WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону - Реферат

Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону - Реферат

та процедури оцінки", - стверджують В.Лазарєв і Б.Мартіросян, розуміючи оцінку як вимір, тобто засіб упорядкування соціальної інформації [11]. У процесі вимірювання важливими є три аспекти: об'єкт виміру, засоби, за допомогою яких відбувається відображення властивостей об'єкта у числовій системі, та суб'єкт, що проводить обстеження. Підтвердження висловленого знаходимо в І.Якіманської: "Експертиза включає два змістових блоки: що оцінюється та як оцінюється; при її проведенні необхідно визначити як "об'єкт", так і "процедуру" оцінювання. Причому остання знаходиться в залежності від об'єкта (його змісту й характеру)" [24, 27].
Різні типи інновацій потребують специфічних підходів до контролю за їх упровадженням і відповідного інструментарію для оцінювання. Виходячи з цього, першочерговою процедурою у процесі оцінювання інноваційної діяльності закладів освіти регіону вважаємо проведення так званої "інвентаризації" інноваційних проектів, їх класифікацію.
Центральним інститутом післядипломної освіти узагальнено інформацію про критеріальну базу експертизи інновацій у регіональних освітніх системах України, яка свідчить про неоднозначність (інколи й полярність) поглядів на параметри й показники оцінювання та недосконалість існуючих систем [13]. Отже, наступним кроком у побудові регіональної моделі контролю та оцінювання інноваційної діяльності є розробка інструментарію - відповідних методик та системи критеріїв, що сприятиме виявленню, аналізу, зіставленню, визначенню ефективності інноваційних процесів.
Поняття "оцінювання для інноваційної діяльності" передбачає проведення проміжного оцінювання, мета якого - вчасна корекції дій у змісті реалізації інноваційного проекту. Таке оцінювання може здійснювати спеціально створена експертна комісія або колегіальний орган, що має відповідні повноваження.
Для прикладу пропонуємо розглянути процедуру проведення поточної експертизи інноваційної діяльності закладів освіти Київської області, що мають статус регіональних експериментальних навчальних закладів. Для оцінювання використано метод колективної роботи експертної групи, в якості учасників якої виступили члени науково-методичної ради (далі - НМР) Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Відповідно до чинного регіонального положення, НМР є колегіальним дорадчим органом, у компетенції якого - експертиза програм педагогічних експериментів, упровадження інновацій на регіональному рівні тощо.
Мета експертизи: оцінка реалістичності інноваційного проекту, визначення відповідності змісту діяльності експериментаторів меті й завданням експериментальної роботи, вироблення рекомендацій для подальшої продуктивної інноваційної діяльності та вчасного внесення коректив на основі результатів експертизи.
Оцінювання проводиться за методом Дельфі: у ході презентації проекту на засіданні науково-методичної ради члени експертної групи зазначають у оцінювальних листах ступінь обґрунтованості базового показника відповідним коефіцієнтом. Як базові показники обрано аспекти, пропоновані Є.Коротаєвою: актуальність ідеї, рівень розробленості проекту, умови реалізації проекту, оновлення змісту освіти, врахування проблеми охорони здоров'я суб'єктів, науково-методичне забезпечення [9]. Процедура обробки результатів передбачає визначення середнього балу за кожним показником, аналіз полярно протилежних позицій, виведення загальної оцінки проекту за певними критеріями. На черговому засіданні НМР відбувається оприлюднення результатів, представлених у вигляді таблиць і діаграм, аналізуються експертні оцінки (анонімні), виробляються рекомендації, прогнозується подальша діяльність. Характерною особливістю методу Дельфі, що підтвердилось на практиці, є зменшення від туру до туру розбіжностей в оцінках експертів, підвищення їх узгодженості.
Протягом поточного року за описаною технологією проводилось оцінювання трьох інноваційних проектів, що реалізуються у загальноосвітніх навчальних закладах області. Загальні результати визначили проекти № 1 і № 2 (ІІІ етап експерименту - практичний) перспективними, їх ефективність залежить від своєчасності внесення відповідних коректив. Проект № 3 (ІІ етап - організаційний) має високий рівень відпрацьованості за всіма показниками та є перспективним для впровадження.
Вартими уваги вважаємо результати рейтингового оцінювання базових показників: найвищий рейтинг за результатами оцінювання всіх проектів, мають показники "Актуальність ідеї", "Оновлення змісту освіти" та "Аналіз умов реалізації проекту", що свідчить про високий рівень концептуальної ідеї, спрямованість її на вирішення нагальних освітніх проблем і системність роботи з науковим керівником. Найменш опрацьованим є базовий показник "Врахування проблеми захисту здоров'я суб'єктів ", у той час, як проблема "Оновлення змісту освіти" має найвищий рейтинг. З наведених даних можемо робити висновок, що орієнтація на якісні зміни в змісті освіти, зацікавленість новими предметами для вивчення послаблюють увагу до проблеми екології навчального процесу. Участь школярів у впровадженні нового передбачає збільшення навчального навантаження з використанням технологій інтенсифікації інтелектуальної діяльності, що, в свою чергу, призводить до ситуації психологічного дискомфорту суб'єктів навчальної діяльності.
Зазначені висновки було представлено суб'єктам інноваційної діяльності та супроводжувалися рекомендаціями і прогнозами.
Зауважимо, що дана процедура є однією з багатьох стадій експертизи, тому результати її є актуальними для певного етапу експериментальної діяльності. Основою для розробки інструментарію наступних етапів експертизи є результати попереднього туру.
Вважаємо, що поточне оцінювання інноваційної діяльності, проведення експертно-цільового прогнозування на регіональному рівні сприятиме успішній реалізації інноваційних проектів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Варіативність сучасної системи освіти, її спрямованість на інноваційні й експериментальні технології навчання й виховання все частіше сприяють перевтіленню сучасних навчальних закладів з об'єктів управлінських рішень вищих керівних органів у суб'єкти розвивальної освітньої системи. Місія школи полягає не тільки у продукуванні інновацій, але й відстеженні результативності, оцінці процесурозвитку. Така діяльність для освітньої практики є досить новою, можемо стверджувати про відсутність не тільки експертного досвіду педагогів, а й нормативної бази експертної діяльності.
Для пояснення ситуації "оцінювання як інноваційна діяльність" доцільним вважаємо пошук відповідей на запитання щодо вибору експертів, їх професійної характеристики, методів відбору та способів формування експертних груп.
"Відбір та формування груп експертів має суттєве значення для забезпечення надійності експертних оцінок," - зазначає дослідник проблеми системного розвитку школи В.Лазарєв [10, 233]. Д.Ільясов пропонує попередньо оцінювати коефіцієнт компетентності кожного з потенційних експертів, щоб уникнути залучення до експертизи випадкових людей. Для цього можна використовувати взаємні рекомендації, самооцінку, оцінку аргументованості, анкетні дані [5]. У посібнику Т.Новікової наведено п'ять основних груп методів, за допомогою яких оцінюється якість експерта, а саме: евристичні методи оцінки (самооцінка і взаємооцінка); статистичні методи оцінки експертів (враховують відхилення індивідуальної експертної оцінки від колективної та відтворюваність індивідуальної оцінки через певний проміжок часу); тестові методи (одержання експертних оцінок у результаті спеціальних випробувань потенційних експертів); документальні (рейтингові) методи

 
 

Цікаве

Загрузка...