WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → К.Д.Ушинський та М.О.Корф біля джерел земської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів - Реферат

К.Д.Ушинський та М.О.Корф біля джерел земської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів - Реферат

Реферат на тему:

К.Д.Ушинський та М.О.Корф біля джерел земської діяльності з підвищення кваліфікації народних вчителів

Важливою частиною земської освітньої діяльності була їх робота з підвищення кваліфікації народних вчителів. Саме від учителя, рівня його загальної освіти та фахової підготовки, за твердженням К. Д. Ушинського, залежить, у найближчій перспективі, якість навчання дітей, а у майбутньому - доля країни.

Після прийняття шкільної реформи 1864 року земства гаряче взялися за створення мережі народних шкіл, але вони не мали змоги забезпечити в них належний рівень викладання, оскільки були позбавлені права підготовки вчителів для народних училищ. Педагогічну освіту, з остраху перед надмірною демократизацією вчительського корпусу, держава монополізувала, але темпи становлення і розвитку державної системи педагогічної підготовки фахівців не задовольняли потреб початкової школи [2, с.39]. До викладання в сільських училищах допускалися випадкові люди, які самі були ледь грамотними, тож і рівень викладання був відповідно низьким.

В таких умовах єдиною можливістю для земств покращити викладання в народних училищах було підвищення кваліфікації вчителів [3,с.82]. Ця робота проводилася земствами у вигляді літніх короткотермінових вчительських курсів [1]. Біля джерел цієї роботи стоять видатні педагоги середини ХІХ ст. К. Д. Ушинський та М. О. Корф.

К. Д. Ушинський та М. О. Корф займають унікальне місце в історії російської педагогіки. Їх діяльність протікала майже одночасно, але в різних історичних умовах - до і після проголошення шкільної реформи 1864 року. Їх шляхи перетнулися, коли К. Д. Ушинський, знесилений хворобою та гоніннями, вже припинив громадську та педагогічну діяльність, а молодий, сповнений сил і планів М. О. Корф розпочинав її в умовах загального підйому та пошуків шляхів реалізації державної задачі створення початкової народної школи.

Знайомство цих видатних педагогів було заочним, останні роки життя К. Д. Ушинського вони листувалися [6, с.78-86]. Приводом для знайомства стали опубліковані М. О. Корфом звіти про роботу в галузі народної освіти Олександрівської земської управи, гласним якої він був у 1867-1872 рр. К. Д. Ушинський високо оцінив діяльність М. О. Корфа, він бачив у Миколі Олександровичі спадкоємця своїх педагогічних ідей та прагнень, котрий доведе до кінця розпочату ним справу розбудови народної школи. У листі від 15 січня 1869 року Ушинський писав, що з насолодою стежить за його діяльністю і знаходить заспокоєння в тому, що в справі народної освіти є такі діячі, в той час як він сам через хвороби не може приймати активної участі в роботі. [6, с.78]

Високу оцінку дав К. Д. Ушинський книзі М. О. Корфа "Русская начальная школа", в якій детально викладено розпорядки народної школи у педагогічному, адміністративному та фінансовому плані. Ця книга стала посібником для усіх земських та громадських діячів, котрі присвячували себе новій справі - створенню народної школи, аналогів якої в тогочасній Росії не існувало. У листі від 16 червня 1870 року К. Д. Ушинський писав, що "прочел [книгу] с большим интересом. Она несомненно принесет огромную пользу всем тем земствам, в которых есть порядочные люди, понимающие всю важность народной школы. Я сам нашел в ней много нового для себя, потому что Вы взглянули на дело глазами практика, не затуманенного никакими предвзятыми теориями, что большею частью случается с людьми, пишущими по тому же предмету" [6, с.83]. Книга ця стала настільною для усіх діячів з народної освіти як перша за часом появи і сама ділова праця з училищезнавства. Менш як за десять років з часу виходу в світ вона витримала шість видань і розійшлася у 32 тисячах екземплярів [7, с.445].

