WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації - Реферат

Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації - Реферат

"Модернізована структура управлінської команди освітньої організації".
Тема 3. Принципи взаємодії в управлінській команді освітньої організації
Робота в парах: "Розробити "абетку" принципів взаємодії у "справжній" команді".
Групова дискусія: "Аналіз специфіки принципів взаємодії таких типів команд: команди менеджерів банку; команди освітньої організації; спортивної команди; команди швидкої медичної допомоги; команди гірських рятувальників тощо".
Робота в малих групах: "Розкрийте сутність та особливості принципів взаємодії в управлінській команді освітньої організації: "спільна діяльність членів команди"; "результативність виконання завдання"; "діловитість у спілкуванні"; "активність та особиста відповідальність кожного за результат"; "партнерство", "взаємопідтримка"; "взаємозбагачення", "довіра", "гуманізм", "толерантність";
Проектне завдання: "Розробити "візитну картку" своєї освітньої організації із зображенням специфіки профілю діяльності".
Фінальна техніка "Хаос": узагальнення та систематизація матеріалів за результатами виконання трьох тем тренінгової програми.
Основні результати тренінгу:
1. Розуміння учасниками психологічних основ взаємодії менеджерів освітніх організацій та практичних психологів у процесі вирішення управлінських та психологічних проблем професійної діяльності та розв'язання проблем сучасної школи; рольової структури та принципів взаємодії в управлінській команді освітньої організації.
2. Формування позитивних установок менеджерів та персоналу освітньої організації один до одного, а також подолання наявних стереотипів щодо їхніх професійних ролей.
3. Визнання керівниками необхідності входження психологів до управлінської команди освітньої організації та усвідомлення психологами ролі керівників у команді.
На основі проведеного дослідження можна зробити такі основні висновки:
1. У результаті аналізу літературних джерел і теоретичного аналізу проблеми виділено основні критерії, які дають можливість відрізнити команди від інших груп: а) визначення цілей діяльності команди; б) обґрунтування принципів взаємодії членів команди у процесі досягнення цілей; в) встановлення рольової структури команди, позиції та функцій лідера.
2. Дослідження особливостей "орієнтації на персонал" та "на завдання" показало, що персонал освітніх організацій характеризується переважанням орієнтації на завдання над орієнтацією на персонал, що може обумовлюватися досить формалізованою організацією діяльності освітніх організацій (основна увага зосереджена на виконанні завдань, і значно менше - на власних потребах особистості працівника). Це потребує більшої уваги управлінського персоналу освітніх організацій до людського фактора як важливого чинника ефективного функціонування організації в сучасному конкурентному середовищі.
3. У результаті дослідження особливостей "орієнтації на стиль "команда" виявлено недостатній рівень орієнтації персоналу освітніх організацій на нього, що може виступати "загрозливою" ситуацією для організацій: як наслідок зазначеного, завдання ефективно не вирішуються, працівникам не приділяється належна увага, тому необхідно проводити просвітницьку роботу для ознайомлення персоналу освітніх організацій з особливостями командного менеджменту та специфікою його впровадження в систему освіти.
4. Аналіз результатів дослідження за модифікованими секторами управлінської решітки Р.Блейка-Дж. Мутона показав можливість залучення кандидатів у команди з наявного в освітній організації "командного резерву", що дає можливість організації зберегти матеріальні та часові ресурси.
5. Система тренінгових занять для формування управлінської команди освітньої організації може включати взаємопов'язані та послідовно здійснювані тренінги:
- тренінг формування позитивної мотивації менеджерів освітніх організацій та практичних психологів до роботи в управлінській команді;
- тренінг навичок партнерської взаємодії менеджерів освітніх організацій та практичних психологів в управлінській команді.
6. У результаті впровадження спеціальної тренінгової програми можна підвищити рівень підготовки персоналу освітніхорганізацій до роботи в управлінській команді.
Список літератури:
1. Гайда В. Л. Формирование команды // Психология роботы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л. В. Винокурова. - СПб.: Питер, 2001. - C. 477-500.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т, Фролов Д, Грабенко Т. Технология создания команды. - СПб.: Издательство "Речь", 2002. - 216 с.
3. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. - Київ: Ніка-центр, 2000. - 332 с.
4. Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування конкурентноздатної управлінської команди як інноваційний напрям управління освітніми організаціями // Освіта і управління. - 2004. - Т. 7. - № 1. - С. 82-91.
5. Карамушка Л.М., Філь О.А. Психологічний аналіз особливостей діяльності конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2005. - Част. 16. - С. 28-42.
6. Максвел Дж. Шеф и его команда. - Харьков: ООО " Полиграф", 2001.-140 с.
7. Новиков В.В., Фетискин Н.П. Цели и возможности психологии инновационного управления // Психологический журнал. - 2002. - № 3. - С. 132 -135.
8. Ньюстром Дж., Дэвис К. Организационное поведение: Пер. с англ., под ред. Ю. Н. Каптуревского - СПб: Питер, 2000. - 448 с.
9. Паркер Г., Кропп Р. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров. - СПб.: Питер, 2002. - 160 с.
10. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. - СПб.: Питер, 2002. - 288 с.
11. Стюарт Дж. Тренинг организационных изменений. - СПб: Питер, 2001. - 256 с.
12. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. - К.: ІНКОС, 2005. - 366 с.
13. Тидор С.Н. Психология управления: от личности к команде. - Петрозаводск: Периодика, 1997. - 256 с.
14. Файбушевич С. И. Принципы и методы командной работы в управлении персоналом // Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л. В. Винокурова. - СПб.: Питер, 2001. - 512 с.
15. Філь О. А. Тренінг партнерської взаємодії керівників і психологів та його роль у формуванні конкурентноздатної управлінської команди освітньої організації // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2003. - Част. 11. - С. 63 - 69.
16. Філь О. А. Формування конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації: Навчальна програма для підготовки менеджерів освітніх організацій та практичних психологів / За наук. ред. Л.М. Карамушки. - К.: Міленіум, 2004. - 40 с.
17. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения / Пер. с нем. - М.: Генезис, 2002. - 400 с.
18. Фопель К. Команда. Консультирование и тренинг организаций: Пер. с нем. - М.: Генезис, 2005. - 395 с.
19. Вelbin, R.M. (2000) Management teams: Why they succeed or fail.-Cambridg: Berlin Associates, 171 p.
20. Greenberg, J., Baron, R.A. (1997) Behavior in organizations. Understanding and managing the human side of work. - New Jersey: Prince-Hall International, Inc.

 
 

Цікаве

Загрузка...