WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України - Реферат

Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України - Реферат

Реферат на тему : Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України Доки в суспільстві існуватиме протистояння соціальних груп з поляризованими інтересами, доти система освіти піддаватиметься тиску політиків та ідеологів з метою, щоб вона працювала на їхні інтереси. Фактором перевірки системи освіти на стійкість завжди залишатиметься процес виникнення нових видів діяльності, нових професій. Адже існуючі норми і правила, традиції і стереотипи педагогічної діяльності та сімейного виховання доволі консервативні й не завжди адекватно сприймають нове, яке має потребу розуміння й регулювання як з боку держави в цілому, так і соціальних інститутів суспільства взагалі. Важливо не випускати з поля зору ще один аспект. Скільки б суспільствознавці не говорили про гуманізацію й гуманітаризацію системи освіти й виховання - завжди були й продовжують існувати такі освітні сфери, котрі суттєво суперечать цим ідеалам. Так, скажімо, військова освіта, правоохоронна діяльність, розвідка, розробка нових систем озброєнь (тим більше - засобів масового знищення) тощо - все це вимагає формування методів і процедур фізичного знищення реального або ж ймовірного противника, самознищення, тортур тощо. Це достатньо специфічна педагогіка, яка не зовсім узгоджується з усталеними параметрами педагогіки класичної, хоча цілком вкладається в більш об'ємний за педагогіку предмет філософії і виховання. Наприклад, знищення противника без зброї, тортури (допити з елементами фізичного насилля), психологічний, психотропний та інформаційний вплив також вимагають високого професіоналізму, ґрунтовних знань у сфері фізіології, анатомії, психології тощо. Накопичений небезпечний соціальний досвід діє негативно в багатьох напрямках, мотивуючи, в тому числі, й зростання злочинності. З огляду на цю обставину суспільство й держава повинні мати у своєму розпорядженні як філософію підтримки чи заборони багатьох видів діяльності, так і концептуалісти ку відкриття чи закриття спеціалізованих навчальних і наукових закладів, тренувальних таборів тощо. Таким чином, у сфері освіти повинні розроблятися як технології стимулювання педагогіки співробітництва, так і нестандартні методики протидії "педагогікам" нищення, нетерпимості й антигуманізму. Вивчення системи освіти у соціально-педагогічному аспекті дає можливість сформулювати продуктивні моделі освіти особистості в цілісності й все об'ємності - від дитячих років до повної освітньої зрілості. У різних суспільствах ці моделі різні; процеси освіти регулюються також по-різному, як і відмінні в кожному конкретному випадку цілі тієї чи іншої держави в зазначеній сфері. Найбільш жорсткі моделі і механізми їх реалізації притаманні тоталітарним суспільствам, а плюралістичні й ліберальніші - демократичним. Зрештою, це не дає відповіді на запитання, які моделі ефективніші, де найбільш гармонійно вчать "кодексу громадянина" і надають найглибші знання. У різних державах процеси соціалізації молоді визначаються різними домінантами. Наприклад, в США опитування 12 тис. дітей від 3 до 19 років (Д.Істон і Дж.Денніс) показати, що найбільшого впливу на віру дітей у справедливість влади справляють президент і полісмен, які легко ідентифікуються у свідомості підростаючого покоління як представники держави. А от за опитуванням 289 учнів середньої школи, проведеним вченими Пекінського університету (КНР) з'ясувалося, що політичні переконання школярів жорстко детерміновані переконанням батьків. Що характерно, системи освіти й навчання "кодексу громадянина" в обох країнах вважаються доволі ефективними. Значної гостроти проблема узгодження системи освіти з формуванням громадянських імперативів особистості набула серед дорослого населення України. У суспільстві, котре знаходиться в лещатах кризи, відсутні стабільні, стійки зразки політико-правового сприйняття реальності. Це суттєво знижує параметри ідентифікації громадян з державою, владою, що, врешті, призводить до соціальної пасивності або до відновлення попередніх видів стерео типізації. Розбалансованість гасел і символічної системи держави з реальним станом справ у суспільстві спонукає збурення протесаного мислення, емоційну протидію. Ось чому пошуки ефективних засобів освіти й виховання не можуть здійснюватися без ґрунтовного аналізу економічної, політичної і культурної ситуації в суспільстві, без їхнього зв'язку з системою освіти й виховання. На сьогодні постає необхідність розробити чіткі обов'язки роботи соціального педагога у школі, щоб він не підміняв своєю працею заступника директора з виховної роботи, класного керівника. Соціальний педагог покликаний працювати у школі з усіма учнями, навіть більше з тими, хто потребує підвищеної уваги: діти із неблагополучних сімей, діти з неповних сімей, діти, батьки яких не працюють або працюють на мінімальну зарплату, діти із підвищеною нервовою активністю та інші. Завдання для роботи з такими дітьми дуже просте: зацікавити їх, наповнити їхнє життя явищами, котрі захоплять учнів і дадуть змогу реалізовувати себе спочатку у школі, потім у мікрорайоні, у районі, у місті, у країні. Для цього соціальний педагог повинен мати ґрунтовні знання, широкий спектр інтелектуально-інформативного матеріалу, бути доброзичливим і приємним дітям, їхнім батькам, друзям, всім оточуючим. Сучасний соціальний педагог може створити у школі так звану правозахисну комісію, до якої повинні входити учні 7-12 класів. План роботи комісії неодмінно затверджується директором школи. Основне завдання комісії - підвищення правової культури школярів, учителів, шкільної адміністрації, надання інформації по вирішенню проблем, пов'язаних з питаннями захисту прав особистості. У шкільних бібліотеках можна зробити окремий розділ із захисту прав дітей, що навчаються. У коридорах створити ящички для збору письмових побажань і просто записок із інформацією по проблемах, пов'язаних із шкільним та позашкільним життям, які виймаються у кінці тижня, обробляються активістами та розглядаються на наступному засіданні. Також доцільно через шкільний радіовузол транслювати передачі із правозахисної тематики, випускати стінну газету, а де є можливість, розробити сайд. Обов'язковими у рамках такої діяльності є запрошення до школи суддів, адвокатів, прокурорів, які знайомили б на живих і цікавих прикладах із правами та обов'язками дітей та молодь, а також учителів і батьків. Соціальний педагог у формі гри може запропонувати учням, які погано себе поводять на уроках, скласти так звану "Угоду про поведінку". До формальної частини, яку заповнює учень, входять прізвище, ім'я та по батькові, термін дії угоди, а також визначається певна поведінка, яку хоче змінити заявник, наприклад, хочу навчитись бути чемним із дівчатами, хочу навчитись уважно слухати вчителя, хочу навчитись дотримуватись розпорядку дня тощо. Соціальний педагог до цієї угоди записує способи, за допомогою яких можна змінити свою поведінку: наприклад,порахувати до десяти перед тим, як щось сказати; з'ясувати, чи дійсно потрібно злитися у даному випадку (подумки, про себе); подумати про наслідки своєї поведінки (поки рахуєш до десяти); проігнорувати ситуацію, наспівуючи про себе улюблену мелодію; вголос сказати, що чомусь я дуже злий, але скоро буду веселим; попросити дорослого вислухати мене; ніколи ні за яких обставин не вживати наркотичні та токсичні речовими (нюхати клей) та інше, тобто тематику соціальний педагог може придумати вже після місяця роботи у школі. В угоді зазначається

 
 

Цікаве

Загрузка...