WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі - Дипломна робота

Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі - Дипломна робота

вчителя і учнів у навчанні передбачає виділення методів навчання у великі групи:
- методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності;
- методи стимулювання і мотивації учіння;
- методи контролю і самоконтролю у навчанні;
- бінарні методи навчання .
Усвідомлення вчителем суті й особливостей цілісної класифікації методів дозволить йому здійснити цілісну процедуру їх вибору.
Розділ ІІ. Вдосконалення організаційних форм і методів навчання як актуальна проблема початкової школи
2.1. Дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи
Удосконалення навчального процесу є одним з основних завдань педагогічної науки й практики. Ніхто краще за вчителя школи, безпосереднього і основного учасника цього процесу, не зможе дати об'єктивну характеристику основних дидактичних процесів у шкільній практиці. Для того, щоб зробити дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи, я провела анкетування серед вчителів, вище вказаних класів Гвіздецької та Старогвіздецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня акредитації, що в Коломийському районі Івано-Франківської області. На запитання анкети (Див. Додаток) давали відповіді 6 вчителів першого класу, 7 другого та 6 - третього класу. Зробивши підсумок анкетування, я підрахувала скільки відсотків учителів (по класах) дали позитивні відповіді на кожне із запитань, а також визначила середній їх відсоток. Таким чином, на основі цього анкетування побудовано таблицю (Див. Таблицю 1), яка і дозволить зробити дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи. От, наприклад, одним із питань анкети є: яку методику ви постійно використовуєте в практиці своєї роботи? З підрахованих відповідей випливає, що, в середньому, в 62,8% вчителів використовують традиційну для школи методику вивчення предмета, свою, самостійно розроблену методику застосовують 36,6% опитаних учителів, методику педагогів-новаторів - 26,2%, творчі домашні завдання - 74,7% і тільки 10,3% вчителів, що приймали участь в анкетуванні, застосовують нові технології навчання.
Одним із завдань анкети було таке: "З числа запропонованих виберіть види педегаогічної діяльності при первинному вивченні нового, що найчастіше Вами використовується". 100% учителів обрали таку відповідь:
"Висуваєте завдання, накреслюєте можливі шляхи (метод, формулу) його розв'язання, вирішують діти самі, а потім пропонуєте учням самим розв'язати таку ж задачу (завдання, проблему).
Таблиця 1
Питання Варіанти можливих відповідей Відсоток викладачів,
що дали позитивні відповіді
1 клас 2 клас 3 клас середн.
1. В практиці свої роботи Ви постійно використовуєте: 1. Традиційну для школи методику вивчення предмета. 50,1 71,5 66,8 62,8
2. Свою, самостійно розроблену методику. 33,4 42,9 33,4 36,6
3. Методику педагогів-новаторів. 33,4 28,6 16,7 26,2
4. Методи активізації ініціативи і самостійності. 50,1 57,2 66,8 58,1
5. Творчі домашні завдання. 83,5 57,2 83,5 74,7
6. Нові технології навчання. 0 14,3 16,7 10,3
7. Методику, що використовується в школі. 16,7 14,3 16,7 15,9
2. Ви вважаєте, що більшість (не менше 70%) дітей у Ваших класах: 1. Отримують всю визначену програмою інформацію. 50,1 28,6 66,8 48,5
2. Формують стійкі навчальні уміння, тобто уміння самостійно вчитися. 83,5 85,8 83,5 84,3
3. Мають здібності до самостійної навчальної діяльності. 50,1 85,8 83,5 73,1
