WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи - Дипломна робота

Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи - Дипломна робота

світу; фундаментальною природовідповідною основою виховання підростаючих поколінь, створення національної системи виховання.
Відновлюючи в пам'яті і практичній життєдіяльності (традиціях, звичаях і обрядах, усіх сферах життя, виробництва) свій багатовіковий творчий потенціал, наш народ в роки Відродження, звільняючись від сковуючих пут і гальм, починає енергійно продовжувати творити свій шлях в історії. Його творче світобачення, оригінальний спосіб мислення, самобутні .культурні здобутки трансформуються, як і в інших народів, у змісті освіти, принципах організацій, засобах, методах роботи національної школи, національної системи виховання, в тому числі і в педагогіці народного календаря. Таким чином, повсюдне впровадження ідей і засобів народного календаря в систему роботи кожної школи, учителя, вихователя буде значним внеском у справу виховання творчої особистості - творчого учня, творчого громадянина, творчого трудівника, людини - майстра своєї справи, господаря землі.
Різка зміна традицій, звичаїв і обрядів народного календаря, яка може проявлятися в забороні (прямій чи непрямій) їх функціонування, забутті, заміні їх іншими, так званими - "новими" (а насправді штучно надуманими, політизованими), різнозначна "підрізуванню коріння" народній ідейності, моралі, етиці і естетиці, тобто народному світогляду, психології, характеру, які формувалися протягом віків і становлять внутрішній зміст нації, її культурно-історичну духовність Заміна традицій, звичаїв і обрядів народного календаря іншими (на потребу політики "сьогоднішнього дня", ідеології окремої партії, веде до знищення історичної пам'яті, національного обличчя народу, його духовності, а відтак приводить до катастрофічних наслідків у матеріальному і духовному житті народу, нації, суспільства. Нині якраз ми виходимо з тієї драматичної смуги розвитку, коли традиції, звичаї і обряди народного календаря заборонялися, забувалися і замінювалися "новими", "радянськими". Це стало однією з найголовніших причин того, що наслідки, такої заміни досить трагічні: поширення серед молоді таких соціальних хвороб, як історична безпам'ятність, забуття свого роду-племені, національний нігілізм, космополітизм, бездуховність, а також алкоголізм, наркоманія, оміщанювання, соціально-політична індиферентність тощо.
Особливість національного характеру, психології українців, які проживають у різних культурно-історичних регіонах, природних зонах республіки, накладають свій відбиток як на зовнішніх рисах (одязі, взутті, харчуванні, атрибутах побуту, дозвілля тощо) так і на внутрішніх якостях мешканців даної місцевості. Засоби народного, календаря, розмаїте багатство його звичаїв і обрядовості, їхній творчий характер дають можливість враховувати такі реальності в процесі виховання, формуючи з учнів типових носіїв традицій рідного краю, його культури, духовності.
Завдяки традиціям, звичаям і обрядам народного календаря, закладеним у них народної ідейності, моральності, естетики кожен учень, зазнавши на собі благодатний вплив народних духовних скарбів, прагне з честю продовжувати заповіти батьків, дідів і прадідів, утверджувати добрими справами: свій родовід, творити свій родослав, будувати в собі все життя храм, Добра, Правди і Краси.
Духовні скарби народного календаря концентрують у собі ідеї, знання з народної філософії, астрономії, астрології,, біології, математики, медицини, а також народної кулінарії, землеробської, зокрема хліборобської справи тощо. Завдання батьків, педколективів шкіл, учителів, вихователів, - глибоко і всебічно вивчати могутній ідейний, моральний, емоційний і естетичний потенціал народного календаря і активно прилучати учнів до його вічно пульсуючих джерел, невичерпних духовних скарбів. У цьому - запорука успішного будівництва національної школи, національної системи виховання.
Список використаної літератури.
1. Концепція національного виховання.
2. Концепція громадянського виховання.
3. Програма середньої загальноосвітньої школи 1-3 класів. - К. "Освіта" - 1998 - с. 152-157.
4. Арутюнов С.А. Народы и культуры. - М.1998 - с.152-157.
5. Болдарович З.Є. Україна в дослідженнях польських етнографів. - К., 1976. - с. 30-35.
6. Булашов Т. Український народ в своїх український народ в своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. - К., 1992. - с. 105-106.
7. Булонський П.А. Избранные произведения. - М. 1961. - с. 75-80.
8. Вартовий П. Яка тепер народна школа на Вкраїні // Житє і слово. - 1930. - Т.5 - Кн..4 - с. 246.
9. Волков Ф.К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. М. 1926 - Т2.
10. Воропай О. Звичай нашого народу:Етнографічний нарис: У 2 томах - К., 1991 - Т. 1-2.
11. Восточнославянский этнографический сборник /Под ред. С.П. Толстого. - М., 1956.
12. Вишневський О. Сучасне українське виховання. - Львів, 1996 - 233с.
13. Вудвуа Л.Ф. Відкривай духовні острови. Українське правознавство. - Донецьк, 1998 - 144с.
14. Гаврилюк Н.К.Картографирование явлений духовной культуры. - К., 1981. - с. 176.
15. Грушевський М. Колишня освіта і теперішня темнота // село - 1909. - №5.
16. Грушевський М. Наша школа. - 1909. - Кн.. І-ІІ - с. 1
17. Горленко В.Ф.Становлення української етнографії. - К.- 1984. - с. 205.
18. Горленко В.Ф. становление украинской этнографии конца XVIII - первой половины ХІХ ст. - К.1988. - с. 160-163.
19. Гнутель Л.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і практика - Тернопіль: "Лілія", 1996. - с. 14-56.
20. Гуменникова Т.Р. Українські національні традиції як засіб формування української національної свідомості // Початкова школа - 1996 - №1 - с. 38-40.
21. Віденко М. Добрий початок - половина справи // Рідна школа - 1996. - №10 - с. 55-56.
22. Деякі аспекти формування національних культури студентської молоді: Збірник наукових статей. - К., 1997. - 120с.
23. Енциклопедія українознавства для студентів та школярів. - Донецьк, 1944 - 496с.
24. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. - М. - 1997.
25. Ігнатенко П.Р. та ін. Виховання громадянина і психолого-педагогічний аналіз і народознавчий аспекти. - К., 1997. - 252с.
26. Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховання: Навчальний посібник - К., 1997. - 304с.
27. Кононенко Віталій. Символи української мови. - Івано-Франківськ, 1996. - 278с.
28. Король О.В.Методика викладення українського народознавства в школі: Навчально-методичний посібник. - К., 1998 - 368с.
29. Кутинський - Братко. Фінанси України - К. К., 1996.
30. Климинець Ю. Купальська обрядовість на Україні. - К., 1990. - с.30.
31. Кравець О.М. Звичаї українського народу: історичний етнографічний нарис - К., 1996 - с. 37-42.
32. Культурно-бытовые процессы на юге Украины / Под. Ред. Ивановой Ю.В. - М - 1979.
33. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання. - Умань, 1993. - с. 5-26.
34. Кутельмах К. Календарно - побутова обрядовість. Традиції і сучасність// Соціологічна обрядовість на Україні - К. - 1983 - с.304-315.
35. Мишанич С.Д. Система

 
 

Цікаве

Загрузка...