WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог - Реферат

Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог - Реферат

післядипломної освіти педагогічних кадрів. Протягом 2006-2007 та 2007-2008 навчальних років відповідно до плану проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-методичним кабінетом виховної роботи було проведено проблемно-тематичні курси "Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади" у січні та вересні 2007 року. Навчальна програма розроблялась відповідно до основних положень Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про охорону дитинства", "Про місцеве самоврядування", "Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті", Положення про піклувальну раду..., Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року та інших нормативно-правових документів, що регламентують державно-громадське управління закладом освіти, з метою вдосконалення професійних знань та вмінь педагогічних працівників з проблеми організації ГАШ, діяльність яких передбачає участь громади у процесах управління школою, надання шкільних ресурсів для забезпечення потреб спільноти, допомогу та безпосередню участь у визначенні потреб громади та реалізації програм, спрямованих на вирішення цих проблем.
Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників з означеної проблеми передбачала реалізацію таких завдань:
- ознайомлення слухачів з кращим досвідом реалізації програми "Школа як осередок розвитку громади";
- навчання слухачів (основні проблеми: філософія громадсько орієнтованої освіти, організація та зміст діяльності громадсько активної школи, стратегічне планування та оцінювання потреб громади, функціонування ГАШ, розробка проектів різного спрямування, організація волонтерської діяльності, розвиток партнерства на регіональному, національному на міжнародному рівнях, організація дозвілля в умовах ГАШ тощо);
- ініціювання соціальних проектів, спрямованих на здійснення змін у школах з метою задоволення потреб школи та громади.
Навчанням було охоплено 33 педагогічні працівники з різних загальноосвітніх навчальних закладів області. Результати вихідного діагностування дозволили зробити висновки, що проведені курси виправдали сподівання 85,4% слухачів, частково - 14,6%. Найбільше слухачам імпонували такі форми навчання: тренінги (100%), практичні заняття (83,4%), педагогічна практика (12%), моделювання (15%), лекції (11%). Найцікавішими слухачі визначили низку навчальних занять - "Особливості фандрайзингу ГАШ", "Розробка проектів ГАШ", "Моніторинг розвитку ГАШ", "Партнерство та основні кроки до його налагодження", "Волонтерство як компонент створення моделі ГАШ", "Керівник ГАШ: особливості управлінських компетенцій та нові ролі керівника ГАШ".
Слухачі відзначили, що під час проходження курсів вони "...набули нових знань та вмінь, навчились проводити тренінги, планувати та розробляти проекти".
Оцінка роботи проблемно-тематичних курсів виявилась у таких показниках, зазначених слухачами (за п'ятибальною шкалою):
- мета й завдання занять були чітко окреслені (100%);
- матеріали, які презентувалися, були добре підготовлені (4 бали виставили 20% слухачів, 5 балів - 80%);
- тренери були добре підготовлені (100%);
- час, відведений для викладу змісту навчального матеріалу, був достатнім (4 бали - 20%, 5 балів - 80%);
- ідеї та види діяльності, що спонукали до співпраці, заохочували до навчання (4 бали - 6%, 5 балів - 94%);
- під час курсів слухачі отримали багато нової інформації (100%);
- слухачі зможуть використати отриману інформацію у своїй роботі досить часто (3 бали - 6%, 4 бали - 66%, 5 балів - 28%);
- слухачі вважають, що навчання під час проходження курсів сприяло їхньому професійному зростанню (4 бали - 20%, 5 балів - 80%).
100% респондентів відчули бажання і потребу в продовженні навчання з означеної проблеми.
Як позитиви проведених курсів було визначено таке: досвідчені тренери, на що вказало 70% слухачів, заняття у формі тренінгів (30%), практичні заняття (4%).
Респонденти вважають, що для реалізації даної програми необхідно розробити методичні рекомендації щодо організації та розбудови школи як осередку розвитку громади, забезпечити школи необхідною навчально-методичною літературою, можливістю отримувати консультації у досвідчених організаторів ГАШ.
Запит щодо отримання консультацій у досвідчених організаторів ГАШ Київської області задоволений шляхом надання Тетерівській гімназії Бородянського району статусу обласного опорного закладу освіти "Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади" (керівник - Лідія Валентинівна Корякіна, заступник директора гімназії з навчально-методичної роботи). Обласні опорні заклади освіти (ООЗО) та обласні школи передового педагогічного досвіду (ОШППД) функціонують у Київській області відповідно до Положень, схвалених рішенням колегії Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Науково-методичний супровід та координацію роботи обласного опорного закладу освіти здійснює Київський ОІППОПК. Слухачам, які постійно працюють на базі ООЗО і виконують програму теоретичного (3 дні) та діагностико-аналітичного (1 день) модулів на базі інституту, таке навчання може бути зараховане як курси підвищення кваліфікації. Керівник ООЗО щорічно планує роботу та звітується про результати своєї діяльності на засіданнях науково-методичної ради інституту. Після завершення трьохрічної роботи ООЗО видається науково-методичний збірник, у змісті якого розкривається його діяльність.
Результати пілотного дослідження показали, що підготовка педагогічних працівників до розбудови ГАШ може бути ефективною лише за умови поєднання навчання у курсовий та міжкурсовий періоди. Означене зумовлюється тим фактором, що до розбудови ГАШ потрібно готувати команду творчо працюючих однодумців у складі не менше трьох осіб з одного закладу освіти. Проте педагогічні працівники у більшості випадків одночасно не можуть проходити двотижневі чи чотирьохтижневі курси підвищення кваліфікації. Тому ефективним вважаємо навчання команд у формі проведення системи дводенних тренінгів, а під час проведення курсів підвищення фахової кваліфікації доцільно готувати педагогічних працівників, які поступово поповнюватимуть склад команд у різних ГАШ.
Список літератури:
1. Закон України "Про вищу освіту" // Законодавство України про освіту: Збірник законів. - К.: Парламентське видавництво, 2002. - 159 с.
2. Коменський Я.А. Велика дидактика. Вибрані твори. - Т.1. - К.: Радянська школа, 1940. - 380с.
3. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: Монографія. - К.: Міленіум, 2003. - 594 с.
4. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів як відкрита система // Післядипломна освіта в Україні. - 2001. - №1. - С.10-13.
5. Танчин І.З. Соціологія: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 351 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...