WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
Сьогодні перед географією як шкільним предметом постає давня проблема: як вирішити протиріччя, що виникає між уявою учнів про географію як предмет, перш за все, цікавий, що буде знайомити їх з різноманітністю природи Землі, її загадками, та реальним шкільним предметом, де вивчаються складні географічні закономірності, велика кількість географічної номенклатури, термінів, понять і т. ін.
Як уникнути цих протиріч? Який шлях розвитку шкільної географії обрати? Результати експериментів показали, що вирішити цю проблему допоможе запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах профільного навчання. Це дозволить розширити межі географії як предмета і допоможе розкрити учням ті сторони географічної науки, які їх найбільше цікавлять і які знадобляться в подальшому житті.
Як зазначено в Концепції, профільне навчання повинно забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, а також підготовку до майбутньої професійної діяльності [3]. Тому профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освіти, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціальної і виробничої структури регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді. У старшій школі профіль навчання охоплює таку сукупність предметів, як базові, профільні та курси за вибором.
Базові загальноосвітні предмети, які є обов'язковими в усіх профілях і для всіх учнів, складають інваріантну частину змісту середньої освіти. Серед обов'язкових загальноосвітніх предметів географія по-різному представлена у структурі профільного навчання.
Відомо, що у Концепції профільного навчання запропоновані такі основні напрями:
o суспільно-гуманітарний;
o природничо-математичний;
o технологічний;
o художньо-естетичний;
o спортивний.
У свою чергу кожен напрям поділяється на навчальні профілі. Так, у природничо-математичному напрямі профільного навчання передбачено географічний профіль, де на вивчення географії в 10-12 класах буде відводитися по 4 години на тиждень. Зміст географічної освіти у профільних класах реалізується на основі обов'язкового вивчення курсу "Економічна і соціальна географія світу", який вивчатиметься в 10-х класах усіх напрямів, оскільки він входить до інваріантної складової змісту середньої освіти.
Для інших профілів провідні українські вчені-географи, зокрема П. Г. Шищенко та ін., пропонують такі профільні курси та курси за вибором:
- для суспільно-гуманітарного профілю - "Країнознавство", "Демогеографія", "Комерційна географія", "Географія релігій", "Суспільна географія", "Геополітика" та ін.;
- для природничо-математичного профілю - "Глобальна географія", "Геоекологія", "Геологія", "Геофізика", "Геохімія", "Біогеографія", "Космічне землезнавство" та ін.;
- для технологічного профілю - "Конструктивна географія", "Геологія", "Географія людської діяльності", "Геоінформатика", "Природокористування" тощо;
- для художньо-естетичного профілю, враховуючи його специфіку, - "Географія населення", "Географія культури", "Географія релігій";
- для спортивного профілю, якщо школярі обирають, наприклад, спеціальність "Туризм" - "Географія туризму", "Медична географія", "Рекреаційна географія", "Види туризму" тощо.
У сучасних умовах профільні курси географії найбільше використовуються у таких профілях, як природничий, економічний, суспільно-гуманітарний.
Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів, а також для забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються різноманітні профільні курси (інваріантна частина) та курси за вибором, які вивчаються за рахунок варіативної частини змісту освіти. Так, для суспільно-гуманітарного профілю це такі курси, як "Географія релігій", "Географія населення", "Географія культури", "Демогеографія", "Країнознавство" тощо. Учням-гуманітаріям цікава географія релігій, динаміка сучасної релігійної свідомості людей як в Україні, так і в інших країнах світу. Адже протягом тривалого часу населення нашої країни виховувалось у дусі атеїзму і негативного ставлення до релігії, але у наш час молоде покоління робить висновок про те, що релігія є важливим компонентом культури. Кожному громадянину важливо зрозуміти цінність світових релігій, географію їх поширення на земній кулі, враховувати особливості релігійних традицій християнства, ісламу, іудаїзму, буддизму.
Курс "Країнознавство" може стати логічним доповненням до основного курсу "Економічна і соціальна географія світу". Він допоможе сформувати у старшокласників уявлення про цілісність політичної карти світу за допомогою комплексного вивчення окремих країн (їх природи, населення, господарства, культури).
Старшокласників цікавлять питання, що стосуються населення в цілому та демографічних процесів, що відбувалися у нашій країні раніше, а також тих, що характерні для наших днів. Це, насамперед, проблеми сім'ї, шлюбність, народжуваність, тривалість життя, міграції, демографічна ситуація минулого, що вплинула на сучасний демографічний стан у світі і в Україні. Вивченню цього сприятимуть курси "Географія населення" та "Демогеографія".
Профільне навчання дозволяє найбільш органічно розкрити зв'язок людини з географічним середовищем, взаємозв'язки суспільства і природи. За допомогою впровадження курсу "Геоекологія", що є поєднанням двох наук - географії та екології. Засвоєні знання спонукають старшокласників до вирішення і розв'язання екологічних проблем, що набули у наш час значної гостроти.
Досить потрібним і цікавим для

 
 

Цікаве

Загрузка...