WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України - Реферат

Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України - Реферат

нагорода, яку хоче отримати учень за свою зразкову поведінку, за уміння справлятися зі своєю агресією (в міру можливостей): не викликати до школи батьків, не розповідати їм про угоду, довірити певну справу (оформлення стінної газети про правову культуру, намалювати окремі статті законів та зробити виставку із зазначенням прізвища тощо). Але необхідно передбачити і санкції за порушення договору (виклик батьків до школи, вивісити біля дверей школи шарж про того, хто не дотримується свого слова). Угода підкріплюється підписами соціального педагога та учня, ставиться дата. Така форма профілактики негативних явищ може застосовуватись не тільки у школі, ай у профтехосвіті, інтернат них закладах та інших. Потрібно пам'ятати, що свого слова соціальний педагог повинен обов'язково дотримуватись і повинен обов'язково перевіряти, як виконує учень угоду, не жаліючи його, а відносячись до нього по дорослому, підкріплюючи свої кроки переконанням, що всі дорослі, поступаючи на роботу, підписують угоди про зобов'язання обох сторін і ці угоди обов'язково дотримуються. Якщо ж одна із сторін порушує угоду, то друга сторона звертається до суду і суд може винести справедливий вирок. Потрібно пам'ятати, що антиподом обов'язків є права кожної особи. Тому паралельно вивчаються міжнародні документи про права людини. Навчаючи учнів правам, соціальний педагог має пам'ятати і, перш за все, ознайомити учасників спільної зустрічі з Міжнародним актом ООН з питань освіти неповнолітніх та Загальною декларацією прав людини, прийнятою на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН в Парижі 10 грудня 1948 р. стаття 26 якої наголошує, що "кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною /для всіх на основі здібностей кожного. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і на збільшення поваги та взаєморозуміння, на терпимість і дружбу між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру. Батьки мають право пріоритету у вибору виду освіти для своїх малолітніх дітей". Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в Парижі на XI сесії 14 грудня 1960 р. і її Стаття 5 проголошує, що освіта всіх країн, які приєдналися до даної. Конвенції, "повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і на більшу повагу до людських прав та основних свобод; вона має сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами і всіма расовими та релігійними групами, а також розвитку діяльності Організації Об'єднаних Націй в галузі підтримання миру. Тут також вперше наголошується, що за дітьми, які належать до національних меншин, потрібно "визнати право провадити власну освітню роботу, включаючи керівництво школами, і, відповідно до політики в галузі освіти кожної держави, використовувати чи викладати свою рідну мову". Але потрібно підкреслити, що вимагається рівень освіти у школах національних меншин не нижчий від загального рівня і відвідування таких шкіл є факультативним. В Україні діє Закон "Про освіту", який був прийнятий 23 травня 1991 р. За останні роки до нього вносились зміни і доповнення. Так, 3 березня 1996 р. Верховна Рада знову внесла зміни і доповнення і прийняла його нову редакцію. Тому Закон "Про освіту" слід розглядати як закон від 23 травня 1991 р. в редакції від 23 березня 1996 р. Доцільно розглянути деякі нові положення в новій редакції Закону "Про освіту", які заслуговують на увагу своєю новизною або зовсім новим змістом правової норми в порівнянні з нормою, яка діяла раніше. У зв'язку з цим слід зазначити, що в тексті Закону зараз відсутні такі поняття, як навчально-виховні установи, маються на увазі установи освіти. Стаття 3 Закону "Про освіту" - "Право громадян України на освіту" - в частині 1 проголошує: "Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується: по-перше, розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти; по-друге, відкритим характером закладів освіти, створенням умов для вибору профілю навчання й виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина; по-третє, різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем". Вперше в Закон "Про освіту" внесена норма, яка передбачає державний контроль за діяльністю закладів освіти. Стаття 5 Закону встановлює: "Державний контроль за діяльністю закладів освіти незалежно від форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в галузі освіти. Державний контроль проводиться центральними і місцевими органами управління освітою та Державною інспекцією закладів освіти при Міністерстві освіти України. Положення про центральні державні органи управління освітою, про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти України затверджується Кабінетом Міністрів України". Серед основних принципів освіти, передбачених статтею 6 Закону, крім тих, що були проголошені раніше, зазначена пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями, взаємозв'язок з освітою інших країн. Заборонено залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу (стаття 8 Закону). Що стосується зв'язку закладів освіти і церкви (релігійними організаціями), то стаття 9 встановила, що "Заклади освіти в Україні, незалежно від форм власності, відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями". Закон "Про освіту" значно розширив повноваження Міністерства освіти України, міністерств і відомств України, яким підпорядковані заклади освіти. Перш за все, частина 1 статті 12 Закону визнає Міністерство освіти України центральним органом державної виконавчоївлади, який здійснює керівництво у галузі освіти. До повноважень, які Міністерство освіти і науки України виконувало раніше, внесені такі доповнення: Міністерство освіти, крім того, що воно бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти; здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування, формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою; забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури, розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів України; організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних і вчених звань; здійснює контроль за практичним втіленням державної політики в галузі освіти, за дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форм власності і підпорядкування; здійснює керівництво державними

 
 

Цікаве

Загрузка...