WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників - Реферат

Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників - Реферат

(проблемою).
Екскурсії можуть проводитися у приміщенні музею - за експозицією, виставками, відкритим зберіганням фондів, а також за межами музейного приміщення - за пам'ятками та пам'ятними місцями. Практикуються також комплексні екскурсії, які об'єднують єдиною темою показ музейної експозиції та пам'ятників, які знаходяться у природних умовах.
За змістом екскурсії бувають тематичні й оглядові. Найпоширенішими є оглядові екскурсії, які охоплюють великий хронологічний період, ознайомлюють з пам'ятками різних епох. Наприклад, у музеї в КОІПОПК серед інших є така - "Історія освіти Київщини від найдавніших часів до сьогодення".
Тематичні екскурсії є цілеспрямованими розповідями з певної музейної теми. Вони бувають історичні, літературні, мистецтвознавчі тощо. Теми таких екскурсій можуть бути широкими (охоплювати весь розділ експозиції) і вузькими (щодо окремого експозиційного комплексу), їх спрямування - поглиблене і різностороннє ознайомлення з музейними матеріалами. Наприклад, "Історія української школи і педагогіки в дохристиянські часи","Розвиток освіти та педагогічної думки в Київській Русі", "Петро Могила і Київський колегіум", "Гальшка Гулевичівна - фундаторка Київської братської школи", "Земська школа на Київщині кінця XIX - початку XX ст.", "Становлення та розвиток гімназійної освіти на Київщині кінця XIX - початку XX ст." та ін.
Щодо напрямів екскурсій, то за їх метою розрізняють культурно-освітні (загальноосвітні) і навчальні, безпосередньо пов'язані з програмами різних навчальних закладів. До останніх зараховують методичні екскурсії для музейних працівників, які знайомлять з принципами побудови експозиції, особливостями зберігання фондів, проведення екскурсій.
Друге місце після екскурсій серед форм масової роботи в музеях належить лекціям.
Лекція є давньою і традиційною формою культурно-освітньої діяльності. В той час, як в екскурсії пріоритетне місце належить зоровому сприйманню, в лекції воно відіграє другорядну роль, а велике значення має раціональне сприймання. Головне завдання лекції - донести до слухачів теоретичний матеріал, супроводжуючи його матеріалами музейних колекцій (досить часто це копії чи дублікати музейних предметів, ілюстрації, фотографії, слайди.) Музейні предмети, якщо і не демонструються, то під час лекцій присутні "незримо", їх опис і характеристика включаються у зміст лекції.
Співробітниками музею історії освіти Київщини КОІПОПК розроблено цикл лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації за темами: "Освітня діяльність та педагогічні погляди М.І.Пирогова", "Педагогічна спадщина Т.Г.Лубенця", "А.С.Макаренко і Київщина", "Репресовані вчителі Київщини" тощо.
Цікавою формою роботи музеїв є творчі зустрічі з відомими діячами або цікавими особистостями. Зокрема, в музеї КОІПОПК уже традиційними стали зустрічі з героями експозицій - учнями та вчителями Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва, вчителями-новаторами, вчителями-письменниками, представниками педагогічних династій та вчителями-ветеранами Великої Вітчизняної війни, які проживають у Київської області тощо.
Визначне місце у технології створення музейно-педагогічних програм належить експозиції. На думку дослідників, музейна експозиція - це своєрідний засіб популяризації знань за допомогою науково обґрунтованої, цілеспрямованої, анотованої та естетично оформленої демонстрації музейних предметів [1; 11; 12]. Експозиція є своєрідною базою для музейно-педагогічного процесу. По-перше, її зміст і характер визначають необхідність тих чи інших організаційних заходів. По-друге, вона є вихідним пунктом для розроблення методичного компонента технологічного процесу, оскільки має свою сценарно-композиційну побудову. У музейних експозиціях педагог знаходиться серед реальних предметів певної доби - таке оточення створює відповідний емоційний настрій, сприяє пізнанню. В експозиції музею історії освіти Київщини налічується 3 715 експонатів, з них: 384 - допоміжного фонду та 3 131 - основного. На основі цих експонатів, результатів вивчення літературних та архівних джерел було розроблено тематико-експозиційний план музею і створено естетично оформлену експозицію. В ній висвітлено різноманітні аспекти історії освіти Київщини за досить значний період - від дохристиянських часів до сучасності. Значна кількість експонатів розкриває становлення та розвиток гімназійної освіти з середини XIX до початку XX століття. З розвитком освітнього процесу в нашій області пов'язані імена відомих діячів у галузі педагогіки, літератури, мистецтва (Т.Г.Сковороди, Т.Г.Шевченка, М.І.Пирогова, А.С.Макаренка, Т.Г.Лубенця, К.Стеценка, С.Х.Чавдарова).
Група експонатів розкриває репресії серед освітян Київщини та відомості про вчителів - учасників Великої Вітчизняної війни, інша - процес розвитку освіти на території області у часи незалежності. Музей як скарбниця освітніх і педагогічних надбань є провідним пошуковим, методичним, науково-дослідним та пропагандистським центром серед закладів освіти Київщини в галузі освіти.
З фондами музею мають можливість працювати як педагоги, так і учні та студенти закладів освіти Київщини, які вивчають історію, педагогіку, київщинознавство. Викладачі курсу "Історія педагогіки", методик окремих навчальних дисциплін, виходячи з цільових настанов вивчення предметів та окремих тем, можуть обрати такі форми та методи роботи з використанням музейних засобів:
- оглядові та тематичні екскурсії;
- залучення слухачів, студентів до написання творчих робіт (курсових та дипломних проектів, рефератів, статей); використання музейних засобів у різних формах роботи педагогічних клубів, творчих об'єднань, що мають на меті проблемне вивчення творчої спадщини певного педагога;
- підготовку і проведення музейних екскурсій як специфічного виду педагогічної практики;
- залучення студентів до виявлення, вивчення та опису педагогічних пам'яток з метою виховання дбайливого ставлення до вітчизняної культури та надання музеєм практичної допомоги у поповненні та науковому обробленні музейних фондів;
- організацію педагогічних краєзнавчих експедицій з метою виявлення і збирання пам'яток освіти і педагогічної думки минулих часів та кращий педагогічний досвід сучасників.
Процес навчання студентів з використанням музейних засобів також стає для майбутніх учителів і вихованців зразком організації музейної діяльності учнів, стимулює дослідницьку діяльність студентів у напрямі

 
 

Цікаве

Загрузка...