипченко, Н.О.Юдіна та ін.). Водночас аналіз психологічної літератури показав недостатню розробленість питань про особливості мотивів вивчення окремих предметів з урахуванням певного віку, відсутність відповідних методик цілеспрямованого формування мотивів учіння. Формування мотивів учіння у молодших школярів у процесі навчання ефективніше у разі комплексної реалізації психолого-педагогічних впливів, що включають розвиток особистісного ставлення до природи, цілеспрямоване опанування дітьми системою відповідних навчальному матеріалу розумових операцій, реалізацію проблемного підходу у засвоєнні знань про природу.

Ефективна оптимізація процесу формування мотивів учіння у молодших школярів відбувається за умов дотримання принципів комплексності стимулюючих впливів, диференційованого підходу, активності, єдності та послідовності діагностичного та корекційного етапів дослідження.

Застосування розробленої методики формування пізнавальних мотивів на матеріалі природознавства обумовило розширення змісту та перебудову мотиваційної основи учіння у молодших школярів експериментальної групи, прогресивний розвиток пізнавальних інтересів до змісту і процесу учіння. Мотиви учіння у молодших школярів під дією формуючих впливів набули стійкої позитивної модальності, характеризуються достатнім рівнем дієвості.

Достовірне зростання показників мотивів учіння, продуктивність якісних змін її структурних компонентів в учасників експериментальної групи підтверджує можливість та необхідність роботи з формування мотивів учіння у молодших школярів, обґрунтовує необхідність та доцільність включення представленої програми формування мотивів у молодших школярів у навчально-виховний процес.

Стратегію роботи педагогів та психологів, що передбачає коригування мотивів учіння молодших школярів у процесі вивчення дисциплін початкової школи, доцільно визначати на основі результатів експериментального дослідження за підібраною та апробованою нами низкою взаємодоповнюючих методик, які надають можливість визначити психологічні особливості формування пізнавальних мотивів та рівні розвитку мотивів при вивченні природознавства. Ефективним є впровадження методичної роботи вчителя, спрямованої на розвиток мотиваційної діяльності учнів початкових класів у процесі навчання.


 
 

Цікаве

Загрузка...