WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти - Реферат

Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти - Реферат

педагогів має послідовно реалізуватися у різних формах упродовж навчального року, а не лише один раз на п'ять років.
Спрямованість на виділення головного, суттєвого в підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів. Одним із найважливіших аспектів для спеціалістівгалузі "Спеціальна педагогіка" є підготовка до здійснення корекційної діяльності.
Єдність теорії та практики. Удосконалення будь-якої практики має ґрунтуватись на фундаментальних науково-теоретичних знаннях.
Оперативність, мобільність, гнучкість. Ця вимога потребує оперативного реагування на певні суспільні і педагогічні зміни, впровадження сучасних підходів.
Враховуючи дані вимоги, підвищення кваліфікації спеціалістів галузі "Спеціальна педагогіка" здійснюємо як у курсовий, так і у міжкурсовий періоди.
Підвищення кваліфікації спеціалістів галузі "Спеціальна педагогіка" в курсовий період забезпечується реалізацією програмно-методичного комплексу:
Науково-методичний блок (курс лекцій).
Практичний блок (система завдань теоретичного, практичного та узагальнювального характеру).
Дидактичний блок (ознайомлення з навчальними та корекційними програмами).
Контрольно-аналітичний блок (система тестових завдань та питань для самоконтролю; формування та постійне оновлення банку даних про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення системи спеціальної освіти та корекційно-розвивального навчання).
Низка проблем, які існують у діяльності спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів, зумовили організацію та проведення проблемно-тематичних курсів:
- "Впровадження інклюзивної моделі освіти в загальноосвітніх закладах" (для учителів початкових класів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку";
- "Впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти в інтернатних закладах" (для педагогічних працівників шкіл-інтернатів та дитячих будинків).
Організація роботи у міжкурсовий період має забезпечити розв'язання таких завдань:
- вивчення педагогами державних і нормативних документів про загальну і спеціальну освіту в Україні, інструктивно-методичних документів;
- ознайомлення з теоретичними і практичними досягненнями педагогіки та психології;
- надання педагогам інформації про результати наукових досліджень і перспективний педагогічний досвід у галузі навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку;
- ознайомлення з новими педагогічними технологіями загальної та спеціальної освіти;
- аналіз корекційного навчально-виховного процесу для постійного вдосконалення та оновлення змісту навчально-методичного забезпечення;
- надання дієвої допомоги педагогам у поглибленні, оновленні та вдосконаленні рівня їх професійної підготовки відповідно до фахових потреб.
Формами підвищення кваліфікації спеціалістів спеціальної педагогіки у міжкурсовий період є наступні:
індивідуальні - консультації. Щомісяця кабінетами спеціальної педагогіки та шкіл-інтернатів проводяться індивідуальні консультації понад 30 педагогам. Результатом такої діяльності є розробка "Журналу обліку роботи логопеда", що вийшов у друк у 2005 році. Систематично працівниками кабінетів надається адресна методична допомога закладам освіти Київщини. Так, лише за період з вересня по грудень 2005 року було надано адресну допомогу шести школам-інтернатам, двом дитячим будинкам, шести районним та міським відділам освіти;
групові - творчі групи, майстер-класи. Створена творча група "Впровадження інклюзивної моделі освіти в загальноосвітніх закладах" із числа учителів початкових класів, які навчають дітей із особливостями психофізичного розвитку. (Гіперпосилання 4) Двічі на рік логопеди дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів проводять майстер-класи для колег з актуальних проблем спеціальної педагогіки;
масові - науково-практичні семінари, семінари-практикуми, "круглі столи". Так, у минулому році кабінетами було проведено:
- інструктивно-методичну нараду для методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, що відповідають за спеціальну педагогіку "Організація навчально-виховного процесу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, які мають особливості психофізичного розвитку",
- науково-практичний семінар для заступників директорів шкіл-інтернатів з навчально-виховної роботи "Сучасні підходи до організації превентивного виховання учнівської молоді в умовах інтернатного закладу",
- семінари-практикуми: для логопедів - "Організація та зміст роботи логопедів у загальноосвітніх закладах", для методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, що відповідають за спеціальну педагогіку, - "Організація роботи з батьками, що мають дітей із особливостями психофізичного розвитку".
Таким чином, діяльність навчально-методичних кабінетів спеціальної педагогіки та шкіл-інтернатів спрямована на забезпечення системності науково-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників спеціальних шкіл-інтернатів, а також дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, які впроваджують інтегроване навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку.
Список літератури:
1. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Понятие "ребенок с особыми образовательными потребностями" //Интегративные тенденции современного специального образования. - М., 2003. - С.39-42.
2. Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. - Львів: Т-во "Надія", 2000. - 255 с.
3. Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие /Сост. Н.Д. Шматко. - М., 1997. - 216 с.
4. Дмитриев А.А. О некоторых проблемах интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями //Дефектология. - 2005. - №4. - С.4-8.
5. Закон України "Про охорону дитинства" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. - №30. - С. 142.
6. Кобильченко В. Теоретико-методичні засади корекції психосоціального розвитку молодших школярів //Дефектологія. - 2005. - №2. - С. 16-18.
7. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів // Збірник нормативно-правових актів України щодо діяльності центрів реабілітації дітей з функціональними обмеженнями / Укладачі Крижанівський В., Сварник М., Скрипка Н. та ін. - Київ: Соцінформ, 2004. - С. 29-30.
8. Малофеев Н.Н. Перспективы развития учебных заведений для детей с особыми образовательными потребностями //Начальная школа. - 2000. - №2. - С.45-47.
9. Миронова С. Методична робота як складова професійної діяльності вчителів спеціальних шкіл //Дефектологія. - 2005. - №3. - С. 21-24.
10. Ольсен Х. "Включенное" образование - стратегия для достижения образования для всех //Актуальные проблемы интегрированного обучения. - М., 2001. - С. 24-29.
11. Черкасова Е.Л. О коммуникативных умениях учителя-логопеда // Дефектология. - 2005. - №6. - С.28-32.

 
 

Цікаве

Загрузка...