WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Питання виховання в методичному доробку В.І.Масальського - Реферат

Питання виховання в методичному доробку В.І.Масальського - Реферат

Реферат на тему:

Питання виховання в методичному доробку В.І.Масальського

Чільне місце у методичному доробку В.І.Масальського займають питання виховання.

У "Методиці викладання української мови в середній школі" (1962), аналізуючи методику мови як педагогічну науку, В.І.Масальський пише, що наукова методика окреслює зміст, обсяг, структуру, характер програм і підручників з мови, виходячи з навчальних і виховних завдань школи. На думку вченого, методика викладання мови в школі висвітлює такі питання: а) чого вчити; б) як саме вчити учнів; в) чому саме так, а не інакше слід учити й виховувати учнів (наукове обґрунтування педагогічного процесу і методів) [3].

Праці В.І.Масальського, як і роботи інших учених радянського періоду, відповідають тогочасним ідеологічним поглядам, певним вимогам до публікацій, що тоді склалися, а також поглядам самого автора. Розуміючи, що є даниною часу, дослідники спадщини вітчизняних учених знаходять і зберігають те "цінне зерно", яке міститься у творчому доробку і яке збагачує українську науку. Простежуючи зв'язок методики мови як наукової дисципліни з педагогікою, В.І.Масальський говорить про останню, що вона висвітлює зміст і завдання освіти й виховання в школі, вікові особливості школярів, процес навчання, його суть і принципи, методи навчання та форми організації учбової роботи, питання, зокрема, трудового, морального, естетичного виховання, виховання в учнів почуття патріотизму. Офіційні документи 60-х років ХХ ст. зазначали, що школа відіграє особливо важливу роль у всебічному й гармонійному розвитку людини. Школа повинна прищеплювати учням кращі якості і звички, готувати до сумлінної праці по здібностях, до розумного користування суспільними благами, до неухильного додержання норм моралі і правил співжиття. Про це йдеться і в "Методиці..." (1962).

На думку В.І.Масальського, українська мова є основною навчальною дисципліною в школі, тому на вчителів-мовників покладається відповідальне завдання виховання підростаючого покоління. "Багатий зміст української мови як навчального предмета відкриває широкі можливості для успішного розв'язання цього важливого завдання". "На уроках мови виховується в учнів любов до неї, до її носія - народу, любов до праці та відданість Батьківщині... Навчаючись мови, учні виявляють її багатства, засвоюють на конкретному матеріалі виражальні засоби мови" [3].

Як відомо, культура мовлення є складовою частиною загальної культури людини. В.І.Масальський приділяв багато уваги формуванню культурного мовлення учнів [1, 2, 3]. У статті "За культуру мови в середній школі" (1935) автор вказує на природний логічний зв'язок граматичної роботи й праці над культурою слова в школі - елементами стилістики, відзначає, що треба навчити учня користуватися мовою, "організувати його мовні дані". "Навчаючи граматики в 5, 6, 7 кл., учитель має обов'язок приступною формою, якнайпростіше, на конкретних мовних фактах поступово розкривати учням середньої школи поняття мовного стилю, жанру..." [2]. В.І.Масальський радить завжди пам'ятати, що добір вправ (характер, система, методична послідовність, кількість) зумовлений двома моментами: дійсним станом стилістично-граматичних умінь даного класу, вимогами програми.

В.І.Масальський вважав, що школа повинна на матеріалі живої мови учня, на програмних текстах, у межах навчальних планів і програм, відповідно до розвитку вікових особливостей учнів, використовуючи і роботу з граматики, і роботу зі словниками, книгами, над художнім твором, зразок, даний учителем, "піднести боротьбу за культуру мови, вивчаючи й збагачуючи активний і пасивний лексичний фонд учня" [2].

На погляд ученого, важливе значення для піднесення культури мови має самостійна робота учнів над різноманітними творами, що відображають працю в майстернях і шкільних кабінетах, виконання виробничих завдань, спостереження під час екскурсій на завод, на фабрику, у колгосп, музей, у природу, явища життя, власний досвід юнаків, відвідування театрів, виставок; цінними також треба визнати й такі форми вправ, як дописи й статті до газети, складання найпотрібніших ділових паперів (листа, заяви, розписки, протоколу, автобіографії тощо), описи виробничих процесів і т.д.

Одним із найважливіших завдань навчання української мови в школі став вважатися розвиток усного та писемного мовлення учнів. Змістовність, точність, правильність і виразність - ось ті якості мовлення учнів, що їх поступово, але наполегливо мала формувати школа, озброюючи молодь навичками практичного використання літературної мови в різних її функціональних стилях.

Вивчаючи історію методики української мови, В.І.Масальський привертає увагу до праць, присвячених проблемам педагогіки. Зокрема, йдеться про друге видання книжки Н.А.Морозової "А.С.Макаренко. Семинарий" (Учпедгиз, 1961 р.), де в єдності розглядається спадщина А.С.Макаренка як письменника та педагога. В.І.Масальський також відзначає дослідження М.П.Ніжинського "Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка".

Думки, положення та рекомендації В.І.Масальського з питань виховання збагатили вітчизняну педагогічну науку і залишаються цінними в наш час.

Література:

1. Кушнірова Л.В. Питання вивчення стилістики у лінгводидактичній спадщині В.І.Масальського // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Випуск 4.- Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2004.- С. 147-154.

2. Масальський В.І. За культуру мови в середній школі // Мовознавство.- 1935.- № 3-4.- С. 61 - 75.

3. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. С.Х.Чавдарова і В.І.Масальського.- К.: Рад. школа, 1962. - 372 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...