WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів - Реферат

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів - Реферат

такими, що поєднують функції адаптивності й інтегрованості.
Визначаючи основні підходи до побудови ЕНМК, беремо за основу класичне визначення поняття "навчально-методичний комплекс". Це власне сам підручник, робочий зошит, серія наочного та роздаткового матеріалу, методичні рекомендації щодо використання даного комплексу. ЕНМК - це нове покоління навчальних засобів, що інтегративно поєднує у собі всі зазначені складові. У ньому не лише розкривається зміст навчального предмета, а й пропонується комплекс тестів, практичних завдань, тренувальних вправ, лабораторних, контрольних, екзаменаційних і залікових робіт, рекомендацій. ЕНМК відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних стандартів, навчальним планам і програмам. Тому ЕНМК повинен бути:
- адаптивним до запитів та індивідуальних здібностей того, хто навчається;
- інтегрованим: охоплювати зміст декількох навчальних предметів з тестами, практичними завданнями, тренувальними вправами, лабораторними, контрольними до них, екзаменаційними і заліковими роботами, методичними рекомендаціями;
- інтегрованим щодо повного переліку навчальних предметів відповідно до змісту професії, з викладенням теоретичних питань, з передбаченим виконанням тестових і практичних завдань, тренувальних вправ, лабораторних, контрольних, екзаменаційних і залікових робіт, дипломного проектування та методичними рекомендаціями.
За характером організації взаємодії того, хто навчається, з тим, хто вчить, ЕНМК може бути інтерактивним, або автоматизованим програмно-педагогічним засобом навчання. В режимі інтерактивної роботи забезпечується дистанційно-консультаційна взаємодія викладача з тим, кого він навчає. В автоматизованому режимі ЕНМК моделює взаємодію викладача з тим, хто навчається, використовуючи автоматизовану систему навчання.
Основні дидактичні розроблення щодо створення підручників, без сумніву, є також теоретичною та методологічною базою проектування ЕП й ЕНМК. Одночасно більш глибоке вивчення наукових матеріалів, присвячених проблемі проектування комп'ютерно орієнтованих програмно-педагогічних засобів, дозволило виявити, що найбільш слабкою ланкою дослідження залишаються теоретичні і методичні питання забезпечення їх адаптивності та інтегрованості.
Авторами статті у попередніх публікаціях [3,18] розкрито деякі підходи щодо побудови методичних механізмів забезпечення адаптивності й інтегрованості комп'ютерно орієнтованих програмно-педагогічних засобів. Розглянемо також питання визначення змісту та організації підвищення кваліфікації педагогів в аспекті проблеми методики проектування ЕП та ЕНМК на досвіді проведення авторських курсів [19] у КОІПОПК.
В основу формування авторської програми було покладено суб'єкт-суб'єктні стосунки навчальної взаємодії, що відповідають новій гуманістичній парадигмі освіти. Суб'єкти навчального процесу в післядипломній освіті педагогічних кадрів можна об'єднати у дві взаємопов'язані і взаємодіючі групи:
перша група:
- учитель з його предметно-практичною і пізнавальною діяльністю, що функціонально проявляється як навчальний, розвивальний, виховний вплив на іншого суб'єкта навчального процесу - учня;
- вихователь як посадова особа, що займається організацією та проведенням виховної роботи в освітніх закладах;
- керівник як посадова особа, що очолює навчальний заклад або керує одним з напрямів діяльності закладу;
друга група - працівники Інституту:
- керівники (ректор, проректор з навчально-методичної роботи, проректор з науково-методичної роботи, проректор з наукової роботи, проректор з питань зовнішнього оцінювання, декан, завідуючі кафедрами і лабораторіями, завідуючі центрами);
- викладачі й методисти.
Ураховуючи специфіку побудови змісту дистанційних курсів, а також необхідні організаційні підходи до реалізації поставлених завдань, визначаємо як головні такі суб'єкти процесу підвищення педагогічної кваліфікації:
