WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня - Реферат

Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня - Реферат


Реферат на тему:
Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня
Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій має вплив на розвиток особистості сучасного учня. Значна кількість нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій у телебаченні, розповсюдження ігрових засобів, електронних іграшок і комп'ютерів впливають на сприйняття дитиною навколишнього світу. Істотно змінюється і характер улюбленої практичної діяльності дітей - гри, змінюються улюблені герої і захоплення.
Комп'ютер, поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, демонстраційної таблиці, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати різні ситуації оточуючого світу, він є для дитини ще і тим рівноправним партнером, який здатний дуже тонко реагувати на його дії і запити, яких дитині так інколи не вистачає.
Комп'ютер природно вписується в життя школи, є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Учнів не потрібно переконувати у фантастичній красі фізичних моделей, математичних формул, хімічних перетворень, біологічних закономірностей, створених електронними засобами, школярів уже не потрібно заохочувати до самостійних аналітичних досліджень комп'ютерних освітніх ресурсів. Кожен урок з використаннях комп'ютерних технологій викликає у дітей емоційний підйом, навіть учні з невисоким рівнем навчальних досягнень охоче працюють на таких уроках. ІКТ сприяє прояву творчих здібностей багатьох: вчителів, методистів, психологів, всіх, хто хоче та вміє працювати, може зрозуміти сьогодення. Використання комп'ютерів у навчально-виховному процесі школи є природним для дитини, а також одним з ефективних засобів підвищення мотивації і індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей і створення сприятливого емоційного фону.
Важливим аргументом на користь використання комп'ютерних технологій у молодших класах є принцип рівного доступу до освіти. Використання електронних засобів не може бути прерогативою лише старшокласників. На жаль, в "Реєстрі навчальних комп'ютерних програм" (станом на 01.08.2006 р.) - не зазначено жодного програмного засобу для школи І ступеня. Тому створення програмного-педагогічних продуктів з використанням електронних засобів стало необхідністю для вчителів початкових класів. Електронний засіб з курсу "Я і Україна (Природознавство). 4 клас", створений мною 3 роки тому успішно використовують вчителі початкових класів нашої школи. ЕЗНП (електронний засіб навчального призначення) містить 24 уроки відповідно до програми пропедевтичного курсу "Я і Україна" ("Природознавство") для учнів 4 класу. Курс охоплює такі теми: "Земля - наш космічний дім", "Наша Батьківщина - Україна", "Твій рідний край". Мета створення електронного посібника - щільніше пов'язати викладання курсу "Природознавство" з уявленням про навколишнє середовище, пробудити в учнів живий інтерес до природи, бажання охороняти і примножувати її багатства. Наведені теоретичні відомості частково дублюють, доповнюють підручник "Я і Україна. 4 клас" (Т.Байбара, Н. Бібік. - К.: Освіта, 2004.), але найважливіше - ілюструють його і забезпечують ефективне опанування учнем програмного змісту як результату навчальної діяльності під керуванням учителя. Ілюстрований матеріал у посібнику подано у строгій послідовності відповідно до матеріалу підручника.
Дотримано також відповідності змісту посібника навчальній програмі щодо структури, обсягу матеріалу, співвідносності його структурних частин з визначеними навчальним планом та одиницями навчального часу (програма) на його вивчення.
Кожен урок має вигляд презентації програми МS Power Point, додатків (додаткова інформація) у вигляді публікацій МS Publisher і відеофільмів до 15 уроків (що знаходяться на окремих дисках), тести до окремих уроків MS Exсel. Усі програмні продукти містять теоретичні відомості, співвіднесені із предметним змістом, відповідають вимогам програми курсу "Я і природа".
У текстах посібника наявні елементи пояснення, роздумів, доведення, висновки. У посібнику є завдання основного рівня, творчі завдання та засоби самоконтролю і самооцінки засвоєння матеріалу. У них стисло висвітлено найважливішу інформацію, яку варто використовувати з різних джерел.
На нашу думку, кожне слово вчителя на уроці "Я і природа" повинно викликати в уяві дитини образи. Якщо ж вона не уявляє, наприклад, який Сатурн, чи якою є костриця, то розповідь учителя про об'єкт живої чи неживої природи і зображення відповідного об'єкта на екрані монітора зможуть дійсно сформувати в учнів уявлення про навколишній світ. Презентації як продукт програми МS Power Point на уроках цього предмета не можуть надаватися на єдиному фоні просто з текстом, оскільки кожне слово - це образ, це крок у природу, а значущими є зміст текстів, а сприймання навколишнього середовища. Тому кожен слайд має вигляд автономної сторінки (із зображенням виучуваного об'єкта на весь екран) на якій може з'являтись текст або супроводжувальний напис, або ж взагалі вони відсутні: теоретичні відомості вчитель може подати усно.
Супроводжувальні надписи на окремих слайдах здебільшого із зображенням рослин і тварин з'являтимуться після появи ілюстрації з метою розвитку пізнавальної активності. Тобто учень мимоволі впізнає об'єкт, можливо, називає, а потім перевіряє себе - чи правильно він його назвав.
Звичайно, можна вивчити природу лісостепу в навколишньому середовищі. Але чи зможуть діти за одну екскурсію побачити 24 тварини? Звичайно, ні. А побачити їх зображення на екрані монітора можливо.
Перевірку знань учнів можна проводити за допомогою тестів, використовуючи програму MS Excel (уроки: 2, (5,6,7), 12, 13, 14, (15-19), 23.) Тести розраховані на 5 - 7 хвилин, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, які встановлено для учнів 4 класів. Завдання для тестів складені відповідно до програми та теоретичні відомості, які викладені у підручнику "Я і природа".
Для того, щоб кожен урок був успішним, потрібно заздалегідь підготуватися до нього: ознайомитися з теоретичними відомостями, спланувати поділ на групи для виконання кожного виду роботи (якщо урок заплановано у комп'ютерному класі), дібрати додатковий матеріал для роботи учнів, підготувати необхідне обладнання для дослідів або експериментів.
Головною метою створення мультимедійного супроводу уроків "Материки, океани Землі", "Природні зони і природні угруповання" є ілюстрування підручника "Я і природа".
Кожна презентація насичена ілюстрованим матеріалом, наприклад презентація до теми "Мішані ліси" містить 100 слайдів і повністю охоплює матеріал підручника. Є всі зображення рослин і тварин, назви яких подано у підручнику з дотриманням послідовності переліку. Вчителі початкових класів, оцінюючи нову програму (діти 4-их класів тільки третій рік працюють за нею) з курсу "Я і природа", і підручник з цього курсу "Я і Україна. 4 клас" (Т. Байбара, Н. Бібік. - К.: Освіта, 2004.) зауважують, щовони перенасичені матеріалом, іноді зустрічаються назви тих рослини і тварини, що є рідкісними в даній місцевості, а характерні, навпаки - пропущено. Тому використання презентацій дає можливість кожному вчителеві вибрати необхідні

 
 

Цікаве

Загрузка...