WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → К.Д.Ушинський та М.О.Корф біля джерел земської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів - Реферат

К.Д.Ушинський та М.О.Корф біля джерел земської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів - Реферат

"Родное слово" К. Д. Ушинський складав у 1862-1865 рр., коли земські школи ще не існували, і тому він орієнтував свою книгу, особливо у другій частині, на міські школи, де навчалися діти міщан, чиновників та дрібного дворянства. Не зважаючи на це, книга виявилася корисною і "не за адресою" - в сільській школі. Сам К. Д. Ушинський був приємно здивований, дізнавшись із звітів М. О. Корфа про аспекти застосування "Родного слова" в земській школі. "Что касается до применений моего "Родного слова", о которых я читал в Ваших отчетах, - писав К. Д. Ушинський у листі від 23 лютого 1870 року, - то могу сказать, что применений сделано гораздо больше, чем я сам мог расчитывать, ... неожиданно для меня самого" [6, с.80].

Із створенням земської школи К. Д. Ушинський, як він зазначав у листі до М. О. Корфа від 23 лютого 1870 року, мав намір переробити і дещо розширити книгу, орієнтуючись безпосередньо на сільську земську школу з трирічним терміном навчання[6, с.80-81]. Нажаль, ця робота через хворобу та смерть педагога не була закінчена.

Пробіл у шкільній літературі, який так гостро відчував К. Д. Ушинський, котрий розумів недостатність для сільської народної школи "Родного слова" і "Детского мира", заповнив М. О. Корф, склавши книгу "Наш друг" та посібник до неї "Книгу для учащих" [7, с.448-450].

Ці книги були написані на підставі безпосереднього та глибоко знайомства М. О. Корфа з побутом села, його економічними проблемами, а також проблемами та потребами народної школи. "Наш друг" виконував роль першої книги для читання, яка передували вивченню "Родного слова". "Наш друг" став дійсно другом сільських дітей, їх помічником, порадником та керівником у всіх питаннях, які потрібно знати мешканцю села у його домашньому, громадському, господарському та моральному ужитку. Усі статті книги містять зрозумілу, цікаву та корисну інформацію у доступній дітям формі.

Точно так посібник для вчителів - "Книга для учащих" - написаний з глибоким знанням усієї роботи народних вчителів, їх проблем, помилок, промахів. Книга стала підсумком тієї кропіткої роботи з вчителями, яку декілька років вів М. О. Корф у своєму маєтку Нєскучному та в школах Олександрівського повіту, котрі вів регулярно інспектував.

Коли писалися книги "Наш друг" та "Книга для учителей", ще не було усталеної програми для народних шкіл і вчительських семінарій, робота яких тільки починала налагоджуватися. М. О. Корф надав своїми книгами цим процесам поштовху та напрямку, доповнив, відповідно новим умовам, роботи К. Д. Ушинського про організацію справи в учительських семінаріях.

К. Д. Ушинський та М. О. Корф заклали основи нових прогресивних методик початкового навчання, які взаємодоповнювали і взаємозбагачували одна одну. К. Д. Ушинський прагнув розробити "русскую грамматику или лучше сказать первоначальный курс, который мог бы дать ученику возможность не затрудняться в употреблении письменного языка" [6, с.79]. Свій посібник з навчання грамоти К. Д. Ушинський орієнтував на вчителів початкових училищ та студентів учительських семінарій, оскільки його зміст значно перевищував програму початкового народного училища і вимоги до рівня знань її учнів. "Конечно, она [грамматика] не нужна для народных школ, где орфография, насколько ее нужно для того, чтобы понимать написанное, должна быть усваиваема практически. Но для учительских семинарий и для учителей сельских школ знание русской грамматики я считаю необходимым... Полагаю, кроме того, что толковый учитель найдет в моей книге много полезных упражнений для учеников" [6, с.80].

