WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог - Реферат

Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог - Реферат

освіти. Вважаємо, що така підготовка має здійснюватися у тісній співпраці та за підтримки Всеукраїнського фонду "Крок за кроком", який є ініціатором розвитку партнерських стосунків між школами та місцевими громадами.
Структурними елементами моделі підготовки педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активних шкіл є такі: мета, завдання, зміст та компоненти підготовки, педагогічні умови, принципи, методи та прийоми навчання, форми підготовки, основні підходи до її здійснення, критерії готовності, контроль за рівнями готовності та спрогнозований результат - готовність педагогічного колективу чи для початку, принаймні, творчої групи педагогів до зазначеного вище виду діяльності.
Нами визначено такі педагогічні умови ефективної підготовки освітян до розбудови ГАШ:
1) усвідомлення педагогічними працівниками соціально-педагогічних можливостей ГАШ, її поліфункціональності;
2) забезпечення єдності основних компонентів підготовки (мотиваційно-ціннісного, цільово-змістового, процесуального, контрольно-регулювального, оцінно-результативного);
3) взаємозв'язок змісту навчання, педагогічної практики та самостійної роботи слухачів;
4) готовність методистів та викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до здійснення навчання педагогічних працівників з проблеми організації та ефективного функціонування ГАШ.
Для досягнення мети, тобто підготовки педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи, необхідно реалізувати такі завдання:
1) створити банк даних про громадсько активні школи, які вже успішно функціонують, та ті, які мають на меті трансформуватись у ГАШ; про підготовлених зусиллями Всеукраїнського фонду педагогів-тренерів, а також про тих педагогічних працівників, які були підготовлені до розбудови ГАШ у межах реалізації програми "Школа як осередок розвитку громади";
2) виявити педагогічні колективи, представники яких мають бажання вдосконалити знання, вміння та навички співпраці з громадою;
3) розробити програму дій у межах курсової та міжкурсової підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації з означеного питання;
4) вивчити рівень готовності педагогічних колективів до процесу трансформації загальноосвітнього навчального закладу в громадсько активну школу;
5) створити банк даних про загальноосвітні навчальні заклади, які мають бажання трансформуватись у ГАШ;
6) розробити програми освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників (директорів, їхніх заступників тощо) з проблеми "Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади";
7) розробити критерії та показники готовності педагогічних колективів до розбудови громадсько активної школи;
8) організувати систему роботи з підготовки педагогічних працівників до організації та розбудови ГАШ;
9) розробити систему обміну досвідом роботи педагогічних працівників та волонтерів громадсько активних шкіл на регіональному та всеукраїнському рівнях;
10) розробити критерії і показники ефективної діяльності ГАШ та методичний інструментарій щодо виявлення інтересів та потреб громади.
Зміст підготовки визначаємо програмою освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників (директорів, їхніх заступників з виховної роботи тощо) з проблеми "Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади". У навчальній програмі передбачено засвоєння навчального матеріалу за взаємообумовленими складовими: соціально-гуманітарного модуля (16 годин), професійного модуля (48 годин), діагностико-аналітичного модуля (8 годин).
Ефективними вважаємо такі форми підготовки педагогічних працівників: у курсовий період - пролонговані, проблемно-тематичні чи авторські курси "Організація та розбудова громадсько активної школи", спецкурс "Школа як осередок розвитку громади"; у міжкурсовий період - навчальні тренінги, семінари-практикуми, круглі столи, презентації, конференції регіонального та всеукраїнського рівнів, зустрічі, обмін делегаціями, конкурси на кращий соціальний проект, конкурси-захисти моделі навчального закладу як громадсько активної школи, діяльність обласних опорних закладів освіти чи обласних шкіл передового педагогічного досвіду з проблеми організації та функціонування ГАШ.
У процесі підготовки вчителів та управлінців до організації ГАШ як важливі визначаємо такі підходи: особистісно-діяльнісний, змістовно-процесуальний, діалогічний, завданнєвий та компетентнісний. Зокрема, особистісно-діяльнісний підхід до підвищення кваліфікації педагогів забезпечує умови для їхньої самореалізації, самоствердження та самоосвіти, а процесу післядипломної освіти надає індивідуально зорієнтованого характеру. Змістовно-процесуальний підхід дозволяє структурувати навчальний матеріал таким чином, щоб залучати слухачів до активного, творчого процесу пізнання і впливати на мотиваційні, пізнавальні, емоційно-вольові і психофізіологічні сфери їхньої особистості, забезпечуючи професійне зростання педагога. Сутність завданнєвого підходу полягає в тому, що в ході навчальних занять та самостійної роботи слухачі постійно вирішують творчі навчальні завдання: виконують вправи, моделюють, проектують діяльність, готують виступи, повідомлення, презентації результатів творчої роботи тощо. Сутність діалогічного підходу полягає у формулюванні запитань та міркувань, що активізують пізнавальну діяльність слухачів, спонукають їх до творчого вирішення проблемних ситуацій, пов'язаних з використанням інтерактивних форм роботи. Діалогічні ситуації, які створюються під час навчальних занять, удосконалюють творчу уяву, інтуїцію, комунікативні здібності, вміння передбачати і прогнозувати події.
Критеріями готовності педагогів до організації ГАШ визначаємо такі: сформованість спеціальної професійної спрямованості, комунікативних, творчих, інформаційних, саморегулятивних та оцінних компетенцій, спеціальних знань і вмінь співпрацювати з громадою та трансформувати школу в громадсько активну.
Зміст підготовки педагогічних працівників повинен базуватися на таких принципах: неперервності освіти, доступності і наступності, зв'язку з життям громади, діалогічності, оптимального застосування адекватних методів, використання форм і засобів навчання, наочності та ресурсного забезпечення, відповідності результатів підготовки педагогічних працівників вимогам, що висуваються сферою їхньої професійної діяльності. У процесі навчання слухачів пріоритетну роль відводимо словесним, наочним, практичним, ігровим, інтерактивним методам навчання, а також методам контролю та самоконтролю за ефективністю навчальної діяльності.
Результатом підготовки повинна бути готовність педагогічних працівників до організації та розбудови ГАШ, гармонійного поєднання моделі ГАШ з моделлю Школи сприяння здоров'ю, Школи, в якій функціонує дієве учнівське самоврядування тощо.
Запропонована модель підготовки педагогічних працівників до розбудови ГАШбула апробована в Київському обласному інституті

 
 

Цікаве

Загрузка...