WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Видатні дiячi української освiти XVI – XVIII ст. - Петро Могила, Іван Федоров, Стефан Зизаній - Реферат

Видатні дiячi української освiти XVI – XVIII ст. - Петро Могила, Іван Федоров, Стефан Зизаній - Реферат

Останній рік життя, 1583-й, був трагічним для Івана Федорова. Не добувши достатніх коштів ні у Римі, ні у австрійського імператора, ні у саксонського курфюрста, він потрапляє в скруту, його майно, друкарське обладнання, книги описують за борги. Не витримавши цього, він захворів і в ніч з 5 на 6 грудня 1583 року помер на руках у сина Івана. Після смерті батька Іван продав свою палітурну майстерню, щоб розплатитися з батьковими боргами, а друкарню Івана Федорова викупили у гендлярів ентузіасти друкарської справи Львова, які заснували друкарню Львівського братства.

Існують припущення, що Іван Федоров, перш ніж потрапити в Москву, закінчив Краківський університет і взагалі походив з Литви, з села Пітковичі. В архівах Краківського університету навіть було знайдено у 1969 році документ, що ступеня бакалавра в Кракові був удостоєний "Іван Федоров Москвитин". Як би там не було, але він добре знав традиції давньоруської книги, оскільки після приїзду з Москви в Україну швидко зумів на основі багатої української і російської народної орнаментики та кращих взірців тогочасного західноєвропейського книжкового мистецтва витворити свій стиль книжкової графіки, який був взірцем для наступних поколінь майстрів. Під опікою церкви, православних братств та шкіл відновлене Іваном Федоровим книгодрукування швидко розвивалося по всій Україні. Друкарні відкривалися наприкінці XVI — на початку XVII століття у багатьох містах та при монастирях, зокрема друкарня Львівського братства, друкарні в Крилосі, Стрятині, Дермані, Уневі, Почаєві, Чернігові, нарешті, у Києво-Печерській лаврі. Традиції Івана Федорова в книжковій графіці та в художньому оформленні плідно продовжували його учні: син Іван, друкар Гринь Іванович із Заблудова, Сачко Сенькович Сідляр, Сенько Корунка та Мина, чернець Онуфріївського монастиря у Львові, де була перша друкарня Івана Федорова, в якій після Івана Федорова нові "ремесници і люде ученые показалися", як пише в своєму листі 1586 року львівський єпископ Гедеон. У наш час у Львові діє Поліграфічна академія імені Івана Федорова, встановлено пам'ятник видатному українському та російському просвітителю.

Стефан Зизаній

Стефан Зизаній (Тустановський) - український і білоруський культурно-освітній діяч, письменник-полеміст, проповідник, педагог, учений. Син Хоми Куколя з Рогатина (куколь - український відповідник грецькому зпзанію), рідний брат Лаврентія Зизанія. . З 1586 г. почав духовно - учбову діяльністьу Львові деякий час був ії ректором. . У 1586 — 1593 рр. викладав у Львівській братській школі, а потім за діяльність проти духовных и світських феодалів, католіцтва та уніатів жорстоко переслідувався властями. В 1593 г. як активний борець проти уніатів Зизаній на прохання віленських братчиків переїхав до Вільно. Там розгорнув активну діяльність проти введення унії православної церкви з католицькою. Жорстоко переслідувався духовними і світськими властями. У 1595 р., коли зрадники-єпископи вже дали згоду на унію і змовлялися з Ватіканом щодо її якнайшвидшого оформлення, Стефан Зизаній надрукував у Вільно "Катехізис" — антикатолицький полемічний трактат. Книжку цю, видану двома мовами — тогочасною книжною "руською" та польською, досі не знайдено. У 1595 р. проуніатськи настроєний митрополит Михайло Рогоза (1589 — 1599) видав проти нього грамоту і відлучив від церкви. За видання його книги "Книжица на римский костел". Зизаній протестував і був брошен за грати, втік із в'язниці.

