WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації - Реферат

Психологічний аналіз особливостей формування управлінської команди освітньої організації - Реферат

управлінські команди освітніх організацій залежно від потреб команди як під час вирішення виробничих завдань, так і для задоволення особистісних потреб її членів.
Таким чином, проведене дослідження свідчить про необхідність розробки спеціальних тренінгових програм для підготовки управлінського персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентноздатній команді.
Для вирішення третього завдання нами було розроблено систему тренінгових занять для формування управлінської команди освітньої організації.
Система включає взаємопов'язані та послідовно здійснювані тренінги, в яких одночасно працюють директори шкіл, заступники директорів шкіл та практичні психологи:
1. Тренінг формування позитивної мотивації менеджерів освітніх організацій та практичних психологів до роботи в управлінській команді.
2.Тренінг навичок партнерської взаємодії менеджерів освітніх організацій та практичних психологів в управлінській команді.
Розглянемо зміст кожного із тренінгів.
1.Тренінг формування позитивної мотивації менеджерів освітніх організацій та практичних психологів до роботи в управлінській команді.
Мета тренінгу: формування позитивної мотивації менеджерів освітніх організацій та практичних психологів до роботи в управлінській команді.
Інтерактивні техніки у процесі проведення тренінгу: метод незакінчених речень; метод "мозкового штурму"; групові дискусії; метод самодіагностики; міні-лекція; метод виконання творчих проектів, техніка "Хаос".
Тема 1. Командний менеджмент - інноваційний напрям в управлінні освітніми організаціями.
Метод незакінчених речень (з подальшим груповим обговоренням): "Команда - це..."; "Управлінська команда освітньої організації - це...".
Міні-лекція: "Критерії відмінності команди від звичайної групи".
Метод самодіагностики: Визначення власної орієнтації на стиль діяльності "команда".
Групова дискусія: "Які чинники обумовлюють потребу у формуванні управлінських команд в сучасних освітніх організаціях?"; "Які дивіденди може дати командна робота працівникам організації?".
Метод "мозкового штурму": "Особливості командної роботи в освітніх організаціях державної та приватної форми власності".
Тема 2. Основні види команд в сучасних освітніх організаціях
Метод групового "мозкового штурму": "Проаналізуйте, за якими критеріями можна визначити різни типи команд".
·Робота в парах: "Проаналізуйте специфіку управлінських та виконавських, постійних та проектних, гомогенних та гетерогенних команд в освітніх організаціях".
Групова дискусія: "У чому полягає відмінність між реальними та віртуальними командами?".
Міні-лекція: "Основні види команд в сучасних організаціях".
Творче завдання: "Створення моделі управлінської команди сучасної освітньої організації" (з відображенням принципів взаємодії та можливістю подальшого представлення цих моделей учасникам різних груп для пошуку спільних позицій).
Тема 3. Основні стратегії взаємодії лідера і членів команди
Метод індивідуального "мозкового штурму": "Лідер команди - це...".
Групова дискусія: "Чи може команда працювати без лідера?"; "Чи може лідер команди освітньої організації бути компетентним в усіх сферах діяльності команди?".
Метод самодіагностики: самооцінка лідерських якостей (використання опитувальника).
Метод самодопомоги: розробка індивідуальної програми розвитку лідерських якостей, визначених за результатом тестування.
Групова дискусія: "Якими мають бути взаємостосунки між лідером та його командою: формальними чи неформальними?".
Робота зі схемами: "Проаналізуйте основні стратегії взаємодії лідера та членів команди освітньої організації: аргументуйте їх ефективність або неефективність".
Фінальна техніка "Хаос": узагальнення та систематизація матеріалів зёа результатами виконання трьох тем тренінгової програми.
Основні результати тренінгу:
1. Розвиток уявлень менеджерів освітніх організацій та практичних психологів як потенційних членів команди щодо змісту та особливостей командного менеджменту; феномена управлінської команди освітньої організації; основних видів команд у сучасних освітніх організаціях та стратегій взаємодії лідера і членів управлінської команди освітньої організації.
2. Відпрацювання первинних навичок командної взаємодії у менеджерів освітніх організацій та практичних психологів, а також набуття позитивного досвіду від професійної та міжособистісної взаємодії.
3. Усвідомлення ролі формування команд в управлінні освітніми організаціями та актуалізація потреби у менеджерів освітніх організацій і практичних психологів у проведенні спільного тренінгу, в якому б одночасно працювали ці дві категорії як члени однієї команди.
2. Тренінг навичок партнерської взаємодії менеджерів освітніх організацій та практичних психологів в управлінській команді (операційний компонент).
Мета тренінгу: сформувати навички партнерської взаємодії менеджерів освітніх організацій та практичних психологів в управлінській команді.
Інтерактивні техніки у процесі проведення тренінгу: робота в суміжних групах; робота в малих групах з подальшим обговоренням; метод групового "мозкового штурму"; робота в парах ("керівник-психолог"); міні-лекція; метод виконання творчих проектів, техніка "Хаос".
Тема 1. Психологічні основи взаємодії менеджерів освітніх організацій та практичних психологів при подоланні проблем сучасної школи
Робота в суміжних групах (працюючи в різних аудиторіях, групи керівників та психологів виконують спеціальні завдання) з подальшим спільним обговоренням:
- група керівників аналізує:
а) проблеми в управлінській діяльності керівника школи та варіанти можливої допомоги психологів у вирішенні цих проблем;
б) проблеми в діяльності психологічної служби школи та реальні форми допомоги керівника школи;
- група психологів аналізує:
а) проблеми в діяльності психологічної служби школи та реальні форми допомоги керівника школи;
б) проблеми в управлінській діяльності керівника школи та варіанти можливої допомоги психологів у вирішенні цих проблем.
Групова дискусія: "Проаналізуйте, для вирішення яких проблем в управлінський діяльності керівника та в діяльності психологічних служб виникає потреба в залученні інших фахівців (економістів, юристів, медичних працівників). Які форми допомоги були б доцільними під час вирішення цих проблем?".
Робота в малих групах з подальшим обговоренням: "Визначте найбільш актуальні проблеми в діяльності сучасної школи. Як спільна діяльність практичного психолога та адміністрації школи може допомогти у вирішенні цих проблем?".
Командна гра "Квадрати". Керівники та психологи розподіляються на групи та програють гру, спрямовану на відпрацювання навичок командної роботи з дотриманням певних правил взаємодії.
Тема 2. Рольова структура управлінської команди освітньої організації
Метод групового "мозкового штурму": визначте, які ролі можуть бути в команді.
Робота з роздатковим теоретичним матеріалом: "Підходи зарубіжних та вітчизняних учених до класифікації ролей у команді".
Робота в малих групах з подальшим груповим обговоренням: "Визначте плюси та мінуси різних типів рольових структур, спроектувавши їх на команду освітньої організації".
Метод індивідуального "мозкового штурму": які ролі можу відігравати я як член управлінської команди освітньої організації?".
Метод самодіагностики: "Визначення власних функціонально-рольових позицій у команді (на основі опитувальника)".
Групове обговорення: "Наскільки підтвердилися власні припущення щодо командних ролей?", "Які ролі Ви хотіли б ще відігравати в команді?".
Міні-лекція:

 
 

Цікаве

Загрузка...