WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціальний педагог як координатор дитячого руху - Реферат

Соціальний педагог як координатор дитячого руху - Реферат

Реферат на тему:

Соціальний педагог як координатор дитячого руху

Проблема, яка розглядається в даній роботі, не випадково стала предметом вивчення у соціальній педагогіці. В умовах, коли змінюється суспільство, серйозно переосмислюються погляди на цілі, завдання дитячих організацій та об'єднань. В числі чинників, що визначають їх успіх, - підготовленість дорослих до роботи з дитячими об'єднаннями, уміння встановлювати демократичний стиль відносин з дітьми і підлітками, здатність взаємодіяти з дитячими об'єднаннями, їх керівниками. Педагог повинен усвідомлювати виховний потенціал цих об'єднань, шукати і знаходити своє місце в системі їх діяльності.

Можна стверджувати, що саме від дорослих, у тому числі і від соціальних педагогів залежить вирішення однієї з головних задач - задоволення інтересів, потреб дитини, члена того чи іншого об'єднання.

Зростання значення дитячих об'єднань засвідчило їх помітну роль як умови соціалізації особистості, в результаті чого вони стали об'єктом спеціального вивчення. Зокрема, досліджувались особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю (В. Бочарова, Р. Вайнола, А. Капська, Л. Міщик); проблема створення та розвитку тимчасового колективу (Р. Бернс, В. Глазиріна); виховна робота в об'єднаннях за місцем проживання (А. Бойко, А. Рега, Я. Рейковський); вплив дитячого руху на соціалізацію особистості (І. Звєрєва, Л. Коваль, Л. Орбан); діяльність неформальних молодіжних об'єднань (М. Малютін, Д. Ольшанський, В. Лісовський, А. Яковлєв); підготовка і професійне становлення соціальних педагогів та соціальних працівників (С. Архипова, І.Козубовська, В. Сластьонін С. Чистякова Н. Шмельова)

Особливе місце в культурно-освітньому просторі дитячих громадських об'єднань займають професіоналізм і педагогічна культура соціальних педагогів.

Істотними професійно значущими якостями соціального педагога, координатора дитячого руху, на думку Литвак Р.О.[4], є:

• виражена схильність до роботи з дітьми (любов до дітей, інтерес до їх життя, виховання і розвитку, здатність розуміти дітей, довіряти їм, доброта, гуманізм);

• виражена схильність до організаторської діяльності (здатність "заряджати" дітей своєю енергією, вести за собою, розкривати потенціал їх активності, творчості, передавати їм свої знання і уміння, організовувати колективні справи, ініціативність, організованість, відповідальність);

• схильність до творчості (здатність творчо використовувати теоретичні і практичні знання своєї професії, творчо вирішувати завдання, що виникають в процесі праці);

• уміння володіти собою (витримка, терпіння, здорове відношення до критичних зауважень, висока вимогливість до себе, самокритичність);

• комунікабельність (інтерес до спілкування з людьми, уміння легко вступати в контакт з дітьми і дорослими, невимушеність в спілкуванні; доброзичливість, прагнення до співпраці);

• оптимізм (здатність вірити в досягнення мети, в успіх, зберігати переважно бадьорий настрій, вселяти оптимізм в дітей, формувати у них оптимістичне ставлення до життя);

• загальна культура, мова, вихованість.

Соціальний педагог для успішного виконання своїх професійних завдань, для організації різноманітної і ефективної роботи з дітьми повинен володіти наступним комплексом знань:

1) знання про предмет своєї праці - дітей, підлітків і колективи, в які вони об'єднані, - клуби, секції, об'єднання за інтересами, організації;

2) знання загальних основ виховання;

3) спеціальні знання;

4) загальна ерудиція.

Успішна робота соціального педагога неможлива там, де не налагоджені взаємини з дітьми. Взаємодія як педагогічна категорія в рамках дитячого руху розглядається нами як спільна діяльність дорослих і дітей, їх співпраця і співдружність в реальних, живих контактах один з одним. У такому середовищі виникає і розвивається особистість дитини і особистість дорослого як вихователя.

Для позитивного вирішення проблеми побудови взаємодії, оптимальної для розвитку особистості в дитячому об'єднанні необхідно:

  • чітке усвідомлення дорослими своєї ролі в дитячому об'єднанні;

  • орієнтація на суб'єкт-суб'єктні відносини;

  • формування установки на позитивні, етичні взаємини один з одним;

  • врахування психологічних особливостей дітей різного віку при побудові взаємин з ними;

  • інтеграція взаємних зусиль дорослого і дитини в створенні сприятливої атмосфери в об'єднанні;

  • використання різних ситуацій спільної діяльності і пошук необхідного поєднання ділових і особистісних взаємин для збагачення особистого практичного досвіду спілкування і відносин з дітьми (шляхом вирішення конфліктів).

Принцип взаємозв'язку педагогічного управління і дитячого самоврядування пред'являє до роботи дорослих в організації наступні вимоги:

  • передача і засвоєння дітьми соціального досвіду повинні здійснюватися через спільну діяльність дітей і дорослих, створення в колективі обстановки, близької до сімейної;

  • досвід соціального новаторства забезпечується творчим характером діяльності, вирішенням проблемних завдань і ситуацій;

  • необхідно забезпечити реалізацію існуючих інтересів дітей, їх збагачення і піднесення, пробудження нових інтересів.

Слід зазначити, що в даний момент ставлення соціального педагога до дитячих громадських об'єднань складно охарактеризувати однозначно. Тут і гострий професійний і людський інтерес, і в той же час нейтрально-насторожена позиція до них через психологічну неготовність до взаємодії; відсутність серйозного теоретичного осмислення, а звідси мізерність методичного багажу, яким може користуватися педагог.

Підводячи підсумок, можна сказати: розуміння співпраці соціального педагога і дитячого громадського об'єднання як принципу виховання, дає нам теоретичний орієнтир як для практики виховної роботи, так і для визначення значущості і самого змісту підготовки соціального педагога до цього важливого виду його професійної діяльності.

Література:

1. Дитяче об'єднання: можливості впливу на особистісне становлення. // Рідна школа. - 2006. - № 2. - С. 20-22.

2. Звєрєва І. Д., Козубовська І. В., Керецман В. Ю., Пічкар О. П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). Ч. 1. - Ужгород: УжНУ, 2000.

3. Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Ф. Х. Вайнола; Заг. ред. І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. - К.: Науковий світ, 2001. - 129 с.

4. Литвак Р. О. Педагогические основы деятельности детских общественных объединений в современных условиях: Автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.01. - Єкатеринбург,1997. - 24 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...