WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат

Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат

експерименту є такізаклади освіти області:
- НВК "ЗОШ І ст. - дитячий садок №21 "Берізка" (м. Ірпінь);
- дитячий оздоровчий центр "Шанс" (м. Біла Церква);
- ЗОШ І-ІІІ ст. №15, 20, ДНЗ № 8 "Золотий півник" м. Білої Церкви;
- ДНЗ "Центр розвитку дитини" комбінованого типу та ДНЗ ясла-садок №5 "Джерельце" м. Славутича.
На базі дитячого оздоровчого центру "Шанс" та ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Білої Церкви впроваджується експериментальна програма Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" та Інституту спеціальної педагогіки АПН України "Створення навчально-виховного середовища для дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітньої школи".
Експеримент було розпочатий в ЗОШ І-ІІІст. №20 насамперед з пристосування класних та службових приміщень для дітей, що пересуваються за допомогою візків: придбання спеціальних меблів у класні кімнати, переобладнання туалетних кімнат, побудова пандусів, розширення дверних прорізів. Таким чином було адаптовано весь перший поверх школи для залучення дітей з церебральним паралічем до навчально-виховного процесу. Також було розроблено проект ліфта для пристосування другого і третього поверхів. Дані умови дали можливість частково інтегрувати цих дітей в загальноосвітній простір. Педагогічні працівники у рамках програми "Крок за кроком" пройшли спеціальну підготовку. Для учнів з особливими освітніми потребами було розроблено інтегровані навчальні плани з урахуванням їхніх інтересів і потреб.
На сьогоднішній день є певні результати з вивчення рівня навчальних досягнень та соціальної адаптації учнів з особливостями психофізичного розвитку, що навчаються за експериментальною програмою на базі дитячого оздоровчого центру "Шанс" та ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Білої Церкви. Дане дослідження включало наступні завдання: вивчення психологічного клімату в класних колективах, до яких інтегровані діти з церебральним паралічем; порівняння навчальних досягнення учнів з особливостями психофізичного розвитку з навчальними досягненнями однокласників. Частково вивчалося ставлення до інтегрованого навчання батьків та вчителів, які працюють у класах залучення.
Для дослідження психологічного клімату використовувалася методика соціометрії Дж. Морено та методики вивчення учнівського колективу, різнопланові соціологічні опитування, наприкаприклад, для дослідження емоційного стану учнів використовувався опитувальник САН. [3]
Для порівняння навчальних досягнень учнів з особливостями психофізичного розвитку з досягненнями однокласників у молодшій школі було розроблено систему контрольних робіт. У старших класах навчальні досягнення дітей із церебральним паралічем порівнювалися за основними предметами з середніми досягненнями дітей даної вікової категорії.
Учителі заповнювали анкету "Індивідуальне ставлення до залучення" [1], матрицю складових психологічного клімату колективу і опитувальник [3], спрямований на вивчення основних проблем у роботі. Батькам було запропоновано заповнити дещо модифіковану анкету "Індивідуальне ставлення до залучення", проективну методику "Незакінчені речення", спрямовану на виявлення основних проблем, які вони вбачають у класі, де навчається їхня дитина.
Дослідження проводилося з учнями чотирьох початкових класів (залучено 9 дітей), шести класах середньої (залучено 11 дітей) та трьох класів старшої школи (залучено 5 дітей). Всього було продіагностовано 331 особу, з них - 25 з особливостями психофізичного розвитку, 18 батьків, 21 вчитель. Результати дослідження свідчать про те, що більшість дітей з церебральним паралічем мають статус "обраних" - 21 осіб, але доводиться констатувати і наявність дітей у статусі "відкинуті": це учень 4 класу, учень 6 класу та двоє учнів 8 класу.
Достатній рівень психологічної комфортності у класах залучення визначено в 5-ти класах (3 - молодших, 2 - середніх), середній рівень - в 6-ти класах (1-му молодшому, 4-х середніх та 1-му старшому) та низький в 2-х класах (2 - старших).
Порівняння навчальних досягнень учнів з особливостями психофізичного розвитку із навчальними досягненнями однолітків дозволило побачити, що показники 8 учнів з порушенням рухового аналізатора перевищують середній бал класу за предметами, 9-х дітей - відповідають йому, у 5-ти є дещо нижчі показники з окремих предметів і 3 учні мають нижчі показники порівняно з середнім балом класу. На основі отриманих даних можна зробити наступні висновки:
- рівень навчальних досягнень учнів з порушеннями рухового аналізатора в основному відповідає досягненням здорових однолітків;
- соціометричний статус дитини з особливостями психофізичного розвитку залежить від загальної атмосфери у класі, вікових особливостей дітей та складності діагнозу.
Аналіз результатів опитування батьків та вчителів свідчить про те, що батьки дітей, які навчаються в загальноосвітній школі, більшістю задоволені цим процесом, але є певні сумніви щодо адаптації такої дитини в дитячий колектив.
Основні проблеми вчителів, які працюють в класі інтегрованого навчання, пов'язані з недостатнім забезпеченням навчальними посібниками, підручниками (якщо дитина навчається за програмою спеціалізованого навчального закладу), методичними матеріалами, фінансуванням роботи вчителя-асистента в класах інклюзивної освіти, працівників різних дефектологічних спеціальностей та реабілітологів з метою забезпечення корекційно-розвивальної складової, відсутністю належної матеріальної бази.
Отримані результати свідчать як про певні успіхи у процесі соціалізації на основі часткової інтеграції дітей з церебральним паралічем в загальноосвітні навчальні заклади, так і про проблеми, які потрібно вирішувати. Головним у роботі з такими дітьми повинно стати, по-перше, поновлення емоційного контакту, по-друге, - встановлення довірливих відносин з дитиною. При цьому дитина не повинна почувати себе об'єктом діяльності дорослих, вона має стати повноправним суб'єктом, співучасником виховного процесу.
Література:
1. Елен Р. Даніелс і Кей Стаффорд. Залучення дітей із особливими потребами до системи загальноосвітніх класів. - Україна, Львів: Товариство "Надія", 2000.
2. Ервін Е., Кугельмас Д. Підготовка вчителів і вихователів до роботи в позивних класах та групах. Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". - К., 2000.
3. Изучение личности учащегося и ученического коллектива / Под ред. Л.М. Фридмана. - М., 1988.
4. Колупаєва А.А. Організаційно-педагогічні умови інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір // Дефектологія. - 2003. - №4.
5. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред кол. Н. Софій , І. Єрмаков, та ін. - К.: Конспект, 2000.
6. Освіта та культура демократії. К.А. Гансе, Р.К. Кауфман, С. Сейфер. Переклад з англ. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2001.
7. Шевчук Л.Е. Интегрированное обучение учащихся с особенностями развития в общеобразовательном учреждении // Дефектология. - № 6.

 
 

Цікаве

Загрузка...