- педагог-методист, який розробляє дистанційний навчальний курс;
- адміністратор, який організує дистанційний навчальний процес;
- педагог-консультант, який безпосередньо організовує та проводить заняття (т'ютор).
Необхідність паралельно-послідовної організації підготовки спеціалістів Інституту та керівного і педагогічного складу закладів освіти, а також методистів районних і міських методичних кабінетів вимагає інтегрованого підходу до визначення мети та кінцевого результату пошуку теоретичних і практичних шляхів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
У зв'язку з цим, під час складання авторської програми підвищення кваліфікації було розроблено механізм визначення необхідного переліку навчальних предметів та побудови міжпредметних зв'язків для формування інтегрованої навчальної програми як для спеціалістів Інституту, так і для керівного і педагогічного складу закладів освіти, мети і прогнозованих кінцевих результатів підвищення кваліфікації. Це дозволило з'ясувати, що головним змістом підготовки повинні стати методологічні та методичні аспекти формування інформаційно-навчального середовища за законами психолого-педагогічних, комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.
На сьогоднішній день програми підвищення кваліфікації педагогів в обласних інститутах не передбачають вивчення таких предметів. Лише невелика частина їх змісту входить до навчальної програми окремими розділами чи темами.
Окрім цього, логіка побудови програми була зорієнтована на визначення спільних, частково спільних та фахових навчальних дисциплін програми підвищення кваліфікації для всіх категорій.
Спільними навчальними дисциплінами для всіх зазначених вище категорій є наступні:
- "Психолого-педагогічні основи дистанційного навчального процесу";
- "Правова та нормативна основа дистанційного навчального процесу";
- "Основи будови та застосування програмно-інструментальних платформ і комплексів у дистанційномунавчальному процесі".
Оскільки у сьогоденні підручники та навчальні посібники з цієї проблематики відсутні, нами було розроблено і впроваджено у практику роботи КОІПОПК авторську програму "Дидактика дистанційного навчання", у якій розглядаються питання формування комп'ютерно орієнтованих дидактичних матеріалів, методики дидактичного програмування дистанційних курсів і програм, психологічні аспекти формування комп'ютерно орієнтованого забезпечення дистанційного навчання, будови та використання програмно-інструментальної платформи (ПІП) "Прометей" і програмно-інструментального комплексу (ПІК) "УРОК".
ПІП "Прометей" за своїми характеристиками дозволяє в повному обсязі здійснювати проектування електронних підручників, а ПІК "УРОК" - електронні навчально-методичні комплекси.
На жаль, серед науковців і практиків, що займаються впровадженням комп'ютерних педагогічних технологій, спостерігаються певні розбіжності у трактуванні вибору єдиного типу дидактично налаштованих ПІП і ПІК. Вивчення питання про типи ПІП, що є поширеними в Україні, дозволило виявити що найбільшою популярністю користується ПІП "Прометей" (російського виробництва) , значно менше Lotus Learning Spaсe (фірми Microsoft). ПІК "УРОК" використовується лише досить рідко.
Досвід країн, які широко практикують дистанційну форму навчання, переконує, що питання наявності у кожній з них власної ПІП або єдиної для всіх не є надто принциповим. Адже всі нині відомі платформи є сумісними між собою. Тому для вивчення основ будови та застосування ПІП і ПІК у дистанційному навчальному процесі можна зробити загальний курс для всіх типів цього інструментарію.
Отже, частково спільними навчальними предметами можуть стати:
- "Програмно-інструментальні платформи і комплекси проектування комп'ютерно орієнтованих електронних засобів навчання";
- "Психологія комп'ютерно орієнтованого навчання";
- "Психолого-педагогічний дизайн".
Варто зауважити, що вивчення цих предметів не може бути однаковим для всіх категорій педагогів, що підвищують свою кваліфікацію. Програма підвищення кваліфікації з даної проблеми має

 
 

Цікаве

Загрузка...