WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління - Реферат

Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління - Реферат

Аналіз паралельних рядів значень якостей самоактуалізуючої особистості вказує на високий ступінь залежності таких показників, як: доброта і справедливість (0,468), доброта і здатність до любові (0,371), доброта і демократичні риси характеру (0,302), почуття гумору і контактність (0,428), справедливість і демократичні риси характеру (0,340), справедливість і здатність до любові (0,337). Отримані результати показали, що адаптованість корелює з творчістю (0,391). Таким чином, незвичайний, нестандартний, оригінальний, творчий тип мислення дозволяє юнакам більш ефективно пристосуватися до будь-якої ситуації, в тому числі і до професійної. Успішність проходження професійної адаптації молодого спеціаліста до нових умов праці, колективу, особливостей своєї спеціальності забезпечують такі якості, як прийняття себе (0,303) й орієнтація на проблему, задачу (0,371).

Невисокий, але реально існуючий ступінь кореляції показують такі ряди якостей: орієнтація на проблему, задачу і прийняття природних законів (0,247), інтуїція та глибина почуттів і орієнтація на проблему, задачу (0,242), творчість і орієнтація на проблему, задачу (0,244), творчість і усвідомлення індивідуальних особливостей (0,263). Більш високий коефіцієнт кореляції прослідковується в паралельних рядах таких значень, як прийняття інших – активне сприйняття реальності (0,305) і прийняття інших – прийняття себе (0,397). Таким чином, ми бачимо практичне підтвердження теорії К.Роджерса про те, що "актуалізація власних можливостей і здібностей призводить до розвитку повноцінно функціонуючої людини. Така людина рухається до повного знання себе і свого внутрішнього досвіду" [8]. Чим більше студенти приймають себе, тим більше приймають інших людей і більш активно сприймають реальність (0,291) у цілому. Також активне сприйняття реальності корелює з прийняттям природних законів (0,285), орієнтацією на проблему, задачу (0,259), контактністю (0,318).

Контактність у юнацькому віці пов'язана з прийняттям інших людей (0,309). Отже, проводячи тренінгові заняття зі студентами з розвитку їх комунікативних здібностей, ми можемо відпрацювати навички та вміння спілкування з різними групами людей, розуміння їх внутрішнього духовного світу, закріпити стиль довірливого спілкування та звичку постійного самоаналізу, саморозкриття й усвідомлення сильних сторін своєї особистості [5; 6]. Окрім повного й точного уявлення про себе як індивідуальність, вкрай важливо навчитися жити серед людей, спілкуватися з ними із задоволенням, а не уникати їх, використовувати будь-яку можливість контакту з людиною для того, щоб зрозуміти людей і себе. Здатність до любові у студентів корелює з глибиною почуттів (0,282), справедливість – з усвідомленням індивідуальних особливостей (0,277), а творчість – з почуттям гумору (0,277). За результатами кореляційного аналізу прослідковується взаємозв'язок між контактністю студентів та їх потребою в самоті (0,292). Сучасне суспільство вступило у фазу свого інформаційного розвитку. Кількість інформації, якою володіє суспільство, подвоюється кожні 2,5 роки [4]. Таке інформаційне нагромадження ззовні призводить юнаків до бажання побути на самоті з собою, своїми почуттями, переживаннями, думками. Потреба в самоті дає можливість усвідомити індивідуальні особливості (0,260) особистості, тобто такі якості, навички, вміння, які людина приймає й цінує, які дають відчуття внутрішньої стійкості й довіри до самої себе. Демократичні риси характеру студентів корелюють з усвідомленням індивідуальних особливостей (0,321), які в свою чергу допомагають приймати природні закони (0,260).

Більш високий ступінь залежності ми спостерігаємо в паралельних рядах значень відкритість та сприйнятливість і прийняття природних законів (0,308); орієнтація на проблему, задачу і прийняття інших (0,303); почуття гумору і прийняття інших (0,270). Високий ступінь значущої залежності може бути відмічений між паралельними рядами значень таких показників, як чесність та справедливість (0,570), доброта та справедливість (0,468), чесність та доброта (0,514), доброта та здатність до любові (0,371), справедливість та здатність до любові (0,337). Тобто джерелом саморозвитку особистості студентів є рівень їх духовності, який проявляється в думках, почуттях, емоціях, діяльності, навчанні. Освіта виступає способом оволодіння не тільки професійними знаннями, вміннями та навичками, а й способом оволодіння культурою, освоєння духовних і матеріальних цінностей.

Отримані результати дослідження показали, що в реальному стані є передумови формування в майбутніх педагогів особливого психотипу самоактуалізуючої особистості. Дещо невеликі, але реально існуючі зв'язки між паралельними рядами значень якостей особистості студентів можуть бути пояснені стихійним процесом формування особливостей самоактуалізуючої особистості. Тому подальша робота має будуватися на поєднанні концепції самоактуалізації особистості з основними настановами навчально-виховного процесу вищої школи.

ЛІТЕРАТУРА

1. ЛеонтьевД.А. Гордон Олпорт – архитектор психологии личности // Психол. журнал. – 2002. – Т.23. – №3. – С.23-30.

2. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А.Маслоу // Вопросы психологии. – 1987. – №3. – С.150-158.

3. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование / Пер. с англ., предисл. Г.А.Балла. – Киев-Донецк, 1994. – 52 с.

4. Марковец Л.Н. Познавательная активность будущих педагогов как личностная ценность. Взгляд на проблему с точки зрения евроинтеграции системы образования Украины // Вісник Харківського національного університету. – Вип. 33. Серія: Психологія / Ред. О.Ф.Іванова. – Харків, 2005. – С.92-96.

5. Прутченков А.С. Познавая себя. Методические разработки и сценарии занятий // Прикладная психология и психоанализ. – 2001. – №2. – С.67-78.


 
 

Цікаве

Загрузка...