М. О. Корф розробив свій метод навчання грамоти - звуковий, який своєю простотою вигідно відрізнявся від тих методів, основаних на зазубрюванні, що існували на той час. К. Д. Ушинський дав високу оцінку книзі М. О. Корфа "Руководство к обучению грамоте", в якому було викладено методику звукового методу навчання грамоти. "Это руководство имеет чисто практическую цель, и потому Вы из самой практики могли убедиться что она составлена очень хорошо... Цель звуковой методы - чисто практическая, и если эта цель достигается, то и все сказано" [6, с.80].

Цінною та корисною для вчителів народних шкіл була книга К. Д. Ушинського "Антропология", унікальна на той час за своїм змістом. Вона роз'яснювала антропологічні основи виховання та прийомів початкового навчання. Матеріал цієї книги широко використовувався керівниками земських педагогічних курсів на першому етапі їх проведення у своїх бесідах та під час обговорення уроків, котрі проводилися керівником і самими слухачами у тимчасовій зразковій школі.

З початку 80-х і до середини 90-х років ХІХ ст. в умовах жорстокої реакції, що панувала в країні, земства припинили роботу з підвищення кваліфікації народних вчителів.

Відновилася ця робота у другій половині 90-х років в нових соціально-політичних умовах, при новому рівні професійної підготовки народних вчителів і забезпеченості їх навчальною та методичною літературою.

За час, що пройшов від перших кроків запровадження шкільної реформи в Росії виросли і сформувалися свої видатні педагоги, створилася власна педагогічна школа. За цей час російськими вченими та педагогами було написано багато книг та посібників з різних галузей педагогічної науки, з іншого боку, для російської громадськості стали доступними твори західноєвропейських педагогів, користування якими довгий час було заборонено.

Списки рекомендованої літератури, котрі пропонувалися вчителям на педагогічних курсах, починаючи з середини 90-х років ХІХ ст., складали декілька сторінок, містили новітні російські та закордонні джерела, але основою для занять на курсах залишалися книги та посібники К. Д. Ушинського, на лекціях та практичних заняттях викладалися та вивчалися методики початкового навчання, запропоновані К. Д. Ушинським та М. О. Корфом. Ці методики поступово зазнали деяких змін, але не суттєвих - випробування часом довело їх життєздатність.

Незмінним залишилося ставлення земств до особи народного вчителя як до основи діяльності школи і її центральної фігури. На проведення педагогічних курсів земства витрачали значні кошти з свого небагатого бюджету, для викладання на курсах запрошувалися видатні педагоги, професори та викладачі університетів та спеціальних педагогічних закладів, які, з свого боку, вважали для себе цю роботу почесною і самовіддано працювали на курсах.

Література:

  1. Бадья Л.А. Літні земські педагогічні курси для вчителів народної школи в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. // Рідна школа. - 2007. - №3. - С.71-73.

  2. Березовська Л. Шкільна реформа 60-х років ХІХ ст.: причини, хід і напрями. // Шлях освіти. - 2004. - №4. – С.38-42.

  3. Каптерев. История русской педагогики. - Гл.XVII. Народная школа, земство и правительство. // Педагогика. - 1995. - №3. - С 82-89.

  4. Корф Н.А. Учительские съезды. / Наше школьное дело: Сб. статей по училищеведению. - М.: Изд. Братьев Салаевых, 1873. - С.25-36.

  5. Кушніренко І., Жилінський В. Напівзабуті імена... - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2004. - 118 с.

  6. Песковский М.Л. Барон Николай Александрович Корф в письмах к нему разных лиц. - СПб: Издание редакции журнала "Русская старина", 1895. - 258 с.

  7. Песковский М.Л. Барон Николай Корф. Его жизнь и общественная деятельность. - Песталоцци. Новиков. Каразин. Ушинский. Корф: Биографические повествования. -Челябинск: Урал, 1997. - С.396-500.


 
 

Цікаве

Загрузка...