WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес - Реферат

Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес - Реферат


Реферат на тему:
Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес
Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови інтенсивного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську та навчально-виховну діяльність загальноосвітнього закладу. Можна визначити два напрями цієї роботи:
- впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність освітнього закладу;
- комп'ютеризація навчального процесу та виховної роботи закладу.
- Перший із зазначених напрямів передбачає вивчення оптимальних умов автоматизації робочих місць учасників освітнього процесу та використання ними програмного забезпечення, що допоможе систематизувати роботу керівників закладів, їх заступників, секретарів, психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів тощо.
Другий напрям - це апробація та впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання, розробка та застосування електронного супроводу навчальних занять, робота з тестовими програмними засобами та тими, які можна використовувати в позакласній та виховній роботі.
У кожному навчальному закладі комп'ютер використовується для ведення і оформлення внутрішкільної документації. Кількість, якість та форма оформлення внутрішкільної документації дали можливість створити в закладі інформаційно-аналітичний центр, роботу якого висвітлено в журналі "Комп'ютер у школі та сім'ї" (за 2006 рік, №7).
Важливим для роботи кожного закладу є створення і використання баз даних учителів та учнів школи, бібліотечного фонду, матеріальних цінностей школи. У школах, де більше тисячі учнів, у керівника закладу постійно повинні бути дані про кожного учня. Тому було створено особисту базу даних учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня, за допомогою якої можна вирішувати низку питань, а саме:
- збереження та оброблення повної інформації про учнів школи та їх батьків;
- пошук інформації за заданим правилом;
- підготовка та друкування різноманітних звітів.
За допомогою комп'ютера автоматизується робота зі складання розкладу, з електронним планом роботи школи, табелем, звітами. У школі широко використовується програма складання розкладу уроків "РЕКТОР". І хоча є низка питань, які ще не вирішуються на основі використання зазначеної програми, але кожна нова версія зменшує ці недоречності.
Для повноцінного використання адміністрацією закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні необхідно вдосконалити використання програмного комп'ютерного комплексу, до якого повинні входити як комп'ютеризовані задачі, які використовуються у процесі управління всією соціально-педагогічною системою ЗНЗ в цілому, так і комп'ютеризовані задачі, які систематизують, автоматизують і роблять ефективнішою найбільш трудомістку, циклічну діяльність учасників управління ЗНЗ, тобто комп'ютеризовані задачі підтримки; як приклад таких задач можна навести комплексну комп'ютеризовану задачу "Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу". Його використання дозволяє директору ЗНЗ вибирати всі заходи, які заплановані на визначений період часу (день, тиждень, місяць, семестр, навчальний рік), а також заходи щодо діяльності конкретного суб'єкта управління, групувати інформацію за конкретним документом (наказ, акт, протокол та ін.) або конкретним заходом (педагогічна рада, нарада при директорі та ін.), дозволяє протягом року оперативно вносити зміни в алгоритми управління соціально-педагогічної системи ЗНЗ, які вже занесені у базу даних (база налічує близько 2500 заходів). Електронний план роботи дозволяє оперативно отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності, передбаченої в алгоритмах на основі критерію, заданого суб'єктом управління (наприклад, про наявність усіх наказів відносно стану викладання окремих предметів або про наявність протоколів педагогічних рад та ін). Режим "Друк звіту результатів контролю за виконанням алгоритмів" дозволяє окремо роздрукувати, наприклад невиконані заходи щодо конкретного критерію (за визначений період часу, відносно конкретного виконавця та ін.).
Одним із прикладів комп'ютеризованих задач підтримки, основним призначенням яких є автоматизація процесів, що циклічно повторюються та є найбільш трудомісткими в діяльності суб'єктів управління ЗНЗ, є програмний комплекс "Ефективна школа - XXI". Сьогодні в програмний комплекс "Ефективна школа - XXI" входять комп'ютеризовані задачі, які систематизують, автоматизують і роблять ефективнішою діяльність учасників управління ЗНЗ. Це такі задачі, як "Атестація", "Співробітники", "Шкільна мережа", "Навчальні плани", "Контингент учнів", "Табель використання робочого часу", "Тарифікація". Основне їх призначення - полегшити виконання роботи адміністрації ЗНЗ та інших учасників процесу управління. На базі використання програмного комплексу формуються стандартні звіти ЗНЗ-1 і РВК-83.
Розширити напрями впровадження комп'ютерних технологій дає можливість використання мережі Інтернет: це і пошук інформації, сайт школи, електронна пошта, електронна газета, дистанційна освіта. Велика кількість навчальної інформації знаходиться на електронних носіях, тому необхідною є можливість використання електронних енциклопедій.
Важливим напрямом роботи із застосуванням комп'ютерної техніки є проведення педагогічного моніторингу в закладі освіти. Зазначене включає в себе:
- використання базових кваліметричних моделей для аналізу діяльності учнів, учителів, адміністрації, навчального закладу;
- самоаналіз та порівняльні діаграми діяльності учасників освітнього процесу;
- проведення атестації вчителів школи;
- проведення координації діяльності всіх учасників загальноосвітнього процесу за даними відстежень;
- аналіз висновків про динаміку змін і поточне коригування певних ділянок діяльності закладу.
У нашому закладі є можливість роботи з програмним забезпеченням для проведення діагностичних досліджень шкільним психологом. Окремим комп'ютером забезпечена робота шкільної психологічної служби, що дозволяє підвищити ефективність її роботи за рахунок використання автоматизованих тестів і створення необхідного банку даних. Одним із таких програмних засобів є діагностично-проектуючий комп'ютерний комплекс "Універсал-03.16". В основу програми "Універсал" покладено діагностичний комплекс "Соціум", де використано три авторські методики: з соціальної активності особистості за основними видами діяльності; з соціально-комунікативного розвитку учнів класу (соціометрія); з ціннісних орієнтацій у сфері спілкування.
Важливим аспектом комп'ютеризації управлінської діяльності та навчально-виховного процесу є використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп'ютер. Використання цих сучасних засобів економить час, підвищує ефективність презентації методичного матеріалу, дозволяє демонструвати Інтернет-сайти у режимі реального часу, зберігатинеобхідну інформацію в пам'яті комп'ютера з можливістю подальшого відтворення, проводити педагогічні ради, семінари, наради, а також відкриває багато інших можливостей управлінської діяльності та навчально-виховного процесу.
Одним із напрямів роботи школи є створення власного програмного забезпечення навчального освітнього процесу. В школі розроблено значну кількість уроків з електронним супроводом, які можуть використовуватися в навчальному процесі. Саме такому напряму впровадження комп'ютерних технологій надають перевагу вчителі школи.
Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність керівника ЗНЗ, його особиста фахова підготовка, його заступників, уміння користуватися комп'ютером кожного учасника освітнього процесу. Тому питання про підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, учителів у цьому напрямі є винятково актуальним.
Список літератури:
1. Лунячек В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. - Харків: Основа, 2004. - 96 c.
2. Єльникова Г.В.Управлінська компетентність. - К.: Ред.загальнопед. газ., 2005. - 128 с.
3. Гришина Т.В.Освітня технологія як професійний пріоритет учителя. -Харків: Основа, 2003. - 96 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...