WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України - Реферат

Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України - Реферат

закладами освіти. Міністерства та відомства, яким підпорядковані заклади освіти, разом з Міністерством освіти і науки України беруть участь закладів соціальний педагог не працює і не здійснює, зокрема, соціально-правової діяльності. Адже професійно-технічні заклади освіти можуть мати одне або декілька базових підприємств, об'єднань, організацій, для яких вони готують робітничі кадри. Відносини з базовими підприємствами, об'єднаннями та організаціями регулюються відповідно до укладених угод. Набути досвіду захисту свої прав можна лише за умови глибокого вивчення Кодексу Закону про працю, Адміністративного Кодексу тощо, які поки що вивчаються недостатньо у дисципліні "Правознавство", яка викладається у професійно-технічних закладах освіти. Наприклад, учні повинні знати: держава надає законодавством пільги підприємствам, організаціям, установам, які беруть участь у професійному навчанні, виділяє відповідні кошти, матеріальні цінності на розвиток професійно-технічної освіти; законодавством про Збройні Сили України випускникам професійно-технічних закладів освіти надається відстрочка на один рік від призову до Збройних Сил України тощо. Державою передбачено створення правової бази професійно-технічної освіти. В Україні відсутні законодавчі акти прямої дії, які б регулювати суспільні відносини в сфері професійно-технічної освіти. Потребує змін і система відомчих нормативних актів. Для вирішення названих проблем необхідно дещо глибше вивчати закон "Про професійно-технічну освіту", розробити та впровадити спочатку у факультативне навчання систему нормативних документів щодо захисту прав та обов'язків по організації та здійсненню підготовки кваліфікованих робітників. І цьому може сприяти робота соціального педагога у профтехосвіті. Випускники закладів освіти, особливо вищих, забувають про те, що відповідно до вимог статті 52 Закону "Про освіту", які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджету, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому слід мати на увазі, що згідно із статтею 197 Кодексу законів про працю України, громадяни, які закінчили навчання в вищих закладах освіти, мають право на одержання першого робочого місця на строк не менше двох років. Але молодим спеціалістам-випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Не можна не згадати і те, що Закон передбачає відповідальність батьків за навчання дітей. Так, стаття 59 Закону так і називається "Відповідальність батьків за розвиток дитини". Але мова йде не про відповідальність, а більше про їх обов'язки. Відповідальність встановлена адміністративним законодавством (стаття 184 Кодексу про адміністративні правопорушення), а також кримінальним, якщо в діях батьків є склад злочину. Стаття 59 Закону проголошує: "Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. На кожного із батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни; сприяти здобуття дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу; виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини". А обов'язком держава є надання батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконання ними своїх обов'язків, захист права сім'ї. Державою передбачені заклади освіти для дітей, що потребують допомоги з боку держави. Такий перелік закладів освіти складає зміст статті 37 Закону: "Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації". Для дітей, які не мають необхідних умов для виховання і навчання в сім'ї, створюються загальноосвітні школи-інтернати; для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі сімейного типу, з повним державним утриманням; для дітей, які потребують тривалого лікування, створюються дошкільні заклади освіти, загальноосвітні санаторні школи-інтернати, дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми проводяться також у лікарнях, санаторіях, вдома; для осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових закладах освіти, створюються спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші заклади освіти з утриманням за рахунок держави; для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, створюються загальноосвітні школи і професійні училища соціальної реабілітації. На наш погляд, надзвичайно важливим кроком держави стало введення до державної номенклатури посади соціального педагога, який здійснює організацію соціально-правової діяльності у всіх закладах освіти. Із дітьми та молоддю будь-якого віку можна використати складання, наприклад, кросвордів за статтями Конституції України, Сімейного кодексу України або іншими нормативними документами; вправи для підлітків "Моє право і соціальний захист", рольова гра "Мої права і права інших людей", гра-вправа "Сімейне виховання" тощо. Використана література 1. Заверико, Наталія Віталіївна Соціальна педагогіка: Метод. Рекомен. До курсу 'Соціальнапедагогіка' для студ. Фак. Соц. Пед. Та психолог.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 27с.- 2.77 2. Соціальна педагогіка.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 468с. 3. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник/ Ред. Канська А.Й.- К, 2000.- 264с.- 6.00 4. Безпалько Ольга Володимирівна Соціальна педагогіка в схемах і таблицях.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 134с. 5. Методичні рекомендації з курсу "Теорія та історія соціальної роботи" для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка".- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 20с. 6. Мамай, Наталія Олександрівна Методичні рекомендації з курсу 'Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами' для студентів факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності 'Соціальна педагогіка'.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 37с.- 3.36 фізкультура і спорт 7. Соціальна політика і соціальна робота.- К: , 2000.- 144с. 8. Соціальна політика і соціальна робота.- К: , 2001.- 144с. 9. Соціальна політика і соціальна робота.- К: , 2001.- 137с. 10. Соціальна політика і соціальна робота.- К.: , 1999.- 209с 11. Соціальна політика і соціальна робота.- К: , 2000.- 168с. 12. Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна Соціальна психологія: У 2-х кн.:Підруч. для студ. вузів. Кн. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування.- К.: Либідь, 2004.- 576с.- 18.00 13. Магістеріум..- К.: КП ВД "Педагогіка", 2000.- 173с. 14. Наукові записки.- К: Педагогіка, 1999.- 88с. 15. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка.- К.: , 2001.- 608с. 16. Наукові записки.- К.: КП ВД Педагогіка, 1999.- 74с. 17. Соціальна робота.- К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004.-

 
 

Цікаве

Загрузка...