WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження державно-громадського управління у закладах системи середньої освіти - Реферат

Упровадження державно-громадського управління у закладах системи середньої освіти - Реферат

2000 року №964);
7. Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року);
8. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу.
Така законодавча база дає можливість не тільки створити дієву систему засобів правового регулювання державно-громадського управління закладом освіти, а й конкретизувати, доповнити її внутрішніми документами. Такими документами в закладі освіти мають бути Статут, Положення про радузакладу освіти, піклувальну раду , батьківський комітет загальноосвітнього навчального закладу, Угода про співпрацю між педагогічною радою та радою закладу освіти, Правила внутрішкільного розпорядку та єдині вимоги до учнів в закладі освіти.
Управління загальною середньою освітою передбачає залучення громадськості до прийняття управлінських рішень на різних щаблях управлінської вертикалі. Ця вертикаль починається з Міністерства освіти і науки України і закінчується учнем навчального закладу. Способи поєднання громадського та державного управління або залучення громадськості до прийняття управлінських рішень можуть бути різними. Г.Єльнікова визначає такі моделі державно-громадського управління:
модель структурно-громадського супроводу, яка передбачає на кожному управлінському щаблі відповідну громадську структуру, основним завданням якої є незалежна експертиза стану справ освітньої галузі, ведення діалогу з владними структурами для збалансування інтересів громадськості та органів управління загальною середньою освітою;
модель інформаційно-громадського супроводу, яка передбачає організацію зустрічних потоків інформації. Згори до низу надходить нормативно-правова інформація, а знизу догори - претензійна, реакція виконавців громадськості на нормативно-правову та суспільно-ціннісну інформацію;
модель субординаційно-проміжного партнерства, яка передбачає запровадження на всій вертикалі динамічних субординаційних стосунків. До виконання завдань залучається громадськість і стосунки тимчасово перетворюються на партнерські [2].
З метою впровадження державно-громадського управління у практику роботи навчальних закладів Київської області реалізуються всі наведені вище моделі. Наприклад, перша модель - під час створення рад школи, піклувальних рад, батьківських комітетів; третя - у створенні тимчасових груп для складання перспективного плану розвитку навчальних закладів, у підготовці до проведення загальношкільних заходів. Зміна моделей відбувається залежно від зміни мети завдань, які в даний час вирішує навчальний заклад.
"Запорукою прогресивних змін в освіті України має стати утвердження державно-громадської моделі управління нею, - зазначав Василь Кремень, - урівноваження впливу державного та громадського чинників на стан і перспективи розвитку системи освіти набуває вирішального значення" [6]. Упровадження в життя державно-громадської моделі управління повинно передбачати створення і забезпечення активної участі в управлінні школою таких представників:
- піклувальної ради, до складу якої входять впливові діячі регіону, громадського активу; вона має сприяти не лише поліпшенню роботи закладу освіти щодо залучення додаткових джерел фінансування, зміцнення матеріально-технічної та науково-методичної баз, піклуватися про учасників навчально-виховного процесу, але й здійснювати громадський контроль за діяльністю всієї школи, зокрема, адміністративного апарату;
- ради школи, яка має обиратися і діяти відповідно до положення про раду школи, затвердженим на загальношкільній конференції всіх учасників навчально-виховного процесу;
- батьківського комітету;
- адміністрації школи;
- педагогічної ради;
- органів учнівського самоврядування.
Така система роботи закладу освіти має урівноважити вплив державного та громадського факторів в управлінні, налагодити зворотний зв'язок із урахуванням думок батьків і громадськості, реально здійснювати партнерство в освіті, поєднати відповідальність за прийняття колективних рішень, демократизувати управління.
Головними принципами державно-громадської моделі управління школою мають бути гуманізація, професіоналізм, науковість, адаптованість, цілеспрямованість, відкритість, толерантність тощо [10].
Прийняття управлінських рішень повинне здійснюватися лише на принципах взаємної згоди між усіма ланками управління школою.
Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до переходу на державно-громадське управління є однією з основних проблем функціонування та розвитку шкіл області. На базі інституту було проведено науково-практичний семінар "Пошуки шляхів вирішення проблем упровадження державно-громадського управління в закладах системи середньої освіти", на якому розглядалися такі проблеми: теоретичні основи функціонування державно-громадського управління відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти в Україні; способи переходу до державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом; психологічне забезпечення діяльності керівних кадрів освіти в умовах переходу на державно-громадське управління; управління професійним зростанням керівників загальноосвітніх навчальних закладів; державно-громадські форми та методи управління закладом освіти у сучасних умовах; підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до державно-громадського управління освітою в обласному інституті післядипломної освіти; основні нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітніх навчальних закладів з питань економіки та фінансування в умовах ринкових відносин; роль та місце громадських об'єднань працівників освіти у формуванні системи державно-громадського управління та використання міжнародного досвіду і зарубіжних інновацій у реалізації програмних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні.
Ураховуючи важливість і необхідність переорієнтації у сучасному освітньому просторі України, переходу, від жорстокого субординаційного управління до гнучкого державно-громадського. Працівниками Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів було вивчено результати функціонування експериментальних моделей і методик адаптивного управління загальною середньою освітою як одного з варіантів державно-громадського управління, піклувальних рад, освітніх рад як засобів реалізації комплексного цільового управління з елементами державно-громадського.
Дієвим органом залучення громадськості до справ виховання та навчання було

 
 

Цікаве

Загрузка...