WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників - Реферат

Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників - Реферат

педагогічної професійної підготовки, прилучає до охорони та популяризації скарбів вітчизняної культури, зрештою, сприяє національному вихованню молодого покоління, зростанню музейної культури в суспільстві.
Важливою формою освітньо-виховної роботи музею є тематичні виставки та фотогалереї. Зокрема, у музеї функціонують тематичні виставки "Світ захоплень педагогів Київщини", "Творчість юних митців Київщини", "Навчально-наочні посібники, виготовлені вчителями-практиками", "Вчителі - ветерани Великої Вітчизняної війни" та фотогалереї: "Педагогічний олімп Київщини" (вчителі - Герої Соціалістичної праці, заслужені вчителі України), "Міністри освіти, які народилися або працювали на Київщині", "Завідуючі обласного відділу народної освіти", "Попечителі Київського учбового округу (1832-1917 рр.)".
У роботі музею використовуються різні форми пропаганди музейної експозиції: періодика, радіо, телебачення, Веб-сайт інституту. Різновидом наукової діяльності музею є підготовка і видання монографій, збірників, наукових праць, каталогів, альбомів, путівників, буклетів; їх метою, окрім наукових розвідок, є популяризація знань про історію освіти Київщини серед освітян регіону. За час роботи музею його відвідали понад 12 500 освітян. Гостями музею були педагоги з Росії, Білорусі, Казахстану, Автономної Республіки Крим, Польщі, Німеччини, США та низки областей України. Однією з активних форм роботи музею є творчі зустрічі героїв експозицій музею зі слухачами курсів підвищення кваліфікації та студентами гуманітарно-педагогічного коледжу інституту.
У музеї функціонують музсйно-педагогічні програми,зокрема "Школа молодого екскурсовода", в якій студенти набувають навичок з організації роботи музею у закладі освіти, досліджують деякі історичні аспекти освіти. Студенти гуманітарно-педагогічного коледжу інституту використовують матеріали музею у своїй дослідницькій діяльності, у написанні робіт для захисту в МАН України. Постійними відвідувачами музею є також учні "Університету майбутнього вчителя".
Окрім зазначеного, музей є методичним центром з питань організації музеїв історії освіти та історії закладів освіти у навчальних закладах області. Для організаторів цієї роботи проводяться семінари, на яких розглядаються питання організації пошукової, збиральницької та експозиційної роботи. Працівники музею проводять групові та індивідуальні консультації для педагогічних працівників закладів освіти області з питань актування та обліку музейних предметів, оформлення експозицій, проведення обліку екскурсій, масових заходів тощо.
У музеї заведено картотеки, які дають можливість повноцінно працювати з музейними фондами слухачам інституту, студентам, окремим дослідникам, які цікавляться питаннями історії освіти Київщини. Тематико-експозиційна картотека відображає матеріали основного і допоміжного фондів, що розміщені в експозиції музею. Створено тематико-топографічну картотеку матеріалів основного й додаткового фондів, що дає можливість дібрати матеріали повного історичного періоду. Алфавітна картотека експонатів допомагає дослідникам і працівникам музею знайти матеріали, що відображають розвиток освітнього процесу в містах і районах області, музейні експонати про видатних діячів культури, літератури, мистецтва, науковців та вчителів, життя яких пов'язане з діяльністю закладів освіти області.
У систематичній картотеці книг та статей упорядковано літературу з питань історії освіти України з кінця XIX ст. до 2005 року. З 2001 року введено картотеку архівних матеріалів історії освіти Київщини, що дає змогу працювати вчителям над вивченням даної проблеми. Така робота, безумовно, сприятиме підвищенню якості й результативності професійної перепідготовки педагогічних працівників.
Отже, музей історії освіти Київщини є осередком освіти і виховання, що сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, відродженню історичної педагогічної спадщини освіти Київщини, формуванню національної свідомості, забезпеченню духовної єдності педагогічних поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури.
Список літератури:
1. Бєлофастова Т.Ю. Педагогічні засади діяльності музею як соціально-культурного центру: Автореф. дис. канд. пед. наук. - К., 2003. - 22 с.
2. Біляшівський М.Ф. Наші національні скарби. - К., 1918. - 120 с.
3. Бирюков В.П. Организация народного научного музея в г. Хорол Полтавской губернии. - Хорол, 1917. - 110 с.
4. Бондар М.М., Мєзєнцева Г.Г., Славін Л.Н. Нариси музейної справи. - К., 1959. - 156 с.
5. Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. Музейная коммуникация как предмет музееведческого исследования // Музей - культура, общество: СПб. науч. тр. - М., 1992. - 360 с.
6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.
7. Дубровський В.В. Охорона пам'яток культури в УСРР // Охорона пам'яток культури на Україні. - Харків, 1927. - 122 с.
8. Ернст Ф.Л. Справа охорони пам'ятників, мистецтва та старовини у Києві // Збірник секції мистецтв. - К., 1921. - 160 с.
9. Закон України "Про музеї та музейну справу" // Урядовий кур'єр. - 1995. - 17 серпня. - С.8-9.
10. 10. Закс А.Б. Из истории экспозиционной мысли советских музеев. - М., 1970. - 136 с.
11. Маньковська Р.В. Музеєзнавство в Україні. - К., 2000. - 140 с.
12. Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство. - К.: Вища школа, 1980. - 120 с.
13. Свінціцький І. Про музеї і музейництво. Нариси і замітки. - Львів, 1920. - 147 с.
14. Сірополко С. Історія освіти в Україні. - К.: Наукова думка, 2001. - 912 с.
15. Тригубенко В.В., Нестеренко Л.С. Освіта та педагогічна думка в Києві за тисячу років: Навчальний посібник. - К.: Кадри, 2002. - 369 с.
16. Тригубенко В.В. Скарбниця реліквій, джерело досвіду вітчизняної освіти // Педагогіка толерантності. - 2000. - №2. - С. 33-34.
17. Тронько П.Т. Краєзнавство у відродженні історичної пам'яті багатовікових традицій українського народу // З любов'ю до України. - К., 1995. - 194 с.
18. Шмит Ф.И. Исторические и этнографические музеи. - Харьков, 1919. - 156 с.
19. Щербаківський В. Історія товариства дослідування й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині. - Полтава, 1919. - 130 с.
20. Юренева Т.Ю. Музееведение. - М.: Академический проект, 2003. - 605 с.
21. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике. - М., 2001. - 255 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...