WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно- - Реферат

Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно- - Реферат


Реферат на тему:
Робота навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін
Глобальні зміни, що відбулися в Україні протягом останніх 10-15 років: здобуття державної незалежності, становлення ринкової економіки, демократизація суспільства - стали реальним підґрунтям для подальшого поступу нашої країни до суспільства нового типу.
Сучасне суспільство ставить нові вимоги перед освітою. "Технологія завтрашнього дня, - зазначав англ. філософ О. Тоффлер, - потребує не мільйонів поверхово начитаних людей, готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, не людей, які виконують накази, не зморгнувши оком, але людей, котрі можуть приймати критичні рішення, які можуть знаходити свій шлях в новому оточенні, які достатньо швидко встановлюють нові стосунки в реальності, що швидко змінюється" [1,6].
Образно кажучи, сьогодні той, хто будує міст, повинен будувати його не тільки технічно грамотно, а й красиво - так, щоб він не розділяв, а й з'єднував протилежні береги. Відповідно, вчитель повинен виховувати сьогодні не виконавця, а будівничого, здатного усвідомити свою місію. У цьому контексті варто нагадати відому притчу, згідно з якою в одного будівничого спитали:" Що ти робиш?" Той мовив: "Тягаю каміння". А інший на це ж питання відповів:" Я будую Собор Святого Петра" [3,6]. Тому перший крок до вирішення даної проблеми - розглядати дитину як життєве явище, а не педагогічне, вбачаючи в ній не об'єкт впливу, а особистість, що інтенсивно розвивається.
Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін у світі - ці риси особистості стають найважливішими на сучасному етапі історичного розвитку. Їх формування вимагає нових підходів до процесу навчання. Оновлення форм організації навчально-виховного процесу в Національній доктрині розвитку освіти визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики в освітній галузі [2,4]. Традиційна система освіти потребує серйозних змін. На жаль, школа все ще залишається організацією, що навчає. Вона ще й досі не є установою, в якій навчається. Вихід з цього становища можна знайти, як вважає В. Горбатенко, доктор політичних наук, "пильніше придивившись до учнів, до причин провалів окремих реформ, часткових успіхів окремих педагогів, щоб поширювати і множити цей досвід" [3,6].
XXІ ст. відкриває обрії інноваційного типу навчання, що ґрунтується на особистісно орієнтованій освітній парадигмі. Складовою успіху справи здійснення реформ є особистість учителя, здатного гнучко реагувати на зміни, оскільки вони поступово перетворюються на самодостатню цінність.
У вік глобальної інформації дидактична функція вчителя змінюється і формулюється так: не передавати знання, а вчити, як здобувати їх. Діяльність учителя полягає не стільки в тому, що він несе інформацію дітям, скільки в умінні бути організатором її засвоєння, поводирем у лабіринті знань. Відомо, що численні факти добре запам'ятовують комп'ютери. Учні повинні мати інші навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію.
Метою такого навчання є розвиток особистості учня, насамперед, - різноманітних форм мислення кожного учня у процесі засвоєння знань, а визначення конкретних цілей і завдань навчання розглядається як цілісна взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу, в якому учні виступають суб'єктами учіння, спілкування та організації. Навчальна взаємодія має суб'єкт-суб'єктний характер. Учитель віддає перевагу не інформаційно-контролюючій функції, а організаційно-стимулюючій, культивує демократичний стиль керування, підтримує ініціативу учнів та має установку на співпрацю та солідарну відповідальність за її результати. Новий тип навчання сприяє переосмисленню самоцінності знань як головного показника освіченості людини - вони перетворюються на засіб розвитку особистості учнів. Зростає роль уміння добувати і узагальнювати інформацію з різних джерел. Реалії сьогодення вимагають від учнів критичного мислення, вміння формувати власні погляди та думки, засвоювати демократичні цінності і керуватися ними в суспільному та повсякденному житті. Основою до формування творчої особистості є застосування у навчально-виховному процесі інтерактивних технологій навчання, що активізує діяльність учнів, розвиває їх творче мислення, вміння спілкуватися, розмірковувати і приймати рішення. Зазначені технології можна класифікувати за формами навчання ( моделями), в яких вони зустрічаються.
На сучасному етапі розвитку суспільства школа має відігравати важливу роль, допомагаючи молоді стати поінформованими, активними, відповідальними громадянами, творцями демократичного суспільства. Звичайно, важко навчати демократії, коли учні бачать, що її немає у суспільстві, в якому вони живуть. Зважаючи на те, що демократію не встановлюють декретним порядком, і, враховуючи, що не в кожній сім'ї в Україні панують демократичні відносини, першою моделлю демократії повинна стати школа. І одним із способів розв'язання цього завдання є впровадження інтерактивних технологій у сучасний освітній простір.
Кілька років тому спочатку в декількох школах , а потім і в усій країні з'явився новий навчальний предмет "Практичне право". Він побудований як пропедевтичний до курсу "Основи правознавства", спрямований на формування в учнів життєво необхідних правових навичок, діяти в конкретних ситуаціях. На даний час курс "Практичне право" рекомендований Міністерством освіти і науки як курс за вибором для учнів 8(9) класу; в основі його реалізації - інтерактивні технології навчання. Розроблення та впровадження курсу "Практичне право" з метою викладання в загальноосвітніх навчальних закладах є завданням програми "Практичне право", впровадженням якої займається недержавна благодійна організація "Вчителі за демократію та партнерство", яку очолює доктор педагогічних наук Олена Іванівна Пометун. Метою діяльності організації є розробка і здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, спрямованих на сприяння демократизації і соціальному партнерству в галузі освіти, впровадження інноваційних навчальних програм та матеріалів для вчителів і учнів, сучасних методів, технологій та засобів навчання.
Сутність інтерактивних технологій навчання полягає в тому, що навчання відбувається завдяки взаємодії всіх тих, хто навчається. Це співнавчання, в якому вчитель та учні є суб'єктами навчання. Учитель є лише керівником розумової діяльності учнів, спрямовує її, допомагає, послуговуючись фактами, дійти певних висновків. В.О.Сухомлинський заповідав, що школа

 
 

Цікаве

Загрузка...