Православний собор 1596 г. виправдав Зизанія та осудив відступника митрополита Михайла. Після смерті останього Зизаній знову працює у школі Вільно. Його вчені видання: "Изложение веры", "Казанье святого Кирилла об антихристе и знаках его, с расширением науки против ересей розных" (видано у Вільно на белоруськой та польськой мовами) , невидане "Защита православия от папизма"

В 1596 р. король Сигізмунд III розіслав проти нього "баніцію" — оголосив державним злочинцем і наказав ув'язнити. Ховаючись від переслідування, Стефан Зизаній у 1599 р. прийняв постриг у віденському Святотроїцькому монастирі. Але стіни монастиря його не врятували, і він був змушений тікати. У 1600 р. на шляху до Волощини, куди Стефан Зизаній ішов на прощу, його в подорожній сутичці вбили воїни волоського господаря Михая Хороброго.

Висновки

Особливість історіко-педагогічного процесу в Україні у цей періодполягала в тому, що вона тим вододілом, по якомупролягав рубіж між слов'яно-грецькою культурою і латинською Європою. Ставши боротьби ідей національного самоутвердження і насаджування чужих культурно-педагогичних традицій, українська педагогична реальність мала смогу відчути ренесансний вплив гуманістичних тенденцій європейської педагогичної думки. Процес співєснування коталицької та православної освіти був бурхливим та сповненим противоріч, але не можливо заперечувати його кінцевий результат:високий ступень розвитку української педагогіки, розмаїття типів шкіл у 16 –17 сторіччі. Цей період називають добою українського Відродження.

Література

 1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000.

 2. Гончаренко С.У.Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997.

 3. Ильина Т.А. Педпгогика: Курс лекций. Учеб. пособие для студентов пед. ин – тов. – М.: Просвещение, 1984.

 4. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки/ за редакцією дійсного члена АПН України М.Г.Стельмаховича. – Київ: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1998.

 5. Лихачев Б.Т.Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК – 4 – изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 1999.

 6. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. ин – тов / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1983.

 7. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа – Пресс, 1998.

 8. Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в России ( Х – начало ХХ века ): Учебное пособие. - М.: Издательский дом "Форум", 1998.

 9. Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия. / Под ред. Абдуллиной О.А. Второе издание (Серия "Учебники, учебные пособия"). – Ростов н/Д: "Феникс", 2002.

 10. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения.

 11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн.2: Процесс воспитания.

 12. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: У 2-х т. – К.: Оберiг, 1991.

 13. Ганич Д.И. Украинско-русский словарь. – К.: МП "Феникс", 1992.

 14. Галузинський В.М., Евтух М.Б. Педагогiка: теорiя та iсторiя: Навч. посiбник, - К., 1995.

 15. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П.Калиниченко. – М., 1988.

 16. Ващенко Г. Виховний iдеал. – Полтава, 1994.

 17. Великий неспокiй: Iсторiя України в прозових творах та документах. – К.: Україна, 1992.

 18. Грушевський М.С. З iсторiї релiгiйної думки на Українi. – К.: Освiта, 1992.

 19. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. – М., 1963.

 20. Iсторiя української культури / За ред. I.Крип'якевича. – К., 1994.

 21. Iсторiя педагогiки / За ред. М.С.Гриценка. – К., 1973.

 22. Кравець В.П. Iсторiя украiнської школи i педагогiки. – Тернопiль, 1994.

 23. Любар О.О., Федоренко Д.Т. Iсторiя педагогiчної думки i освiти в Українi. Частина перша: Дохристиянський перiод. – К., 1993; Частина друга: Княжа доба. – К., 1994; Частина третя: У неволi. – К., 1996.

 24. Макаренко А.С. Методика органiзацiї виховного процесу. Твори: У 7-и т. – К., 1954. – Т.5. – С.9 – 109.

 25. Ганич Д.И. Олейник И.С. Русско – украинский словарь. – 6-е стер. изд. – К.: МП "Феникс", 1992.


 
 

Цікаве

Загрузка...