WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Загальнопедагогічна підготовка на земських курсах підвищення кваліфікації народних вчителів у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. - Реферат

Загальнопедагогічна підготовка на земських курсах підвищення кваліфікації народних вчителів у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. - Реферат

На другому етапі проведення літніх курсів для вчителів, з кінця 90-тих років ХІХ і у перші роки ХХ ст., зміст їх програм зазнав значних змін. Це було викликано, з одного боку, підвищенням освітнього цензу і, відповідно, потреб народних вчителів, з іншого - новим рівнем розвитку вітчизняної педагогічної науки і практики, яка за попередні роки накопичила великий досвід.

В цих умовах не було потреби знайомити вчителів з елементарними прийомами навчання, необхідно було лише поповнити пробіли, виправити деякі недоліки у шкільному навчанні. Основною задачею курсів стало розширення загальнопедагогічних знань вчителів, ознайомлення їх з новими методиками викладання.

Розподіл учбового часу змістився у бік теоретичних занять, кількість уроків у тимчасовій школі скоротилася, при чому переважали зразкові уроки, які проводив керівник. Теоретичні заняття проходили у формі лекцій, тематика яких виходила за межі предметів програми початкового училища. Читалися лекції з педагогіки, дидактики, методики тощо. Велика увага приділялася вихованню дітей у школі.

Нововведенням у справу проведення курсів стала організація при них виставок наочності, підручників, посібників, якими курсисти могли користуватися для підготовки до занять. До програми занять на курсах були включені також екскурсії з науково-пізнавальною метою.

Але й такі курси, виключно учбово-педагогічного характеру, вже не відповідали запитам земських вчителів. З'явилася потреба в підвищенні їх рівня, розширені програми за рахунок загальноосвітніх та загальнопедагогічних предметів. Такі програми наприкінці 90-х років були розроблені земськими учбовими радами, але реалізувати ці плани вдалося лише на третьому етапіземської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів, який розпочався у 1910 році і закінчився в перші роки війни.

Заняття проводилися переважно у формі лекцій та занять у лабораторіях вищих чи спеціальних середніх навчальних закладів, при яких організовувалися літні вчительські курси. Практичні заняття у зразковій школі займали незначну частину учбового часу. Проводилися лише показові уроки керівниками курсів для демонстрації окремих положень методики викладання. При багатьох курсах тимчасова школа взагалі не створювалася.

Найбільших змін, порівняно з попередніми періодами, зазнав зміст роботи на курсах. Програми курсів включали велику кількість загальноосвітніх предметів, загальнопедагогічні дисципліни та методики з дидактикою.

За переліком загальноосвітніх предметів програми курсів, які проводили різні губернії, дуже відрізнялися. Так, в Харківській та Катеринославській губерніях, де лекції читали, в основному, викладачі університету та Гірничого інституту, переважали предмети фізико-математичної групи, а у Полтавській, Чернігівській та Херсонській губерніях основу програми складали природничі предмети.

Більша одноманітність програм різних губерній була в частині педагогічних дисциплін. Так, в програму курсів в усіх губерніях входили методики російської мови та арифметики, відмінності стосувалися лише кількості годин у різних програмах: від 10 до 20 з методики арифметики та від 12 до 22 з методики російської мови. Лекції з дидактики входили до програми курсів лише у Харкові у 1910 та 1911 році і в Катеринославі у 1912 році.

З загальнопедагогічних дисциплін до програм включалися педагогіка (10-20 лекцій), експериментальна педагогіка (читалася в Полтаві у 1913 році, 8 лекцій), психологія (13-16 лекцій), педагогічна психологія (12-20 лекцій).

Зміст програм з цих дисциплін на курсах у різних губерніях був приблизно однаковий, визначався рівнем розвитку теорії і практики даної науки. Матеріал, який входив до програм з психології, педагогіки та педагогічної психології, був приблизно однаковим і з тієї причини, що в цей час у російській педагогіці не було визначено чіткої межі між цими дисциплінами.

