WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку - Реферат

Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку - Реферат

вивчення української літератури є зростання рівнявнутрішньої мотивації учня та інтересу до вивчення предмета, подолання тривоги, зміцнення відчуття впевненості та самостійності, формування позитивних концепцій щодо власного майбутнього, зростання рівня навчальних досягнень школярів [1].
Як зазначають вітчизняні дослідники, важливою особливістю особистісно орієнтованого навчання є "визнання, усвідомлення індивідуальності учня, його самоцінності, неповторності як людини, його розвитку не як колективного суб'єкта, але, насамперед, як індивіда з неповторним суб'єктним досвідом, сукупністю психічних, культурологічних рис" [2]. Таким чином, головною метою уроку літератури має бути відкриття "Я" кожної дитини, створення умов для її самореалізації у процесі спілкування з художньою літературою, учителем, товаришами.
Особистісно орієнтоване навчальне заняття сприяє не тільки розширенню і вдосконаленню знань школярів, а й їхньому саморозвитку, адже учні знайомляться з додатковою критичною літературою, вчаться висловлювати власні судження перед однокласниками. Перед вивченням теми з метою актуалізації суб'єктного досвіду учнів їм пропонується пояснити зміст вислову. Цим самим школярі, працюючи далі над темою, співвідносять виучуваний матеріал зі своїми роздумами, а почуття письменників - з власними. Адже саме зростання рівня внутрішньої мотивації учня є одним із результатів реалізації особистісно орієнтованого навчання. Важливим є відчуття атмосфери взаємоповаги, зацікавленого спілкування, коли учитель і учні - співтворці навчального заняття.
Подальша діяльність лабораторії щодо впровадження особистісно орієнтованого навчання з української літератури спрямована на вирішення низки актуальних завдань:
1. Етап мотивації (визначення емоційного стану школярів, створення позитивної емоційної налаштованості до навчально-пізнавальної діяльності).
2. Актуалізація суб'єктного досвіду та опорних знань.
3. Цілевизначення і планування.
4. Опрацювання навчального матеріалу (етапи визначаються відповідно до типу навчального заняття).
5. Рефлексивно-оцінювальний етап.
Діяльність закладу освіти спрямована на розроблення і реалізацію програмно-методичного забезпечення освітнього процесу: підготовку різнорівневих, диференційованих та варіативних програм, навчально-методичних посібників, підручників для вчителя й учня, методичних рекомендацій, зорієнтованих на впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання у шкільну практику.
У закладі освіти впроваджується низка авторських та адаптованих програм, зокрема, - авторська програма факультативного курсу О.І.Деркач "Літературне краєзнавство Білоцерківщини", створено також кабінет літературного краєзнавства.
Одним із важливих здобутків діяльності кабінету літературного краєзнавства є підготовка та видання двох випусків посібника для вчителя "Київщинознавство: література рідного краю". Триває робота над підготовкою третього випуску посібника. У перспективі - розроблення Положення про кабінет літературного краєзнавства.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу освіти є робота з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку. З огляду на переосмислення пріоритетів навчання, місця кожного учня в навчально-виховному процесі та суспільні вимоги проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами є надзвичайно актуальною. Вона зумовлює нові підходи до організації навчання дітей зазначеної категорії в умовах інклюзивних класів.
Наполеглива робота педагогічного колективу над пошуком способів науково-методичного супроводу навчально-виховного та корекційно-розвивального процесу для дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, спонукала до участі в реалізації Всеукраїнського соціально-педагогічного експерименту "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах", низки міжнародних проектів з даної проблеми. Результатом реалізації одного із таких проектів є створення на базі школи модельного центру інклюзивної освіти. Метою діяльності центру є розвиток моделі інклюзивної освіти та поширення кращих практик інклюзивного навчання на інші загальноосвітні навчальні заклади Київської області й України.
Сутністю інклюзивної освіти є навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітній школі за умови пристосування освітнього простору до індивідуальних особливостей дітей, надання якісних освітніх послуг таким дітям. Навчання зазначеної категорії дітей передбачає використання особистісно-орієнтованих підходів у навчально-виховному процесі, застосування індивідуальних, групових форм роботи із урахуванням впливу різних видів розладів і хвороб на процес навчання. Пріоритетними напрямами цієї роботи є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку кожної дитини з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя.
На сьогодні у нашій школі функціонують 6 інклюзивних класів, в яких поряд із здоровими ровесниками навчається 17 дітей з особливостями психофізичного розвитку (по 2-3 учні в кожному класі залежно від проблеми розвитку). З даною категорією дітей працюють кваліфіковані педагоги, логопед, психолог, соціальний педагог; в кожному такому класі працює асистент вчителя, який надає допомогу в опануванні учнем навчального матеріалу. Навчання в інклюзивних класах дітей з особливими потребами, насамперед, допомагає їм адаптуватися до нормальних життєвих ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних бар'єрів та інтеграції в соціум, також - це вчить учнівську громаду школи спілкуватися та працювати разом, формує в усіх учнів почуття відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а й - прийняття та визнання [3].
Аналіз спостережень за прогресом у розвитку дітей з особливостями розвитку, їхнім спілкуванням зі здоровими дітьми, портфоліо, психологічних тестів, вчительських звітів свідчить, що діти з особливостями розвитку за період упровадження інклюзивної моделі освіти досягли позитивних змін у різних сферах: зріс їхній інтерес до навчальної діяльності, у них розвинулося мовлення, зросла пізнавальна активність, покращилися показники фізичного розвитку.
Педагогами закладу освіти підготовлено матеріали до науково-методичного посібника "Методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку", що включають різні аспекти організації навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання: методичні рекомендації щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку на заняттях з математики; методичні рекомендації щодо організації навчально-пізнавальної

 
 

Цікаве

Загрузка...