WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комплексний комп'ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи - Реферат

Комплексний комп'ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи - Реферат

Реферат на тему:

Комплексний комп'ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи

В умовах інформатизації суспільства, у тому числі й освітньої галузі, постає питання реорганізації як навчального процесу в цілому, так і контролю якості знань студентів зокрема. Перший етап - комп'ютеризація, тобто відкриття комп'ютерних кабінетів. Другий етап - інформатизація, що є безпосереднім навчально-виховним процесом. Ефективна інформатизація забезпечується шляхом комплексної роботи, що включає такі складові: вільний доступ не тільки до комп'ютерів, а й до Internet; наявність спеціалізованого програмового забезпечення; специфічні методи й прийоми організації навчального процесу; комп'ютерна компетентність як студентів, так і викладачів; системний підхід до впровадження інновацій [2].

Системне впровадження інновацій передбачає алгоритмізацію дій, розрахунок витрат і прибутку (у вигляді реальних практичних результатів) тощо [4]. Однією з головних умов успішного інноваційного проекту є взаємодія усіх рівнів освітнього закладу від адміністрації до конкретного викладача і виконавців проекту, тобто спільна співпраця задля єдиної мети. Це нелегкий процес, адже "будь-яке нововведення ... неминуче наштовхується на опір, оскільки інновації не завжди бувають зрозумілі й прийнятні педагогічним колективом. Іншими словами, впровадження нового гальмують найчастіше головні діючі особи системи освіти - педагоги" [6].

Нині у ВНЗ (і, певною мірою, у школах) найпоширенішою формою контролю знань є тести. Ця тенденція пояснюється швидкістю й зручністю проведення контролю, швидкістю й зручністю перевірки отриманих результатів. Саме тому в Україні започатковано експериментальне зовнішнє тестування випускників шкіл. Однак разом з тим директор Українського центру оцінки якості освіти Лілія Гриневич вбачає у цьому й негативний бік: психологічний чинник (хвилювання студента чи школяра під час оцінювання); репродуктивна розумова діяльність (примітивне зубріння відповідей); вірогідність вгадування відповідей, що знижує об'єктивність контрою [7]. Ці вади особливо важливо враховувати на гуманітарних факультетах, де значна увага приділяється емоційному, естетичному й творчому розвитку студентів, а однією з основних вимог контролю й оцінки знань є їх всебічність [1].

У питанні комп'ютеризації, а точніше інформатизації контролю й оцінки знань студентів, вважаємо доцільним поєднання тестової форми контрою з такою, яка б враховувала творчі здібності студента, заохочувала креативність і нестандартність мислення. Такі вимоги постають у Державному стандарті вищої та середньої освіти України.

Об'єктивність модульної контрольної роботи важлива не тільки тому, що це є частково екзаменаційною оцінкою, а й тому, що за умов кредитно-модульної системи значну частку навчального матеріалу студенти опановують самостійно [5]. Саме тому контрольна модульна робота стає одночасно і головним засобом керування навчальним процесом, і певним мотивуючим чинником, адже студенти працюють на стільки старанно, на скільки суворо їх контролюватимуть. Це - дисципліна.

Отже, вважаємо доцільним структурувати завдання контрольної модульної роботи у вищій школі на декілька блоків: за рівнем складності завдань; за формою розумової активності (творча, репродуктивна); підтемами модулю тощо. Це - розподіл за змістом, фактичним матеріалом модулю. Разом із цим пропонуємо структурування і за формою організації контролю, тобто використання тестової форми разом із письмовою творчою (або її варіантами, що у будь-якому разі передбачають продуктивну розумову діяльність). Модульна контрольна робота повинна відбуватися у два етапи:

1) Комп'ютерне тестування з автоматичною оцінкою знань (участь викладача обмежується лише підготовкою завдань і запитань). Студент тестується у будь-який зручний для нього час у комп'ютерному кабінеті (у межах відведеного терміну). За достовірність результатів тестування відповідає лаборант, що роздруковує результати тесту - своєрідний документ для викладача. Ці результати можуть бути диференційовані за різними ознаками (підтеми модулю, складність завдань тощо), що дає змогу студенту виявити свої слабкі сторони й доопрацювати певний матеріал.

2) Другий етап - виконання студентами творчо-продуктивних письмових робіт у загальній великій аудиторії. Об'єктивність на цьому етапі забезпечується творчим характером завдань (списати неможливо, бо кожний думає по-своєму). До цієї письмової роботи студенти додають результати свого комп'ютерного тестування, які викладач враховує у загальній модульно-рейтинговій оцінці.

У такий спосіб контролю знань забезпечується об'єктивність, зручність, комплексний підхід, ураховуються і фактичні знання студентів, і їх уміння творчо мислити. Цей спосіб контролю відповідає вимогам самостійного навчання, бо студент частково сам керує власною навчальною діяльністю, що особливо актуально в умовах кредитно-модульної системи.

Література:

  1. Артюшенко В., Сацик Л. Організація навчального процесу за модульно-рейтинговою системою контролю якості знань студентів / У зб.: Організація навчально-виховного процесу // www.agronmc.com.ua.

  2. Граванова Ю. ВУЗы - от компьютеризации к информатизации // CNews.ru/ reviews/ free/ national2006/

  3. Жукова Л. Методичне забезпечення поточного контролю знань студентів / У зб.: Організація навчально-виховного процесу // www.agronmc.com.ua.

  4. Краснов В. Проблеми визначення ефективності інноваційних процесів у системі освіти / У зб.: Проблеми освіти // www.agronmc.com.ua.

  5. Пащенко Т, Світла З. Складова модульно-рейтингового навчання - самостійна робота / У зб.: Освіта. Технікуми, коледжі // www.agronmc.com.ua.

  6. Роншен С., Луи Ф. Инновации и реформы в системе народного образования / В сб.: Управление развитием образования в регионе: сравнительный анализ. - Мурманск, 1996.

  7. Ярошенко Н. Велике майбутнє і певні ризики зовнішнього тестування // Погляд. - 2006. - 3 липня.


 
 

Цікаве

Загрузка...