4. Не повністю здібні до самостійної навчальної діяльності. 50,1 14,3 16,7 27,1
5. Не здібні до самостійної навчальної діяльності. 0 0 0 0
6. Здібні займатися на більш високих рівнях інтелектуальних труднощів 0 0 0 0
7. Не мають здібностей навчатись на творчих рівнях 33,4 28,6 16,7 26,2
3. Ви вважаєте, що у Вашому класі діти в середньому підготовлені 1. На дуже високому рівні. 0 0 0 0
2. В основному - відмінно. 16,7 14,3 16,7 15,9
3. Задовільно. 33,4 28,6 16,7 26,2
4. Незадовільно, дуже слабо. 16,7 14,3 33,4 21,5
5. В основному - відмінно і добре. 66,8 71,5 83,5 73,9
6. На репродуктивному рівні. 33,4 28,6 16,7 26,2
7. На творчому рівні. 0 0 0 0
4. Ви вважаєте, що основними причинами невдач учнів Вашого класу з предмету є: 1. Низький рівень інтелектуального розвитку дітей. 0 0 16,7 5,6
2. Недосконала методика викладання. 16,7 28,6 33,4 26,2
3. Слабка попередня підготовка з дисципліни. 16,7 28,6 50,1 31,8
4. Відсутність навичок самостійної навчальної роботи. 66,8 57,2 66,8 63,6
5. Не сформованість мотиваційної сфери, небажання вчитися. 83,5 71,5 66,8 73,9
6. Низький рівень сформованості пізнавальної активності. 50,1 57,2 50,1 52,5
7. Низька "научуваність" 0 0 0 0
5. Ви вважаєте, що основними шляхами підвищення якості навчання дітей з предмета у Ваших класах є: 1. Збільшення об'єму отримуваних знань, сили розуму. 0 14,3 0 4,8
2. Перехід до творчих методів та технологій навчання. 50,1 57,2 50,1 52,5
3. Розвиток пам'яті. 66,8 71,5 66,8 68,4
4. Формування навичок самостійної навчальної роботи. 50,1 57,2 50,1 52,5
5. Створення більш досконалих підручників. 16,7 14,32 33,4 21,5
6. Підвищення контролю й вимогливості. 50,1 57,2 50,1 52,5
7. Посилення мотивацій в навчальній роботі школярів. 0 0 0 0
6. Ви вважаєте, що найбільш низьким (слабким) у попередній підготовці з Вашого предмету є: 1. Недостатні знання предмета. 0 14,3 16,7 10,3
2. Низьке володіння вміннями і навичками з предмета. 0 28,6 33,4 20,6
3. Не сформованість мотивів і потреб до вивчення предмета. 50,1 42,9 66,8 53,3
4. Відсутність стійких практичних навичок і умінь вчитися 83,5 71,5 66,8 73,9
5. Низький рівень сформованості пізнавальної ініціативи й самостійності. 16,7 14,3 33,4 21,5
6. Неготовність учнів до нової, більш складної методики вивчення предмета.
7. Неготовність до самостійної роботи вдома.
7. З числа запропонованих виберіть види педагогічної діяльності при первинному вивченні нового, що найчастіше Вами використовується6 1. Висуваєте завдання і накреслюєте можливі шляхи його вирішення, сам розв'язує, потім діти за його прикладом розв'язують задачу. 0 0 0 0
2. Висуваєте завдання, накреслюєте можливі шляхи (метод, формулу) його розв'язання, вирішують діти самі, а потім пропонується учням самим розв'язати таку ж задачу (завдання, проблему). 100 100 100 100
3. Висуваєте завдання, пошук шляхів її розв'язання і саме розв'язання - справа учнів. 0 0 0 0
8Ви вважаєте, що заняття з Вашого предмета, як правило, Вами проводиться: 1. У відповідності до програми і розробленої методики. 100 100 100 100
2. На репродуктивному рівні. 0 0 0 0
3. На репродуктивно-пошуковому рівні. 0 0 0 0
4. На суб'єктивно-творчому рівні. 0 0 0 0
5. На творчому рівні. 66,8 71,5 83,5 73,9
6. Із врахуванням інтелектуального розвитку дітей. 33,4 28,6 16,7 26,2
7. На рівні високих інтелектуальних труднощів. 0 0 0 0
9. Чи вважаєте, що домашні завдання, як правило, необхідно задавати з метою: 1. Закріплення матеріалу, що вивчався в

 
 

Цікаве

Загрузка...