WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

вивчення є курс "Географія культури". Адже старшокласники на основі знань, здобутих у молодших класах про географічне середовище та закони його розвитку, можуть на прикладі різних країн зробити висновки про те, як залежно від географічного середовища формуються спосіб життя і традиції населення, елементи матеріальної і духовної культури, мистецтво, звичаї, обряди, свята та господарська діяльність людини - тобто географічна культура, яка залежить від впливу географічного положення і середовища.
Профільне навчання сприяє підготовці учнів до вибору майбутніх професій, що найбільш характерні для конкретних регіонів чи і в цілому для України. У зв'язку із здобуттям нашою державою незалежності зростає необхідність у проведенні геологорозвідувальних робіт і виявленні нових родовищ корисних копалин. Тому цікавим предметом для технологічного профілю, особливо у гірничодобувних районах (Донбас, Карпати, Крим), може стати геологія. Це означає, що певна кількість шкіл буде зацікавлена у профільному вивченні основ геології, що дозволить значній частині школярів визначитись у важкій, але потрібній професії геолога.
Під час запровадження профільного навчання важливо пам'ятати, що його основне завдання - не лише поглибити знання учнів, а й формуватиновий погляд на все, що відбувається навколо, навчати аналізувати глобальні і регіональні проблеми сучасного світу.
Важливим у профільному навчанні є реалізація принципів послідовності і наступності. Вивчення окремих предметів та курсів у профільних класах старшої школи не повинно бути вилученим із загальної концепції географічної та економічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Певна неузгодженість за вертикаллю між середньою та старшою школою викликає непорозуміння у раціональному використанні навчального часу в 10-11 класах. Зарубіжний досвід показує, що найефективніше освітній процес відбувається на основі принципу неперервності навчання. Дана неперервність може бути забезпечена застосуванням поетапного підходу до вивчення предметів.
Щодо курсу "Основи економіки", то його вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах економічного профілю раціонально розпочати з 5-7 класу. На цьому етапі навчання в учнів формується певний мінімум головних економічних знань, який є вагомим стимулом до пошуку нових знань та закладає основи раціонального економічного мислення.
Для даного етапу сьогодні запропоновано низку навчальних програм та посібників. Серед них зазначимо навчальний курс "Подорож у світ економіки" (Програма для 5 - 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Автори Т.Г. Гільберг та ін.; Навчальний посібник. / Т.Г. Гільберг. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.) Курс знайомить учнів з основами економічної грамотності, сприяє формуванню в них економічного мислення, цивілізованого та поміркованого підходу до явищ повсякденного життя, здатності орієнтуватись у ньому та приймати обґрунтовані рішення.
Варто звернути увагу на програму "Основи економіки" для 2 - 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (автори Т.П. Власенко та ін.), яка побудована за модульним принципом, що передбачає вивчення подібних тематичних блоків за рівнями із залученням дедалі більшого кола економічних категорій і понять.
Наступний етап у економічній освіті охоплює 8-9 класи. У цей час з метою професійної орієнтації учнів, а також для підготовки до навчання у профільних класах старшої школи відбувається допрофільна підготовка. Вона передбачає вивчення низки елективних курсів та поглиблене вивчення окремих предметів за рахунок годин варіативного освітнього компоненту. Поглиблене вивчення предметів здійснюється за спеціальними програмами і підручниками. Серед програм для курсів за вибором зазначимо:
- Основи споживчих знань. Програма для 8 -10-х кл.; автор І.В.Шебулдаєва;
- Ділова активність. Програма для 8 - 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів;
- Підприємництво у дії. Програма для 7-8 класів; "Джуніор Ечівмент Україна" за редакцією І.Ф. Радіонової;
- Міжнародний ринок. Програма для 8-9 класів; "Джуніор Ечівмент Україна" за редакцією І.Ф. Радіонової;
До даних програм створено відповідні підручники та посібники:
- Основи споживчих знань. Навчальний посібник. / І.В. Шелбудаєва. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002;
- Ділова активність: Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності. - Львів: ТзОВ "Аз-Арт", 2001.
- Підприємництво у дії: Посібник для вчителів. /Джуніор Ечівмент Україна. Видавничий дім "Альтернатива", 2003.
- Міжнародний ринок: Посібник для вчителів. /Джуніор Ечівмент Україна. Видавничий дім "Альтернатива", 2003.
У шкільній географічній та економічній освіті ефективне використання допрофільного навчання є визначальним у формуванні професійних інтересів учнів для подальшого навчання у профільній старшій школі.
Список літератури:
1. Інформаційно-методичний лист про вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005 навчальному році.
2. Інформаційно-методичний лист про вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005 навчальному році.
3. Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, 2003. №24. С 3-15.
4. Круглик Л. І., Паламарчук Л. Б. Вивчення проблем соціальної географії в школі: Навч.- метод. посібник. - Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2001. - 140 с.
5. Паламарчук Л. Б. Географія релігій. 11 клас. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. - 90 с.
6. Паламарчук Л. Б. Географія населення з основами демографії. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. - 74 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...