WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості організації навчального процесу на основі інформаційних технологій - Реферат

Особливості організації навчального процесу на основі інформаційних технологій - Реферат

Реферат на тему:

Особливості організації навчального процесу на основі інформаційних технологій

Сьогодні обґрунтована необхідність якісних змін у галузі фізичної культури і спорту на основі сучасних інформаційних підходів (Шкребтій Ю. М., 2004; Свистельник І. Р., 2007). Перспективним напрямком має стати розробка національної системи інформаційного електронного навчально-наукового простору (Єрмаков.С., 2005, 2006). При цьому важливим є покращення інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти шляхом удосконалення форм подання інформації щоб забезпечити інформаційні запити (Ашанін В. С., 2004; Блещунова К. М., 1999; Наумова Н. І., 2000; Огірко І. В., 2000; Шандригось В. І., 2002 та ін.).

Однак у вказаних дослідженнях недостатньо розкрито аспекти організації інформаційного забезпечення щодо побудови навчальної діяльності в інформаційному середовищі. Невизначеність наукового підходу до організації інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти, відсутність відповіді на те, яким чином слід відбирати знання, яку роль у їх засвоєнні можуть зіграти інформаційні технології, і зумовлює актуальність дослідження.

З метою розуміння та оцінки ступеня ефективності застосування комп'ютера в навчальному процесі, а також оцінки студентами тієї ролі, яку відіграють комп'ютерні програми навчального призначення в оптимізації їх навчально-пізнавальної діяльності, студентам ХДАФК було запропоновано оцінити та виразити своє ставлення до наступного:

- як часто викладачі використовують комп'ютерні програми для самостійної роботи;

- які моделі навчання набули найбільше поширення (демонстраційна модель; програмоване навчання; інформаційно-довідкова модель; модель дослідження; модель імітації);

- який ступінь оптимальності моделі (дозволяє зберегти час, сили і в той же час сприяє ефективному засвоєнню матеріалу);

- яким програмам ви віддаєте перевагу (навчальним, контролюючим, навчально-контролюючим).

Дослідно-експериментальна робота була пов'язана з такими методами науково-педагогічного дослідження як спостереження, анкетування, інтерв'ювання, незалежні характеристики, вивчення продуктів діяльності (випускні кваліфікаційні роботи, комп'ютерні програми, методичні розробки).

Попередній якісний аналіз результатів дозволив зробити наступні висновки. Частина студентів (67%) вважає, що викладачі повинні частіше, оперативніше застосовувати комп'ютерні програми. При цьому наголошувалося, що в результаті підвищення ролі самостійності зростає їх відповідальність, серйозніше ставлення до майбутньої професійної кар'єри.

Значна частина опитаних (73%) вважає, що найчастіше викладачі застосовують демонстраційну модель навчання, на другому місці - інформаційно-довідкова модель; на третьому місці - модель імітації.

Високо оцінюючи ступінь оптимальності навчальної моделі, студенти в той же час відзначають, що не всі викладачі можуть методично грамотно використовувати комп'ютерні програми.

Найбільшу перевагу студенти віддали навчально-контролюючим програмам (65%), іншим, відповідно, 23 і 12%.

Дослідження показало, що методично грамотне використання комп'ютерних програм надає можливість викладачам зберігати і розвивати методичний досвід, накопичений у дидактичних середовищах. В той же час самостійна робота, організована в інформаційному середовищі, дозволить значно підвищити активність навчальної діяльності.

Мотиваційну готовність до розробки ЕНМК ми визначали по характеру відповідей на питання [3].

Висновки.

На підставі проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. Створення системи дистанційного навчання - тривалий і трудомісткий процес: треба підготувати відповідне комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронний дидактичний матеріал, підготувати викладачів для роботи в новому навчальному середовищі тощо. Ось чому важливе значення у навчальному процесі має самостійна робота з навчально-контролюючими програмами.

2. Є всі підстави стверджувати, що з використанням засобів інформатики можна викладати практично всі навчальні дисципліни і предмети. Інформатика дозволить вирішувати проблеми "що, де, коли", тобто можна отримати відповіді на запитання: які є інформаційні ресурси, де вони знаходяться і в якій послідовності, коли до них можливий доступ.

3. Розуміння й оцінка ступеня ефективності застосування комп'ютера в навчальному процесі та оцінки студентами тієї ролі, яку відіграють комп'ютерні програми навчального призначення в оптимізації їх навчально-пізнавальної діяльності, дозволяють стверджувати, що в даному разі відбувається не ускладнення способу комунікації студента з середовищем навчання, а спрощення. Студент гранично спрощує мову спілкування з середовищем навчання і як наслідок на перше місце виходить мова предметної області.

Отже, перспективи, як це видно з викладеного, майже безмежні.

Література.

  1. Брановский Ю. С. Информатика и информационные технологии обучения в учебном плане факультета педагогики и психологии педагогических вузов: метод. реком. - Ставрополь, 1993. - 132 с.

  2. Практикум по психологии профессиональной школы / Под ред. Э.Ф. Зеера. - Свердловск, 1990. - 117 с., с. 62-64.


 
 

Цікаве

Загрузка...