WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог - Реферат

Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог - Реферат


Реферат на тему:
Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагогічної освіти
Видатний представник епохи Просвітництва, філософ, письменник Ж.Ж.Руссо стверджував, що життя - це мить, саме собою воно - ніщо, цінність його залежить від того, що вдалося зробити. Тільки добро, яке творить людина, залишається, і завдяки йому життя чогось варте. Педагогічні працівники, які трансформують звичайний заклад освіти в громадсько активну школу, активно її розбудовуючи, творять майбутнє нашої держави, роблять неоціненну справу - виховують справжніх громадян України, докладають зусиль до розбудови громадянського суспільство, яке є чи не головною ознакою правової держави.
Якщо проаналізувати принципи, на яких ґрунтується правова держава [5, с. 282], то виявиться, що в Україні наявні лише деякі елементи правової держави. Правова держава та розвинене громадянське суспільство в ній зумовлює високий рівень культури кожного громадянина, сформованість громадянських цінностей особистості, такої її інтегративної риси, як громадянськість.
Громадянські цінності ґрунтуються на визнанні рівності всіх людей і знаходять своє втілення в демократичному суспільстві та в житті громад, що визнають принципи демократії. Йдеться про права і свободи людини, обов'язки перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, повагу до законів тощо. Формування громадянськості як інтегративної якості особистості є одним із важливих завдань громадянського виховання.
Громадянськість дає можливість людині відчувати себе юридично, соціально, морально й політично дієздатною. До основних елементів громадянськості належить моральна та правова культура людини, яка виявляється у повазі й довірі до інших громадян та до державної влади, в дисциплінованості, почутті власної гідності та внутрішньої свободи особистості, здатності виконувати свої громадянські обов'язки, гармонійно поєднуючи у своїх вчинках та діях патріотичні, національні та інтернаціональні почуття. У сучасних умовах важливою громадянською якістю є здатність людини до самовизначення, завдяки якому вона зможе розумно жити в умовах вибору, тобто в умовах свободи і відповідальності. Громадянськість - це усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов'язків перед державою і суспільством, розвинене почуття відповідальності за їхнє та власне майбутнє. За умови сформованості у людини почуття громадянськості та громадянських цінностей вона буде готовою до активної участі у соціально-політичному житті держави, усвідомлюватиме, що покращення повсякденного життя залежить від самих громадян та їхнього прагнення впливати на прийняття рішень на різних рівнях влади (від всеукраїнського до місцевого, від локальної громади до школи).
Саме тому виховання почуття громадянськості та формування громадянських цінностей учнів і членів громади є важливим завданням громадсько активної школи (ГАШ). Педагогічні колективи громадсько активних шкіл покликані здійснювати важливу справу формування й розвитку, навчання й виховання молодого покоління як громадян України, здатних до самоорганізації, самоуправління, активної участі у житті громади та суспільства, спрямованої на розбудову правової держави та громадянського суспільства. Зазначене вище зумовлює актуальність організації та розбудови громадсько активних шкіл в Україні, зокрема - і в столичній Київській області.
Метою статті є розроблення моделі підготовки педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади та важливої умови формування громадянських цінностей особистості.
Сократ, маючи можливість займати громадську посаду і бути корисним своїй батьківщині, вважав за більш доцільне займатись вихованням юнацтва, наголошуючи на тому, що більш корисним для держави є той, хто зробить багатьох здатними управляти державою, ніж той, хто управляє нею сам [2, с. 230]. Виховання особистості в умовах громадсько активної школи, формування її ціннісних ставлень до держави та суспільства, до себе та інших людей, до праці, природи та мистецтва є важливим завданням педагогічних колективів. Більшість педагогів, які нині працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, з різних об'єктивних чи суб'єктивних причин не набули у педагогічних вищих навчальних закладах спеціальних теоретичних та практичних знань, умінь і навичок щодо реалізації багатьох важливих педагогічних завдань. Зокрема, педагоги не готові до ефективної роботи з громадою, формування педагогічної культури батьків та членів громади, організації превентивного виховання у громадах, упровадження у практику соціально-педагогічної роботи інтерактивних, ігрових, інформаційно-комунікаційних, здоров'язберігаючих, здоров'яформуючих, здоров'язміцнюючих технологій тощо.
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" післядипломна освіта - це "спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок..." [1, с. 117]. У Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України 11 квітня 2002 року, професійне післядипломне навчання визначається як обов'язкова невід'ємна складова частина професійної діяльності громадян та вказується про забезпечення гарантованих державою умов для такого навчання. Система післядипломної освіти передбачає професійне навчання фахівців, які відзначатимуться:
- здатністю запроваджувати цінності демократичної, правової держави;
- професійними вміннями та навичками, що ґрунтуються на сучасних соціальних знаннях, критичному мисленні, здатності застосовувати наукові надбання практично [3, с. 499].
У зв'язку з різним рівнем професійного розвитку педагогічних працівників зауважимо, що їхнє навчання "...у системі післядипломної педагогічної освіти має здійснюватися, виходячи з їхніх власних сил, здібностей, можливостей і потреб, діями, що стимулюють самоосвіту, саморозвиток, самоорганізацію особистості" [4, с. 11].
Розуміння важливості проблеми інтеграції зусиль школи, сім'ї та громадськості з метою створення умов для забезпечення особистісного зростання кожної дитини, кожного члена громади зумовило процес активного включення структурних підрозділів Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до процесу пропагування громадсько орієнтованої освіти. Саме тому одним із завдань освітньої діяльності, визначених інститутом, є знайомство директорів загальноосвітніх навчальних закладів, заступників директорів з виховної роботи та інших педагогічних працівників з філософією громадсько орієнтованої освіти, її основними характеристиками та принципами під час проходження ними курсів підвищення фахової кваліфікації.
Окреслимо наше бачення моделі підготовки педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в системіпіслядипломної педагогічної

 
 

Цікаве

Загрузка...