WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно- - Реферат

Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно- - Реферат

повинна бути не коморою знань, а середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини. Інтерактивні методи навчання сприяють тому, що учні засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування,аналіз, синтез, оцінка), розвивають критичне мислення, рефлексію, вміння розмірковувати, розв'язувати проблеми. Навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх учнів. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. У процесі здійснення навчальної діяльності вчитель моделює життєві ситуації, використовує рольові ігри, спільне розв'язання проблем. Це ефективно формує вміння, навички і цінності, створює атмосферу співробітництва, взаємодії, дозволяє вчителю стати справжнім лідером дитячого колективу.
Програму "Практичне право" розпочали впроваджувати в Україні у 1998 році як експериментальний курс у шести школах. У чотирьох школах Київщини новий навчальний предмет "Практичне право" з'явився у 1999/2000 н.р. (у 2005/2006 н.р. викладається у 142 школах Київської області).
З впровадженням нового курсу постала і нова проблема - підготовка вчителів, які володіли б методикою застосування інтерактивних технологій навчання. На цьому акцентують увагу і автори-укладачі видання "Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід " О.І.Пометун та Л.І.Пироженко, які розробили методичні основи впровадження інтерактивних технологій навчання. На думку вчених, "будь-яка технологія буде мертвою, якщо реальні люди, які її втілюють, не сприймають її як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв'язків. Розроблена й описана технологія - це одне, а її реалізація на уроці - зовсім інше, бо несе відбиток особистості, інтелекту конкретного вчителя. Тому з цілої низки проблем демократизації та реформування освіти найсерйозніша - це підготовка вчителів" [4,6]. Починаючи з 2001 н.р., викладачами КОІПОПК, які пройшли навчання з проблеми впровадження інтерактивних технологій навчання у навчально-виховний процес, тренерами організації "Вчителі за демократію та партнерство" проводяться авторські курси "Особливості викладання курсу "Практичне право" для вчителів, які викладають даний курс. З даної проблеми за ініціативи вчителів та підтримки організації "Вчителі за демократію та партнерство" було проведено семінари в різних регіонах Київщини.
У 2001 році Міністерством освіти і науки рекомендовано до викладання курс громадянської освіти "Ми - громадяни України". Впровадження даного курсу в Україні потребувало відповідної підготовки вчителів, котрі мали опанувати методику конструктивно - критичного мислення, застосування інтерактивних технологій навчання на заняттях курсу. Тому з 2002 році у нашому інституті проводяться курси "Особливості викладання курсу "Ми - громадяни України" для вчителів, які викладають даний курс чи бажають його викладати. Крім того, в навчальні плани слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін було введено заняття, які ознайомлювали педагогів з особливостями викладання курсів, побудованих на застосуванні інтерактивних технологій навчання.
Протягом останніх років спостерігається посилення інтересу вчителів до застосування інноваційних технологій навчання. Підтвердженням цьому є представлені матеріали досвіду вчителів на конкурс "Вчитель року" у номінаціях "Історія" та "Правознавство" (який є яскравим індикатором розвитку трансформаційних процесів у навчанні); матеріали, подані вчителями на затвердження науково - методичною радою КОІПОПК, розробки навчальних занять слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів тощо. Наведені приклади вже можна вважати об'єктивним показником перспективності чи інноваційності того чи іншого напрямку діяльності. Це дозволяє зробити висновок про поширення інтерактивних технологій навчання, або, принаймні, про прагнення вчителів до їх упровадження. Тому виникла необхідність започаткувати нові курси, які б акцентували увагу слухачів не на окремих курсах за вибором, а в цілому на методиці застосування інтерактивних технологій навчання, що допомагає зробити процес навчання цікавим, ефективним, демократичним.
Так виникла ідея організації та проведення нових курсів "Впровадження інтерактивних технологій навчання на заняттях суспільно-гуманітарних дисциплін", занять для слухачів різних спеціальностей, в тому числі директорів та заступників з навчально - виховної роботи, семінарів з проблем застосування інтеракції у школі.
Ураховуючи запити вчителів, їх бажання досконало оволодіти методикою застосування інтерактивних технологій навчання, у 2004 році на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №8 м. Василькова було створено обласну школу передового педагогічного досвіду І.М.Гейко "Впровадження інтерактивних технологій навчання на заняттях суспільно-гуманітарних дисциплін", на заняттях якої вчителі формують необхідні уміння та навички, навчаються поєднувати традиційні форми роботи з інтеракцією.
Процес реформування освіти в Україні триває. Збільшується кількість навчальних предметів, розширюються межі програми, але при цьому за традицією головним лишається питання: "Що вивчати?". Суттєві зміни в методиці навчання, які відбулися протягом останнього десятиліття, свідчать про поступове усвідомлення широким учительським загалом нової філософії освіти, необхідності орієнтації процесу навчання на розвиток особистості учнів [6, 19]. Тому вагомим та актуальним питанням є опанування учнями вміннями і навичками саморозвитку особистості, що значною мірою вирішується на основі впровадження нових технологій, реалізації сучасних підходів до організації процесу навчання.
Список літератури:
1. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. - 2002. - №7.
2. Баханов К.А. Cучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. - Донецьк: ТОВ "Юго - Восток, Лтд", 2005.
3. Горбатенко В. Цінності епохи постмодерну: розвиток соціально-гуманітарної освіти в Україні // Доба. - 2002. - №4.
4. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посіб. / Авт.-укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: АПН, 2002.
5. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. посіб. / А.Панченков, О.Пометун, Т.Ремех. - К.: АПН, 2003.
6. Партнерство в освіті - запорука демократизації школи // Відкритий урок. - 2003. - №3-4.
7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. / О.І.Пометун, Л.В. Пироженко За ред. О.І. Пометун. - К.: А.С.К., 2004.
8. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. - К.: Партнер, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...