WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Робота з діагностично-проектуючим комплексом „Універсал” - Реферат

Робота з діагностично-проектуючим комплексом „Універсал” - Реферат


Реферат на тему:
Робота з діагностично-проектуючим комплексом "Універсал"
Реалізація освітніх завдань на сучасному етапі розвитку освіти передбачає перегляд змісту і методів організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. На жаль, сучасна система освіти не повною мірою сприяє цілісному розвитку особистості як учня, так і педагога, не стимулює індивідуум до ґрунтовного, духовно-креативного розуміння природної соціальної дійсності. Як результат цього більшість випускників не мають умов для психолого-соціального зростання й підтримання психічного здоров'я, для формування соціальної гармонії з навколишнім світом. Основною причиною дисгармонійного розвитку особистості є те, що навчально-виховний процес здійснюється як моносуб'єктний. Такий підхід має односторонній, технологічний характер, оскільки основна увага зосереджується на діяльності педагога. Учитель виступає в ролі суб'єкта навчально-виховного процесу, а учень - у ролі об'єкта. Навчально-виховний процес здійснюється без конкретного адресата, користувача, замовника, організовується з усіма і для всіх, не забезпечує єдності всіх ланок системи неперервної освіти і виховання, наступності у визначенні цілей, завдань, видів діяльності. Він спрямований переважно на розумовий розвиток особистості, що забезпечує здобуття певної суми знань, умінь і навичок. При цьому процес гармонійного особистісного розвитку індивіда, його фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток залишається стихійним і нерегульованим. З двох способів соціалізації (стихійного і регульованого), які повинні перебувати в гармонії, в більшості випадків має місце перший, тобто стихійний.
Аналіз науково-дослідної та експериментальної роботи в навчальних закладах дає підставу стверджувати, що традиційна система виховного процесу має очевидні обмеження щодо цілісного психолого-соціального розвитку особистості учня, оскільки педагог не керується психолого-педагогічним змістом освітньої і корекційно-виховної діяльності вихованців, мало або зовсім не орієнтується в конкретних психолого-соціальних запитах особистості учнів. У результаті в більшості учнів загальноосвітніх навчальних закладів процес становлення особистості проходить проблематично, що приводить у багатьох випадках, як показали дослідження, до деструктивного розвитку дітей.
Варто підкреслити, що інноваційні елементи у виховній роботі, гуманістичні за своєю суттю, створені на засадах особистісно-орієнтованого підходу, сьогодні наявні і в теоретичних дослідженнях, і в емпіричному досвіді багатьох навчальних закладів, але в більшості випадків вони не створюють системи.
Результати такої роботи не піддаються прогнозуванню і скоріше мають стихійний характер, оскільки не кожен елемент виконує свої функції, або спрацьовує ізольовано від системи (наприклад, у змісті як першочергове завдання ставиться стимулювання соціальної активності учнів, а організація навчально-виховного процесу базується на авторитарності, диктаті педагога).
З метою вирішення цілої низки проблем і завдань у сфері виховання започатковано новий напрям науково-дослідної та експериментальної роботи з питань упровадження у практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів інноваційної системи психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів.
Упровадження розробленого наукового проекту розпочалося в 2001 році. Він передбачав розроблення та проведення теоретико-практичних досліджень з питань реалізації нової системи виховної роботи в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. Мета проекту: на засадах особистісно-орієнтованого підходу створити систему виховної роботи, спрямовану на соціалізацію учнів з урахуванням потенційних можливостей кожного індивіда, утвердження його як особистості, включення в активне суспільне життя навчального закладу, міста, держави.
Серед основних завдань дослідження були наступні:
- на основі аналізу традиційної системи виховної роботи навчальних закладів та порівняння її з інноваційною створити систему з використанням комплексного моніторингу та системного аналізу психолого-соціального розвитку особистості учня;
- обґрунтувавши функції, напрями, етапи, рівні психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учня, створити новий універсальний комп'ютерний комплекс психолого-педагогічної діагностики та системного аналізу розвитку особистості, реалізувати експериментальне підтвердження ефективності наявних соціально-психологічних методів діагностики та системного аналізу.
Таким чином, було створено діагностично-проектувальний комплекс "Універсал". В основу програми "Універсал" покладено діагностичний комплекс "Соціум" (В. Киричука), де використано три авторські методики:
- соціальної активності особистості за основними видами діяльності;
- соціально-комунікативного розвитку учнів класу;
- ціннісних орієнтацій у сфері спілкування.
Окрім того, у програмі використано такі методики:
- ціннісних пріоритетів (С. Тищенко);
- діагностики вад особистісного розвитку "ДВОР" (З. Карпенко);
- ставлення батьків (А.Я.Варга і В.В.Століна);
- ШТРР (шкільний тест розумового розвитку).
Психолого-педагогічне проектування - це цілісна система,

 
 

Цікаве

Загрузка...