WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі - Дипломна робота

Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі - Дипломна робота

вчителя має бути організація навчальної діяльності учнів залежно від її змісту і готовності дітей. Саме це особливо впливає на навчальні результати, розвиток особистості, її емоції та почуття.
Вчителеві доводиться самостійно розв'язувати щодня різноманітні педагогічні завдання. Як найкраще поєднати методи і прийоми під час пояснення даного матеріалу? Як диференціювати самостійну роботу? Як вивчати особистість учня? Як вплинути на байдужих дітей? Як знайти довготривалі стимули до праці? Як організувати роботу над об'ємним текстом і маленькою за обсягом перлиною пейзажної лірики? Як краще перевірити домашнє завдання? Як подолати мовленнєву нерозвиненість учнів?
Цих проблем безліч. І скільки б не було методичних рекомендацій, щоразу, коли виникає потреба їх застосувати, учителеві слід обміркувати різні варіанти. Щоб не помилитися, маємо добре орієнтуватися в тому надбанні, яке є в сучасних посібниках, статтях, збірниках із досвіду роботи найкращих учителів. А таких книжок зараз чимало. Щоб опанувати на творчому рівні нові методики, потрібно, аби на окремому уроці й у системі уроків класовод досягав взаємозв'язку навчального розливального й мотиваційного компонентів навчальної діяльності, утверджував гуманні взаємовідносини в класі, активно використовував різні форми співробітництва з учнями. Для цього в процесі підготовки та проведення уроку мудрий учитель не тільки орієнтується на його зміст, а й одночасно продумує, як це зробити з найбільшою користю для розвитку особистості дітей, збереження їх емоційного благополуччя, оптимізму, розвитку позитивного ставлення до навчання, уміння вчитися. Тому чим повніше, надійніше й послідовніше на уроці вдається пов'язати змістовий, процесуальний і мотиваційний компоненти навчальної діяльності, тим сильніше система уроків впливатиме на виховання і розвиток молодшого школяра.
Відповідно до наслідків проведеного дослідження можна розкрити основні шляхи забезпечення навчальних результатів у системі уроків, а саме:
1) завчасна підготовка вчителя до наступного уроку;
2) максимальна цілеспрямованість уроку;
3) диференційований підхід до організації засвоєння навчального матеріалу;
4) повторення й узагальнення в системі уроків;
5) засоби взаємозворотнього зв'язку між учителем і учнем на уроці.
Дуже важливо, щоб засвоєні знання переходили в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів, їх умінням учитися. Для реалізації цієї вимоги потрібно забезпечити різнобічний розвиток учнів. Зокрема, цілеспрямовано розвивати процеси сприймання, формувати загально навчальні вміння і навички, досвід творчої діяльності, світоглядні уявлення і поняття. Такий спосіб навчання створює найкращі передумови для розвитку позитивного ставлення до нього і виникнення пізнавальних інтересів і потреб.
Список використаної літератури
1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1973.
2. Амонашвили Ш.А. Единство цели. - М., 1987. - с.64-90.
3. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! - М., 1983.
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. - М., 1982.
5. Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: В вопросах и ответах. - 2-е изд., переработанное и доп. - К., 1984.
6. Безпалько В.П. Программированое обучение. - М., 1970.
7. Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1982.
8. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995.
9. Галузинський В.М. Индивидуальный подход в воспитании учащегося. - К.. 1982.
10. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. - К., 1997.
11. Дидактика середньої школи під ред. М.Н.Скаткіна: 2-ге вид. - М., 1982.
12. Дидактика современной школы. - К., 1987.
13. Довга Т.Я., Завіна В.І. Шляхи раціоналізації навчальної праці молодших школярів // Початкова шк. - 1990. - №3. - с.58-60.
14. Журавлёв В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.
15. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. - М., 1980.
16. Зінченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться. - К., 1990.
17. Зотов Ю.Б. Організація сучасного уроку. - М., 1984.
18. Кирилов Г.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1980.
19. Колеги Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Нач. школа. - 1990. - №9. - с.28-29.
20. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. - М., 1983.
21. Коротаєв Б.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. - К.. 1991.
22. Красовицкий М.Ю. От педагогической науки к практике. - К., 1990.
23. Кумарина Г.Ф. Индивидуализация обучения слабоуспевающих школьников // Современная педагогика. - 1987. - №2. -с.40-45.
24. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 1986.
25. Левин В.А. Воспитание творчества. - М., 1977.
26. Лернер И.Я. Дидактическиє мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.
27. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / За ред. О.Я.Савченко. - К.: Радянська школа, 1990.
28. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.
29. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977.
30. Махмутов М.І. Сучасний урок. - М., 1985.
31. Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! - М., 1988.
32. Онищук В.О. Структура і методика уроку в школі. - К., 1985.
33. Педагогіка: 2-ге вид. - М., 1990.
34. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярамаченка. - К., 1986.
35. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1983.
36. Педагогічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. ІІ т., 1965.
37. Педагогічний пошук. - К.. 1989.
38. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М., 1980.
39. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.
40. Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной школе. - М., 1980.
41. Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання // Початкова школа. - 1995. - №1.
42. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі. - К., 1997.
43. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К., 1985.
44. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. - Т.3.
45. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5-ти т. - К., 1977.
46. Сухорський С.Ф. Система обліку успішності в школі. - К., 1968.
47. Тестова перевірка знань. - Київ, 1973.
48. Тименко В.А. Кожний урок - нестандартний // Початкова школа. - 1991. - №1. - с.18-23.
49. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. - Т.1. - с.326.
50. Ушинський К.Д. Рідне слово: Книжка для тих, хто навчає // Вибрані твори: У 2 т. - К., 1983.
51. Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - К.: Рад.Шк., 1954 - т.1.
52. Харлашов И.Ф. Педагогика: 2-е изд. - М., 1990.
53. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М., 1982.
54. Шпак О.Т. Економічне виховання учнів. - К., 1985.
55. Щукин Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М., 1979.
ДОДАТОК

 
 

Цікаве

Загрузка...