WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання - Курсова робота

Методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання - Курсова робота

КУРСОВА РОБОТА на тему: Методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5-9 класів на заняттях з трудового навчання Зміст. Вступ. 3 Розділ І. Теоретичні основи методики формування загально трудових умінь і навичок учнів 5-9 класів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі. 5 1.1 Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів 5 1.2.Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів при вивченні модуля "Проектування та виготовлення виробів з металу" 7 Розділ ІІ. Методичні основи формування загально трудових умінь і навичок учнів 5-9 класів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі по темі "Проектування та виготовлення виробів з металу". 13 2.1. Методичний аналіз програми . 13 2.2. Розробка методики формування загально трудових вмінь і навичок учнів загальноосвітньої школи. 18 2.3. Планування занять з трудового навчання 22 2.4 Проведення педагогічного експерименту. 28 2.5. Аналіз результатів педагогічного експерименту. 29 Висновки. 32 Література 34 Вступ. Трудове навчання є важливим засобом всебічного розвитку учнів, якщо воно побудовано правильно, з врахуванням вікових та фізіологічних особливостей учнів. Дослідження, проведені лікарями, показали, що чергування практичної роботи в майстернях з аудиторними заняттями в класі підвищує працездатність учнів, завдяки зміни виду діяльності та позитивно впливає на розвиток практичних вмінь та навичок. Під час занять з трудового навчання фізична діяльність учнів поєднується з розумовою, адже учням доводиться розв'язувати цілий ряд творчих завдань, включаючи такі, як конструювання виробів, розробка технології їх виготовлення та ін. При цьому учні застосовують свої знання з основ наук і технології матеріалів, а також набувають нових знань. Таким чином, трудове навчання супроводжується напруженою розумовою діяльністю, що сприяє розвитку розумових здібностей учнів. В процесі трудового навчання створюються умови й для морального виховання. Створюючи корисні речі, беручи участь в продуктивній праці, учні відчувають себе учасниками виробництва. Вони починають по-справжньому розуміти значення багатьох професій в нашому житті і поважати людей - представників цих професій, і роблять деякі висновки стосовно вибору своїх майбутніх професій. Врахувавши ці факти я вирішив обрати темою нашого дослідження "МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТРУДОВИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ". Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес загальноосвітньої школи, обмежившись 5-9 класами, оскільки саме цей період є найбільш сприятливий для формування вмінь та прививання навичок. Предметом дослідження є методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання. Тут виділено наступні гіпотези: - кожна тема повинна вивчатися протягом усього періоду (5-9 кл.); - навчальний матеріал з теми не повинен повторюватись, а повинен розширюватись і доповнюватись новим; - формувати загальнотрудові вміння і навички потрібно поступово з врахуванням вікових особливостей учнів на протязі всіх п'яти років вивчення теми. Врахувавши складність дослідження формування загально трудових вмінь і навичок учнів під час вивчення ними всіх передбачених програмою тем, я вирішив дещо конкретизувати предмет дослідження: методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання під час вивчення модуля "ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З МЕТАЛУ". На основі аналізу предмета та об'єкта дослідження та висунутих гіпотез були сформульовані наступні завдання: - проаналізувати навчальну програму з трудового навчання для 5-9 класів; - розглянути місце теми "Проектування та виготовлення виробів з металу" в даній програмі; - виділити які саме загальнотрудові вміння і навички повинні формуватися під час навчання; - прослідкувати формування загально трудових вмінь і навичок на всіх етапах вивчення теми; - зробити висновки стосовно методики формування загально трудових вмінь і навичок на заняттях з трудового навчання. Розділ І. Теоретичні основи методики формування загально трудових умінь і навичок учнів 5-9 класів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі. І.1.Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів Аналіз літературних джерел я роблю з тією метою, щоб детальніше оглянути, як автори пропонують застосовувати свою методику формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів в процесі трудового навчання. Так, Батишев С.Я. говорить що в 5-9 класах доцільно проводити розпочату в початкових класах роботу саме по формуванню і розвитку в учнів загальнотрудових умінь і навичок, при цьому він наголошує, що розвиток трудових вмінь і навичок буде тим ефективнішим, чим краще буде сформована база теоретичних знань та практичних вмінь і навичок учнів з молодших класів .Він стверджує, що формуючи в учнів загальнотрудові вміння і навички на заняттях в шкільних майстернях необхідно дотримуватись відомих дидактичних принципів педагогіки: науковості, доступності і посильності, систематичності і послідовності, зв'язку теорії з практикою, міцності засвоєння знань, вмінь і навичок, єдності навчання, виховання і розвитку, свідомості і активності, наочності, а також індивідуального підходу. Неабияке значення в формування загальнотрудових вмінь і навичок учнів автор відводить вправам. Він стверджує, що саме під час вправ (тобто багаторазового повторення операцій і дій) саме і формуються ці вміння і навички в учнів. Багато цікавого методичного матеріалу з питань щодо методики формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок учнів старших класів при вивченні профілю "Металообробка" можна знайти в журналах "Школа и производство", "Трудова підготовка в закладах освіти", "Педагогіка і психологія", "Освіта". Так, наприклад, Е.М. Муравьев подає методичні рекомендації по проведенню занять з обробки металу 5-9 класах і пропонує свою методику формування та розвитку загальнотрудових умінь та навичок безпосередньо під час виконання роботи. Його методика базується на єдності і взаємозв'язку трудового навчання і суспільно-корисної праці, згідно якої основне місце на занятті займає практична діяльність учнів. При поясненні нового матеріалу автор рекомендує спиратися на знання учнів з математики, а у 7-9 класах ще і фізики. Особливу увагу він звертає на розширення кругозору школярів, розвиток їх технічного мислення, формування стійких інтересів до професій металообробної промисловості. Ще більш детальні методичні розробки по формуванню і розвитку загальнотрудових умінь і навичок на заняттях з трудового навчання при вивченніучнями 5-9 класів модуля "Проектування та виготовлення виробів з металу" наведено в книзі И.Н. Федоровой .В них до кожного заняття вказуються:

 
 

Цікаве

Загрузка...