Як приклад, можна навести програми лекцій з загальнопедагогічних предметів, прочитаних на вчительських курсах в різних губерніях.

Програма лекцій з педагогіки [8], прочитаних на курсах у 1913 році у Херсоні лектором Київського Фребелівського інституту Н.Ф.Даденковим (21 лекція): об'єм педагогічної науки; головні педагогічні течії у сучасній Німеччині; гербатіанство; крайня індивідуалістична течія; "школа праці"; художнє виховання; теорія учбового плану; теорія учбового процесу.

Програма лекцій з психології, прочитаних того ж року у Херсоні професором Київської духовної академії І.Н.Четвериковим, 20 лекцій:предмет і задачі психології; вчення про відчуття, уявлення, пам'ять; асоціація та навіювання, увага; психологія процесу пізнання; розумова втомленість; психологія почуттів; естетичні переживання; психологія волі; вчення про особистість.

Програма лекцій з педагогічної психології (Катеринослав, 1911 рік, лектор - директор Новомосковської учительської семінарії О.В.Соловйов, 15 лекцій): поняття про педагогіку; поняття про психологію; завдання цих наук; зв'язок між ними; педагогічна психологія та її задачі; сучасні напрямки науки про виховання; світ уяви дитини при вступі до школи, розумова працездатність школяра, розумова перевтома, гігієна розумової праці; кінцева мета виховання, особистість вчителя та його роль у справі виховання та навчання, а також усі програмні моменти з циклу загальної психології [4].

Близькою до цієї програми була програма лекцій з педагогічної психології, прочитаних у 1912 році у Полтаві викладачем Київської 5 гімназії А.Ф.Музиченко (6 лекцій) [6], та читання з психології директора народних училищ Полтавської губернії П.В.Нікольського на курсах у Ромнах (1914 рік) [7].

Короткий огляд програм з загальнопедагогічних предметів дає підстави стверджувати, що на літніх курсах вчителям надавали достатній для практичної роботи об'єм інформації. Це було дуже важливо, принаймі, з двох причин. З одного боку, серед загальної кількості працівників народної школи частка вчителів, які під час навчання прослухали курс педагогіки та психології, була невелика, тому для основного загалу слухачів курсів ця інформація була абсолютно новою. З іншого боку, навіть для тих вчителів, які вивчали педагогіку та психологію у студентські роки, лекції, читані на курсах спеціалістами з цих дисциплін, несли багато нової інформації. Це було пов'язано з тим, що навчання в учительських семінаріях та інститутах, гімназіях з педагогічними класами вели випускники університетів, з програми яких педагогіка та психологія були вилучені напротязі багатьох десятиріч.

Таким чином, короткострокові літні педагогічні курси, які проводили земства у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., сприяли підвищенню кваліфікації і загальнопедагогічної підготовки вчителів початкових народних училищ.

Література.

  1. Бадья Л.А. Літні земські педагогічні курси для вчителів народної школи в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. // Рідна школа, 2007. - №3. - С.71-73.

  2. Дем'яненко Н.М. Загально педагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.). - К.:ІЗМН, 1998. - 328 с.

  3. Звягинцев Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию. - М., 1915. - 96 с.

  4. Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1911 год: народное образование. - Екатеринослав, 1912. - С.89-144.

  5. Отчет о занятиях учительського съезда в г.Бердянске под руковом почетного члена Московского университета Барона Николая Александровича Корфа с 10-го по 16-е июня 1883 года. - Бердянск, 1884. - 269 с.

  6. Отчет о земских общеобразовательных курсах для учителей 1912 года.- Полтава, 1912. - 105 с.

  7. Отчет о районных педагогических курсах для учащих начальных училищ Полтавской губернии, организованных Полтавских губернским земством в гг.Кременчуге и Ромнах летом 1914 г. (с 20 июня по 20 июля). - Полтава, 1915. - С.27-40.

  8. Отчет об общеобразовательно-педагогических курсах Херсонского губернского земства, организованных в г.Херсоне в 1913 году. - Херсон, 1913. - 90 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...