У своїх листах К. Д. Ушинський благословив М. О. Корфа на довгу і успішну боротьбу на тому поприщі, з якого сам вже змушений був зійти, і висловлював надію, що його молодий колега принесе багато користі народній школі [6, с.78]. Ця надія справдилася - М. О. Корф за своє коротке життя зробив для становлення народної школи стільки, що вистачило б для уславлення в історії педагогіки декількох імен.

Микола Олександрович був натурою, наділеною багатьма чеснотами. Прекрасно освічений, несамовитий в роботі, талановитий письменник, публіцист, оратор, викладач, він працював одночасно в декількох напрямках: створення і розбудова народної школи, забезпечення її методичною літературою, навчання вчителів. Численними публіцистичними працями М. О. Корф ознайомив громадськість і земців з своїми ідеями, впровадив їх у свідомість і практику усіх земських та громадських міських установ Росії.

Робота з підвищення кваліфікації народних вчителів була важливою сферою діяльності М. О. Корфа. Розпочав її Микола Олександрович на основі приватної ініціативи у своєму маєтку Нєскучному, який він перетворив на вчительську Мекку. Сюди з усіх куточків величезної Російської імперії до нього їхали вчителі та кандидати на вчительські посади. Корф екзаменував їх і, якщо виявляв слабку підготовку, проводив заняття, навчав основам викладання в початковій школі за новими прогресивними методами. Під час цих занять вчителі жили в маєтку, іноді по декілька тижнів. По завершенню навчання Корф видавав свідоцтво, яке цінувалося по всій Росії набагато вище, ніж державний диплом - вчителі, які пройшли "через руки" барона Корфа, вважалися найкращими народними педагогами [7, с. 446].

Але таким способом можна було навчити дуже обмежену кількість вчителів. Микола Олександрович висунув ідею регулярного періодичного проведення вчительських з'їздів-курсів. Він обґрунтував необхідність такої роботи і заклав основи її практичного проведення [4].

Свій перший (і взагалі перший у Росії) вчительський з'їзд М.О.Корф провів у 1867 році у своєму маєтку Нєскучному. Цей з'їзд тривав один день, присутніми на ньому були 12 вчителів, три шкільних попечителя та декілька осіб, що цікавилися справою народної освіти. Вчителі обмінялися досвідом застосування звукового методу навчання грамоті, обговорили в загальних рисах програму початкової школи, принципи складання шкільного розкладу. У наступні 1868 та 1869 роки М.О.Корф також проводив з'їзди народних вчителів у Нєскучному, у 1870 році - у селі Гуляйполі Олександрівського повіту. Організовував Корф ці зібрання на власні кошти, отримані від видання своїх книг [5, C.27-28].

Ідея вчительських з'їздів-курсів була підхоплена земствами усієї імперії. У 1873-1875 роках губернськими земствами України були прийняті рішення про щорічне проведення короткострокових вчительських курсів підчас літніх канікул. Ця робота, з невеликими перервами у часи поглиблення реакції у 80-ті роки ХІХ ст. та у роки першої російської революції, проводилася земствами у весь час їх існування.

На кожному етапі курси для народних вчителів мали свої особливості, відрізнялися за формою та змістом роботи.

На першому етапі, який охоплює 70 - початок 80-х років ХІХ ст., курси носили виключно практичний характер, для занять запрошувалися вчителі двох-трьох сусідніх повітів, загальною кількістю 30-50 чоловік. Заняття проводилися у формі зразкових уроків у тимчасовій школі з наступним детальним обговоренням проведених уроків та бесід керівника. Під час цих бесід слухачів знайомили з методиками викладання у початковій школі, проводився аналіз педагогічних посібників, читалися статті з педагогічних журналів.

Основними посібниками, що існували на той час і використовувалися в роботі курсів, були твори К. Д. Ушинського "Родное слово", "Детский мир", його методичні вказівки з початкового навчання "Руководство для преподавания по "Родному слову", годы первый, второй и третий", "Антропология" та книги М. О. Корфа "Наш друг" і "Руководство к обучению грамоте".


 
 

Цікаве

Загрузка...