WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій при вивченні спеціальних дисциплін студентами педагогічних вузів - Реферат

Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій при вивченні спеціальних дисциплін студентами педагогічних вузів - Реферат

Реферат на тему:

Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій при вивченні спеціальних дисциплін студентами педагогічних вузів

Уміле використання обчислювальної техніки набуває в наші дні загальнодержавного значення, і одна з найважливіших задач вищої школи -озброювати викладачів знаннями і навичками використання сучасної мультимедійної техніки для підвищення ефективності навчаня.

Проведені дослідження, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду дозволяють зробити висновок, що науково обгрунтована методика оптимального використання інформаційних технологій визначається їх дидактичним і функціональним призначенням. Як же з'ясувати та обгрунтувати можливе дидактичне призначення мультимедійних засобів та оптимальні методичні прийоми їх використання у певній навчальній ситуації? Як визначити їх місце на занятті і підпорядкувати меті та змісту навчання?

Мультимедія - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).

Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватись в самих різних ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці заняття, повністю або окремими фрагментами, у поєднанні з іншими засобами навчання і т.п.).

Ще Я.А.Коменський у своїй праці "Велика дидактика" писав: "...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для сприймання зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями..." [1].

Можна сказати, що дидактичні функції мультимедійних засобів зумовлюють можливі методичні варіанти застосування, з іншого боку обрана викладачем методика проведення лекційного чи семінарського заняття може визначати можливе дидактичне призначення (функцію) мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях.

Значна частина мультимедійних засобів навчання містить образну або умовно-графічну документально достовірну навчальну інформацію та наукову їх інтерпретацію, художньо-образне відображення за допомогою динамічних екранних та знакових засобів. Їхній зміст і побудова підпорядковуються загальнодидактичним вимогам: науковість, систематичність, доступність та послідовність викладу, врахування підготовленості студентів тощо. Завдяки документальній переконливості і концентрованості викладу студенти засвоюють значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час, що вільняє викладача від потреби давати тривалі пояснення того, що з достатньою повнотою розкрито за допомогою екранних та звукових засобів.

Як показує практика, застосовуючи інформаційні технології, вдається - по-перше індивідуалізувати навчальний процес. На лекціях, де, як правило, багато студентів володіють неоднаковим розвитком, знаннями і уміннями, темпом пізнання і іншими індивідуальними якостями, використання комп'ютера, дозволило кожному учневі працювати самостійно, рівень навчаня слабких студентів при цьому підвищився, по-друге - розвиток самостійності студентів. Студент вирішує ті або інші завдання самостійно, усвідомлено (не копіюючи рішення на дошці або у товариша), при цьому підвищується його інтерес до предмету, упевненість в тому, що він може засвоїти предмет. По-третє - використання комп'ютера для звільнення студентів від рутинних операцій при вирішенні завдань або виконанні лабораторних робіт з кулінарії. Четверта можливість - моделювання на комп'ютері деяких об'єктів праці (кулінарних виробів, овочевих прикрас до салатів тощо). Застосовуючи інформаційні технології на семінарських заняттях, викладачі підвищують якість наочності в учбовому процесі, зокрема на лекціях з технології приготування харчових продуктів (презентації, виконання складних графіків, таблиць, складання меню, розрахунок калорійності страв і т. д.).

Надання інтерактивності є одним з найбільш значущих переваг мультимедіа-засобів. Інтерактивність дозволяє в певних межах управляти представленням інформації: студенти можуть індивідуально міняти настройки, вивчати результати, а також відповідати на запити програми, встановлювати швидкість подачі матеріалу, число повторень і інші параметри, впливати на свій власний процес навчання, пристосовуючи його під свої індивідуальні здібності і можливості. Вони вивчають саме той матеріал, який їх цікавить, повторюють вивчене стільки разів, скільки їм потрібно, що сприяє ефективнішому сприйняттю.

При використанні інформаційних технологій у проектній діяльності значно зростає не тільки швидкість розробки проекту, але і, що важливіше, зростає якість готового проекту. Проект, розроблений за допомогою інформаційних технологій, набуває нової суті - стає мультимедійним. При цьому, працюючи над проектом, як студент, так і викладач оволодівають новими, раніше не набутими навичками, які сьогодні вкрай необхідні. На лекційних заняттях з кулінарії за допомогою комп'ютера студенти можуть ознайомитись з обладнанням цехів на виробництві та з виконанням різних технологічних операцій. Проглянувши відеофрагменти з основ організації виробництва кулінарної продукції на підприємствах масового харчування, студенти можуть з'ясувати поняття "технологічний процес" та дізнатися про основні типи підприємств масового харчування. Але це виправдано лише у разі відсутності можливості організації екскурсії на підприємство.

Отже, інформаційні технології - це: - реалізація міжпредметних зв'язків; - проведення наочних тестувань і діагностики; - виконання реферативних, творчих і інших робіт з використанням інформаційних технологій; - пошук і обробка інформації в рамках матеріалу, що вивчається, з використанням Інтернет; - використання електронних таблиць для вирішення завдань; - проведення наукових конференцій, презентацій; - використання мультимедіа технологій при вивченні навчального матеріалу; - проведення віртуальних практикумів і лабораторних робіт.

Результати дослідження свідчать, що використання інформаційних технологй: - підвищує рівень професійної культури; - зменшує трудоємкість процесу контролю і консультування; - розвиває плідну співпрацю з студентами;

- підвищує рівень функціональної письменності у сфері інформаційних технологій; - здійснює перехід від ролі вчителя - транслятора знань до ролі вчителя - тьютора; - дає можливість самореалізації і самоствердження; - підвищує авторитет викладача серед студентів, колег.

Інформаційні технології підвищують інформативність лекційного матеріалу, ефективність навчання, додають йому динамізм і виразність.

Література:

  1. Коменський Я. А. Велика дидактика//Вибр. пед. твори. - К., 1940, т.1, стор. 15).

  2. Козаків В. Р., Дорошкин А. А., Задорожний А. М., Князевий Б. А. Лекційна Мультимедіа Аудиторія. Нові інформаційні технології в університетській освіті: Зб. наук. пр. Російською наук.-метод. конф. Ч. 2. Новосибірськ, 1994. C. 2-17.

  3. Козаків В. Г. Вопроси функціонування комплексу ЛЕМА, див. справжня збірка.

  4. Кречетников К. Г. Проектування креатівной освітнього середовища на основі інформаційних технологійу вузі. - М.: Госькоорцентр, 2003. - 296 с.

  5. Красильникова В. А. Подготовка заданий для компьютерного тестирования: Методические рекомендации. - Оренбург, ИПК ГОУ ОГУ, 2004. - 31 с.

  6. Красильникова В.А. Становление и развитие компьютерных технологий обучения. М.: РАО ИИО, 2002. - 176с.


 
 

Цікаве

Загрузка...